OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jana Vyskotová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZO 116, budova ZO
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav rehabilitace (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1626
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2001 – 2008Ph.D., Univerzita Palackého Olomouc, obor Kinantropologie
1998 – 2000Mgr., Univerzita Palackého Olomouc, obor Fyzioterapie
1994 – 1998Bc., Univerzita Palackého Olomouc, obor Fyzioterapie a algoterapie

Kvalifikace

2008Ph.D.

Další vzdělávání, kurzy

2018Školení polyEMG NORAXON, LF OU
2018Odborný seminář „Termografie pro vědu a výzkum“, VŠB-TU Ostrava
2017Kurz „Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii“, FN Motol Praha
2017Kurz dlahování ruky, VŠB-TU Ostrava
2015Kurz „Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii“, Rehabilitation Prague School, Žilina
2014Advanced course „The Bobath Concept and Motor Control and Motor Learning“, přednášející Louise Rutz-La Pitz, IBITA Senior – Instructor, KN Liberec
2014Odborná vzdělávací akce „Chirurgie ruky“, LF OU
2013Kurz „Rehabilitace horní končetiny u pacientů s hemiparézou“, školitelka Elia Panturin, Senior instruktorka IBITA, ČAE a Česká společnost terapie ruky, Ostrava
2013Dynamictaping ve fyzioterapii, Škola dynamictapingu, Příbor
2013Kurz v užívání elektroterapeutického přístroje Rebox-Physio
2013Odborný seminář „Feldenkraisova metoda, FM a Dech a Hlas“, PaedDr. Petra Dobešová, Havířov
2013Vzdělávací program „Metodická příprava výuky a tvorby prezentací s využitím moderních technologií“, OU
2013Kurz „Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině“, PF OU
2011 – 2012Kurz „Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz“, Centrum rehabilitace RHT Praha
2011Kurz balance „Course of Balance Rehabilitation“, přednášející Shumway-Cook, KN Liberec
2011Kurz „Hodnocení a terapie pacientů s ataxií“, školitelka Elia Panturin, senior instruktorka IBITA, 1. LF UK, Praha, Albertov
2010Semináře a workshopy projektu „Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu“, FTK UP Olomouc
2009Seminář „Terapeutické přístupy k léčbě osteoporózy“, Osteologická akademie Zlín, FZS OU
2009Seminář „Vybrané postupy testování a terapie senzomotorických funkcí ruky“, FZS Ostrava
2008Kurz „Rehabilitační postupy pacientů s poruchou vestibulárního aparátu“, FN Ostrava
2008Seminář Ortotika horní končetiny, ISPO ČR, ZSF OU
2007Odborný seminář Využití vývojové kineziologie při léčbě hybných poruch, školitel Pavel Švejcar, Horní Bludovice
2007Seminář Ortotika horní končetiny, ISPO ČR, ZSF OU
2006Kurz „The S-E-T Concept, S-E-T Advanced Level 1 – The Upper Body, The Lower Body“, přednášející Rik Janssen, Terapi Master, Hradec Králové
2006Kurz „The S-E-T Concept“, Terapi Master, školitelka Alice Hamáčková, BRC Čeladná
2005Kurz „Vyšetřování a terapie dospělých pacientů s hemiplegií (hemiparézou) Bobath koncept“, KN Liberec
2005Seminář Neuropsychologické aspekty v rehabilitaci pacientů s afázií a dysartrií, BRC Čeladná
2003Kurz „Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie“, školitelka J. Čápová a F. Véle, Fyzioterapeutické a školící centrum Vojtovy metody a posturální terapie Jimramov
2003Kurz Feldenkraisova metoda v praxi II se zaměřením na prevenci vzniku osteoporózy, školitelka K.Lutz, ZSF OU
2002Kurz Feldenkraisova metoda v praxi se zaměřením „Bonnes for Life“, školitelka K. Lutz, ZSF OU
2002Pětidílný kurz „Konceptu dle Brüggera“, IDVPZ Brno
2001Kurz Práce s neurálními strukturami na podkladě Maitlandova konceptu, IDVPZ Brno
2001Kurz Manuální medicína v kontextu vývojové kineziologie, ZSF OU Ostrava
2001Seminář „Ergoterapie u CMP se zaměřením na úchopové funkce ruky“, SZŠ a VZŠ Ostrava
2000Seminář „Funkční pohybová patologie pánevního dna a bránice“, LF UP Olomouc
1998Kurz v rehabilitaci ruky, IDVPZ Brno
1998Kurz Taping – bandážování, Soukromé vzdělávací zařízení Stanislava Flandery s akreditací MŠMT, Kouty nad Desnou
1998Kurz Terapie skolios, ZSF OU
1997Kurz v neinvazivní laserové terapii pro rehabilitační pracovníky, IDVPZ Brno
1997Kurz v míčkové facilitaci a mobilizační technice, IDVPZ Brno
1996Kurz „Handrehabilitation and splinting“, Department of Occupational Therapy University College of Health Sciences Lund-Helsingborg; SZŠ a VZŠ Ostrava
1996Odborný seminář pro vyučující studijního oboru ergoterapeut a fyzioterapeut na SZŠ, IDVPZ Brno
1996Specializační vzdělávání “Příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové, IDVPZ Brno
1996Kurz fyzioterapie pro učitele SZŠ a bakalářského studia vysokých škol ve specializaci měkkých technik a PIR, školitel prof. Lewit, FTVS Praha
1995Kurz Bobathova rehabilitační metoda, Lázně Teplice
1995Kurz „Škola zad“, školitel E. Rašev, ČLS J. E. Purkyně, Společnost pro myoskeletální medicínu, Ostrava.
1995Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů. Školitelka M.Michková, ČLS J. E. Purkyně, Společnost pro myoskeletální medicínu, Ostrava

Zaměstnání, praxe

2001 – dosudOstravská univerzita
1994 – 2001SZŠ a VZŠ Ostrava
1991 – 1994Rehabilitace Autopal, Nový Jičín

Odborné zaměření

Léčebná rehabilitace

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká kineziologická společnost
Česká společnost terapie ruky

Působení v zahraničí

15. – 19. 4. 2013Universitat de Valencia, Španělsko, dvě zvané přednášky a dva workshopy pro studenty
13. – 20. 9. 2009Savonia University of Applied Sciences, Finsko, zvaná přednáška a workshop pro studenty

Jazykové znalosti

Ruštinastředně pokročilý
Angličtinamírně pokročilý
Francouzštinazačátečník


Všechny publikace

Vyskotová, J., Mrázková, E. a Vojkovská, K. Results of voice evaluation using voice analysis with teachers. In: 12th Congress of the European Laryngolocical Society. Londýn. 2018.
Macháčková, K. a Vyskotová, J. Bobath Concept in Neurorehabilitation.. In: Neurorehabilitation of people with impaired mobility - therapeutic interventions and assessment tools. Praha: Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-87878-07-1.
Šichnárek, J., Vyskotová, J., Mrázková, E. a Macháčková, K. Comparison of the incidence rates of coincident symptoms in a group of patients with Vertigo. Otolaryngologia Polska. 2017, č. 71, s. 34-39. ISSN 0030-6657.
Vyskotová, J., Vojkovská, K. a Mrázková, E. Hodnocení kvality hlasu a rehabilitace hlasových profesionálů. In: Fyzioterapia - vzdelávanie a prax. 2. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. 2017.
Krejčí, I. a Vyskotová, J. Posttraumatická paréza n. radialis - terapeutické postupy a funkční diagnostika. In: XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a III. Kongres České společnosti terapie ruky. Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Perštejnem: Česká společnost terapie ruky. 2017.
Vyskotová, J., Vojkovská, K., Macháčková, PhD., M. K. a Mrázková, E. Přístrojová diagnostika hlasu a její potenciál v léčbě orofaciálních poruch. In: 29. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů. Ostrava: Česká asociace ergoterapeutů. 2017.
Macháčková, Ph.D., M. K., Bálková, M. K., Hellebrandová, M. B. a Vyskotová, J. Robotická rehabilitace chůze u pacientů s poruchou CNS léčených v RÚ Hrabyně - výsledky pilotní studie. In: 29. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů. Ostrava: Česká asociace ergoterapeutů. 2017.
Vyskotová, J. a Macháčková, K. Upper Extremity in Neurorehabilitation.. In: Neurorehabilitation of people with impaired mobility - therapeutic interventions and assessment tools. Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-87878-07-1.
Šichnárek, J., Mrázková, E., Záthurecký, M. E., Vyskotová, J. a Macháčková, Ph.D., M. K. Využití video Head Impulse Testu v diferenciální diagnostice závratí. In: Tělovýchovné lékařství 2017. Ostrava: Česká společnost tělovýchovného lékařství. 2017.
Tuček, Ph.D., d. I. D., Pivodová, I. P., Dombeková, I. B., Jurásek, I. M., Kovařík, Ph.D., I. M., Glogar, I. L., Kovalčík, I. D., Konečný, I. J., Prauzek, Ph.D., I. M., Vyskotová, J., Pektor, M. R. a Javůrek, F. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže. 2016.
Macháčková, K., Vyskotová, J. a Jelínek, O. Porovnání účinku hloubkové oscilace a kombinované terapie na latentní spoušťový bod. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016, roč. 23, s. 16-23. ISSN 1211-2658.
Macháčková, K., Vyskotová, J. a Opavský, J. Recovery of somatosensory and motor functions of the paretic upper limb in patients after stroke: Comparison of two therapeutic approaches. Acta Gymnica. 2016, roč. 46, s. 37-43. ISSN 2336-4912.
Macháčková, K., Vyskotová, J. a Havlová, M. Časově modifikovaná Constraint-Induced Movement Therapy - možnosti klinické aplikace.. In: 1. medzinárodná vedecká konferencia, Fyzioterapia - vdelavanie a prax. Bratislava. 2015.
Mrázková, E., Vyskotová, J. a Macháčková, K. Závratě - diagnostika a rehabilitace [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Vyskotová, J. Fyzikální terapie a balneologie 1. Průvodce audio oporou. 2014.
Vyskotová, J. Fyzikální terapie a balneologie 2. Průvodce audio oporou. 2014.
Vyskotová, J., Kejčí, I. a Macháčková, K. Hodnocení funkčních deficitů po traumatickém poranění ruky. In: 26. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů s mezinárodní účastí. Praha: Česká asociace ergoterapeutů. 2014.
Vyskotová, J., Krejčí, I. a Macháčková, K. Hodnocení funkčních deficitů po traumatickém poranění ruky. In: Sborník příspěvků z 26. celostátní odborné konference České asociace ergoterapeutů s mezinárodní účastí. Praha: Česká asociace ergoterapeutů, 2014. Česká asociace ergoterapeutů, 2014. s. 40-41. ISBN 978-80-905252-2-1.
Vyskotová, J. a Krhutová, Z. Léčebná rehabilitace I, II. 2014.
Macháčková, K. a Vyskotová, J. Není porucha učení jako porucha učení. In: Vědecká konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Šichnárek, J. a Mrázková, E. Porovnání míry výskytu shody příznaků u souboru pacientů s vertigem. In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Vyskotová, J., Krhutová, Z., Kristiníková, J., Kondziolková, J., Macháčková, K., Poštulková, M., Dobešová, P. a Zacharová, E. Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 43-51. ISBN 978-80-7464-660-7.
Vyskotová, J. Ergonomie pro zdravotnické pracovníky. In: Inovace profesních zdravotnických programů na OU. Závěrečná konference projektu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Vyskotová, J. a Macháčková, K. Jemná motorika: Vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 176 s. ISBN 978-80-247-4698-2.
Vyskotová, J. a Čichoň, R. Kompenzační pomůcky a přístroje v rehabilitaci. 2013.
Vyskotová, J. Konference Týmová spolupráce v rehabilitaci. In: Inovace profesních zdravotnických programů na OU. Závěrečná konference projektu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Vyskotová, J., Mrázková, E., Sachová, P., Richterová, K., Baarová, Š., Bužgová, R. a Hajduková, Z. Kvalita života pacientů se závratí. Pracovní lékařství. 2013, roč. 65, s. 25-31. ISSN 0032-6291.
Macháčková, K., Krejčí, I. a Vyskotová, J. Možnosti využití ergodiagnostiky v klinické praxi. In: Konference Fyzioterapie a ergoterapie horní končetiny. Liberec. 2013.
Vyskotová, J. Možnosti využití hloubkové oscilace v terapii horní končetiny. In: VII. celostátní konference Fyzioterapie a ergoterapie horní končetiny. Liberec: Krajská nemocnice Liberec. 2013.
Mrázková, E., Vyskotová, J., Sachová, P., Zálejská, R. a Richterová, K. Průzkum motivace pro kompenzaci sluchové vady. Pracovní lékařství. 2013, roč. 65, s. 32-41. ISSN 0032-6291.
Vyskotová, J. Příprava bakalářské práce. 2013.
Vyskotová, J. Přístrojová technika v rehabilitaci. 2013.
Macháčková, K. a Vyskotová, J. Rehabilitační propedeutika 2. 2013.
Vyskotová, J. Speciální a aplikovaná kineziologie. 2013.
Vyskotová, J. Universitat de Valencia. 2013.
Vyskotová, J. Úvod do obecné a vývojové kineziologie. 2013.
Vyskotová, J. Výukové DVD Reflexní masáže I. 2013.
Vyskotová, J. Výukové DVD Reflexní masáže II. 2013.
Vyskotová, J., Mrázková, E. a Macháčková, K. Závratě - diagnostika a rehabilitace. In: Závěrečná konference projektu Jesenius. Ostravská univerzita v Ostravě: LF OU. 2013.
Mrázková, E., Vyskotová, J. a Macháčková, K. Závratě - diagnostika a rehabilitace: certifikovaný kurz z projektu Jesenius [Workshop]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2013.
Vyskotová, J. Aspekty rehabilitace a její význam v postakutní fázi léčby oboustranných zlomenin horní končetiny. In: 2. mezioborové sympózium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2012.
Vyskotová, J. Aspekty týmové spolupráce. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2012. s. 5-7. ISBN 978-80-7464-182-4.
Vyskotová, J. Aspekty týmové spolupráce. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta. 2012.
Řasová, K., Martinková, P., Vyskotová, J. a Sedová, M. Assessment set for evaluation of clinical outcomes in multiple sclerosis: psychometric properties. Patient Related Outcome Measures. 2012, s. 59-70. ISSN 1179-271X.
Vyskotová, J. Fyzikální terapie a balneologie 2. 2012.
Mrázková, E., Baarová, Š., Sachová, P., Richterová, K., Vyskotová, J. a Bužgová, R. Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem. In: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Vyskotová, J. a Macháčková, K. Komplexní pohled na pacienta po oboustranné TT amputaci ve fázi akutní, postakutní a chronické. In: 2. mezioborové sympózium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2012.
Vyskotová, J., Baarová, Š., Mrázková, E., Bužgová, R., Sachová, P. a Richterová, K. Kvalita života se závratí. In: XIX. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny. 2012.
Mrázková, E., Vyskotová, J., Sachová, P. a Richterová, K. Objektivní vyšetření závrati. In: XIX. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY. Luhačovice. 2012.
Vyskotová, J. a Krhutová, Z. Týmová spolupráce v rehabilitaci. 2012.
Vyskotová, J., Mrázková, E., Macháčková, K., Sachová, P. a Richterová, K. Týmová spolupráce ve vestibulární rehabilitaci. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2012. s. 29-31. ISBN 978-80-7464-182-4.
Krhutová, Z. a Vyskotová, J. Aplikace neurofyziologických postupů u traumatologických pacientů. In: 20 let Traumatologického centra FN Ostrava. Ostrava: Traumatologické centrum FN Ostrava. 2011.
Vyskotová, J. Ergonomie pro zdravotnické pracovníky. 2011.
Vyskotová, J. Fyzikální terapie a balneologie 1. 2011.
Krhutová, Z., Vyskotová, J. a Kristiníková, J. Techniky v kinezioterapii 2, 3. 2011.
Krhutová, Z., Vyskotová, J., Kristiníková, J. a Kondziolková, J. Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1. 2011.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. Hodnocení dynamiky úpravy hemiparézy u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou.. In: Neurovaskulární kongres. Olomouc. 2010.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010, roč. 40, č. 40, s. 33-44. ISSN 1212-1185.
Vyskotová, J. Práce s digitálním záznamem při posuzování senzomotorického deficitu ruky. In: Odborná konference Vybrané postupy testování a terapie senzomotorických funkcí ruky. FZS OU Ostrava. 2009.
Vyskotová, J. Využití Testu manipulačních funkcí s použitím stavebnice Ministav v ergoterapii. In: 21. CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ. Praha. 2009.
Vyskotová, J., Macháčková, K., Opavský, J. a Sochorová, H. Functional Recovery Of Sensorimotor Hand Functions In A Group Of Patients After Stroke - Results Of A Logterm Study. In: 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Portorož. 2008.
Vyskotová, J. a Vaverka, F. A test of manipulation functions using the constructional set. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica. 2007, roč. 37, s. 49-56. ISSN 1212-1185.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2007, roč. 14, č. 9, s. 114-121. ISSN 1211-2658.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. The impairments of sensorimotor hand functions in stroke patients-the comparison of the results of a clinical assessment and the assessment utilizing the standard tests (a case study). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica. 2007, roč. 37, s. 57-67. ISSN 1212-1185.
Vyskotová, J. a Vaverka, F. Porovnání manipulačních dovedností u zdravé populace v různých věkových kategoriích. In: Sborník abstraktů, I. absolventská konference katedry fyzioterapie FTK UP Olomouc. Olomouc: UP Olomouc, 2006. UP Olomouc, 2006. s. 51-51. ISBN 80-244-1369-8.
Vyskotová, J. Přístrojová technika v rehabilitaci pro biomedicínské techniky. 2006.
Vyskotová, J. Přístrojová technika v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 2006.
Vyskotová, J. The Comparison of the Manipulation Abilities of Healthy Children and those with MBD. In: Antropologické dny. Smolenice. 2005.
Vyskotová, J. a Vaverka, F. Test of Manipulation Abilities as a Means of Therapy to Tackle Insufficient Hand Functions. In: In F.Vaverka: Proceedings on the 3rd International Conference Movement and Health . s. 357-360. ISBN 80-244-0831-7.
Vyskotová, J. The use of the special constructional set to diagnose and treat brain functions disorders and those of the hand. In: Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied . Bratislava : Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2004. Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2004. s. 190-192. ISBN 80-227-2033-X.
Vyskotová, J. a Kristiníková, J. Výcvik manipulačních schopností gerontů v domovech důchodců.. Česká antropologie. 2004, s. 209-211. ISSN 0862-5085.
Vyskotová, J. a Vaverka, F. The use of the Special Brick-Box to Diagnose and Treatment Brain functions Disorders and those of the Hand. In: International Anthropological Congress. Smolenice. 2003.
Vyskotová, J. a Pech, J. Možnosti využití stavebnice ve škole úchopu. In: Sborník II. Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí. In B.Dušová & D.Jarošová, 2002. s. 115-116.
Vyskotová, J. a Pech, J. Využití speciální stavebnice k diagnostice a léčbě poruch mozkových funkcí. In J.Riegrová " Diagnostika pohybového systému. 2002, s. 187-187. ISSN 80-244-0571-7.
Vyskotová, J. Využití dlahování v rehabilitaci ruky. In: I. Ostravské sympozium ošetřovatelství: In Sborník I. Ostravské sympozium ošetřovatelství 2001-02-02 . Ostrava: Ostrava, 2001. Ostrava, 2001. s. 127-129. ISBN 80-7042-324-2.
Vaverka, F., Vyskotová, J. a Janura, M. Influence of fixed wrist on finger motorics. In: Proceedings of the conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc, Univerzita Palackého: Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. s. 240-243.
Vaverka, F., Janura, M. a Vyskotová, J. Influence of fixed wrist on finger motorics. In: Biomechanics of man 2000. Olomouc. 2000.
Vyskotová, J., Vaverka, F. a Janura, M. Influnce of Fixed Wrist on Finger Motorics. In: Biomechanics of Man. FTK UP Olomouc, 2000. s. 240-243. ISBN 80-244-0193-2.
Vyskotová, J. Současné trendy v rehabilitaci ruky u centrálních neurologických postižení. Rehabilitace a fyzikální lékařství.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
2BF2LLékařská biofyzika II.
AFTBAplikovaná fyzikální terapie a balneo.
BALNEBalneologie
DISRFDiplomový seminář
EEDETErgoterapie a ergodiagnostika
ELLE1Elektroléčba 1
ELLE2Elektroléčba 2
EPPCErgonomie pohybových a prac. činností
ERGZKErgonomie záchranáře
ERGZPErgonomie pro zdravotnické pracovníky
ERGZZErgonomie záchranáře
FKLO1Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 1
FTBA1Fyzikální terapie a balneologie předn.
FTBA2Fyzikální terapie a balneologie předn.
FTBP1Fyzikální terapie a balneologie praxe
FTBP2Fyzikální terapie a balneologie praxe
IERGZErgonomia per il personale sanitario
ITKI4Tecniche in Kinesiterapia 4
KINEAKineziologie aplikovaná-ERG
KINE1Kineziologie 1
KINE2Kineziologie 2
KINT3Kinezioterapie 3
KINT4Kinezioterapie 4
LRET1Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
PFTB1Praxe - fyz. terapie a balneologie 1
PFTB2Praxe fyzik. terapie a balneologie 2
PTRETPřístrojová technika v rehabilitaci
SZZF1Obhajoba diplomové práce
SZZF2Fyzikální terapie
SZZF3Kineziologie a kinezioterapie
SZZF5Fyzioterapie v klin.oborech-praxe
SZZK1Léčebná rehabilitace - prakt.zk
SZZK2Fyzikální terapie a balneologie
TKIN1Techniky v kinezioterapii 1
TKIN2Techniky v kinezioterapii 2
TKIN3Techniky v kinezioterapii 3
TKIN4Techniky v kinezioterapii 4
XREBTVyš.met.a př.tech. v rehab. pro BT
1FKL1Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 1
1FKO1Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 1
1FTBAplikovaná fyzikální terapie a balneo.
1LRE1Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
2BALEBalneologie
2FTA1Fyzikální terapie a balneologie předn.
2FTP1Fyzikální terapie a balneologie praxe
2PFT1Praxe - fyz. terapie a balneologie 1
3EEDEErgoterapie a ergodiagnostika
3FTA2Fyzikální terapie a balneologie předn.
3FTP2Fyzikální terapie a balneologie praxe
3KIN1Kineziologie 1
3TKI1Techniky v kinezioterapii 1
4KINAKineziologie aplikovaná-ERG
4KIN2Kineziologie 2
4PFT2Praxe fyzik. terapie a balneologie 2
4TKI2Techniky v kinezioterapii 2
FYUMFyziologie a umění
BF2LFLékařská biofyzika II.


AutorNázev práceTypRok
Jankulár PetrHodnocení regeneračního účinku vybraných procedur po fyzické zátěžidiplomová 2018 
Křížová AlexandraSouvislost výskytu spoušťových bodů a bolestí dolní části zad u profesionálních baletekdiplomová 2018 
Merendová PavlaSledování reflexních změn u funkční ženské sterilitydiplomová 2017 
Smitalová MarkétaSledování vedlejších psychických a fyzických vlivů působících u hráčů na lesní roh v orchestrálním prostředídiplomová 2017 
Hamanová HanaVliv použití kompenzační pomůcky Thumbport II na velikost zatížení exponovaných svalů předloktí a ruky u flétnistůdiplomová 2016 
Kačmařová TerezaAnalýza vlivu pracovní pozice na vznik poruch pohybového systému a návrh preventivních opatření ve výrobní firmědiplomová 2016 
Nováková PetraVliv fyzioterapeutické intervence u pacientů s otevřeným skusemdiplomová 2016 
Javůrek FilipVytvoření měřící metody pro měření zatížení horních končetindiplomová 2015 
Konečná PetraMožnosti užití audiovizuální stimulace u dětí s poruchou koncentrace pozornostidiplomová 2015 
Slezáková JanaMožnost ovlivnění otoku horní končetiny u pacientů se syndromem karpálního tunelu s využitím hloubkové oscilace.diplomová 2015 
Jurdič TomášSrovnání procedur fyzikální terapie u entezopatií krátkých svalů plosky nohydiplomová 2014 
Šichnárek JakubPorovnání míry výskytu shody příznaků u souboru pacientů s vertigemdiplomová 2014 
Robenková HanaTest klinické observace ve fyzioterapiidiplomová 2013 
Cuperová JindřiškaSledování a návrh ergonomického řešení rizikových faktorů u řidičů zdravotnické záchranné službybakalářská 2018 
Madejová TerezaVyužití systému Redcord Medical u diskopatiíbakalářská 2018 
Rejlová LenkaMožnosti fyzioterapie v stomatochirurgiibakalářská 2018 
Kvitová KristýnaMožnosti fyzioterapie u pacientů s torticollisbakalářská 2017 
Lysáčková PetraProblematika jemné motoriky 4. a 5. prstu na rucebakalářská 2017 
Perstický PavelFyzioterapie u entezopatie laterálního epikondylu humerubakalářská 2017 
Firlová TerezaMožnosti uplatnění ergoterapeutů ve školství na území Moravskoslezského krajebakalářská 2016 
Jankulár PetrMožnosti využití negativní termoterapie po svalovém zatíženíbakalářská 2016 
Kubáč JakubKomplexní terapie temporomandibulárních poruchbakalářská 2016 
Dušová RadkaMožnosti fyzioterapie žen s přetrvávající inkontinencí po porodubakalářská 2015 
Irziková PetraTréning grafomotorických funkcí u pacientů po cévní mozkové příhoděbakalářská 2015 
Musilová VeronikaErgoterapeutické přístupy v terapii dětí s poruchou komunikačních funkcíbakalářská 2015 
Olšarová PavlínaMožnosti využití reflexní terapie nohy ve fyzioterapiibakalářská 2015 
Hendrychová NikolaFyzioterapie u kostrčového syndromubakalářská 2014 
Indrová KláraErgonomické aspekty hry na violoncellobakalářská 2014 
Kluzová TeresaKinezioterapie funkčních poruch pohybového systému u klavíristůbakalářská 2014 
Krupičková GabrielaZlepšení ergonomických podmínek a pracovních stereotypů operátorů ve výrobní firměbakalářská 2014 
Nováková PetraRehabilitace u ortodontických pacientůbakalářská 2014 
Suszková LenkaMožnosti kompenzace omezených rozsahu kloubů ruky při běžných denních činnostechbakalářská 2014 
Hamanová HanaErgonomické aspekty hry na příčnou flétnubakalářská 2013 
Kotková MarkétaErgonomická opatření u povolání grafikabakalářská 2013 
Moravcová LucieVyužití fyzioterapie v léčbě hlasových poruchbakalářská 2013 
Slezáková JanaZhodnocení kvality života žen se stresovou inkontinencíbakalářská 2013 
Jurdič TomášSrovnání terapie rázovou vlnou a ultrazvukem u entezopatií krátkých svalů plosky nohybakalářská 2012 
Švajdová AnnaVyužití ergonomických prostředků k redukci negativních vlivů při výkonu povolání zubního lékařebakalářská 2012 
Žlebčíková AlžbětaRole ergoterapeuta při úpravě poruch řečové motoriky u dětí v logopedické třídě mateřské školybakalářská 2012 
Hůrková EvaPreventivní využití ergonomických prostředků u povolání kadeřnicebakalářská 2011 
Juzková AnnaFyzioterapie u Morbus Bechtěrev v rámci rekonvalescenčního pobytubakalářská 2011 
Machová LucieMožnosti domácí péče u dítěte s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2011 
Sazovská MarkétaErgoterapie a autoterapie u pacientů s Collesovou frakturoubakalářská 2011 
Guřan JanFragilní místa periferního nervového systému - možnosti fyzioterapiebakalářská 2010 
Heckel AlfrédMožnosti využití hippoterapie u pacientů s vertebrogenními problémybakalářská 2010 
Stuchlá DanielaMožnosti ergoterapie v úpravě poruch grafomotorikybakalářská 2010 
Bálková KateřinaHodnocení manipulačních funkcí u pacientů se syndromem karpálního tunelubakalářská 2009 
Bukvová MartaÚprava bytu u pacienta s míšní lézíbakalářská 2009 
Plinta MarekVyužití rázové vlny ve fyzioterapiibakalářská 2009 
Sikorová Rychlíková NikolaOvlivnění psychomotorického vývoje dětí do jednoho roku prostřednictvím plaváníbakalářská 2009 
Šmídová KateřinaMěření prahu bolesti pomocí algometrubakalářská 2009 
Chmurová PetraOvlivnění postury těla u spastické formy DMO- kazuistická prácebakalářská 2008 
Černovská MarkétaRehabilitace u dětí se spinální svalovou atrofií - kazuistická studiebakalářská 2008 
Nogová IvetaVestibulární rehabilitacebakalářská 2008 
Hýblová PavlaMožný vliv domácího a ústavního prostředí na jemnou motoriku seniorůbakalářská 2007 
Kalábová PavlaMožnosti využití přístroje NeuroTrac v rehabilitační praxibakalářská 2007 
Modrák FilipSledování změn krevního tlaku po aplikaci reflexní masáže zádové sestavy.bakalářská 2007 
Šigutová MartaVyšetření motorických funkcí ruky - možnosti testováníbakalářská 2007 
Liška MartinFyzioterapie po plastice flexorového aparátu rukybakalářská 2006 
Orságová MarcelaSLEDOVÁNÍ MANIPULAČNÍCH FUNKCÍ U PACIENTŮ PO CMPbakalářská 2006 
Jankůjová MichaelaFyzioterapie při syndromu karpálního tunelubakalářská 2005 
Otipková KateřinaKomparace manipulačních dovedností u zdravých dětí a dětí s LMDbakalářská 2005 
Štěpán PavelSledování změn krevního tlaku po aplikaci parafínu do oblasti bederní páteřebakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub