Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Igor Dvořáček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 123, budova ZY
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:soudní lékařství
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1500
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Handlos, P., Marecova, K., Smatanová, M., Dvořáček, I. a Dobias, M. Fatal Hemorrhage from an Arteriovenous Fistula. JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES. 2018, roč. 63, s. 1577-1581. ISSN 0022-1198.
Handlos, P., Uvira, M., Marecová, K., Staňková, M., Smatanová, M., Dvořáček, I. a Joukal, M. Fatal Ingestion of Chlumsky Disinfectant Solution. Journal of Forensic Sciences. 2018, roč. 63, 63(2), s. 626-630. ISSN 0022-1198.
Handlos, P., Dvořáček, I., Marecová, K. a Uvíra, M. Dopravní úraz cyklisty. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2017, s. 66-69. ISSN 1338-4589.
Handlos, P., Uvíra, M., Marecova, K., Staňková, M., Smatanová, M., Dvořáček, I. a Joukal, M. Fatal Ingestion of Chlumsky Disinfectant Solution. Journal of Forensic Sciences. 2017, ISSN 0022-1198.
Ihnát Rudinská, L., Hejna, P., Smatanová, M., Ihnát, P. a Dvořáček, I. Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia). Soudní lékařství. 2017, roč. 62, 62(2), s. 18-21. ISSN 1210-7875.
Handlos, P., Světlík, I., Dobiáš, M., Smatanová, M., Dvořáček, I., Joukal, M., Marecová, K. a Horáčková, L. RADIOUHLÍKOVÉ DATOVÁNÍ KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ V BĚŽNÉ SOUDNĚ LÉKAŘSKÉ PRAXI. Chemické listy. 2017, s. 445-448. ISSN 1213-7103.
Handlos, P., Svetlik, I., Dobias, M., Joukal, M., Smatanová, M., Dvořáček, I., Marecova, K. a Horackova, L. Radiuhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžné soudně lékařské praxi. Chemické listy. 2017, roč. 111, s. 445-448. ISSN 0009-2770.
Handlos, P., Dokoupil, M., Staňková, M., Joukal, M., Dvořáček, I., Uvíra, M. a Smatanová, M. Fluid content in the pleural cavity protects internal structures against heat. FORENSIC SCIENCE MEDICINE AND PATHOLOGY. 2016, roč. 12, s. 497-501. ISSN 1547-769X.
Ihnát Rudinská, L., Hejna, P., Ihnát, P., Tomášková, H., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Intra-thoracic injuries associated with cardiopulmonary resuscitation - Frequent and serious. RESUSCITATION. 2016, roč. 103, s. 66-70. ISSN 0300-9572.
Dvořáčková, J., Bielniková, H., Kukutschová, J., Peikertová, P., Filip, P., Zeleník, K., Komínek, P., Uvírová, M., Pradna, J., Čermáková, Z. a Dvořáček, I. Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study. BIOMEDICAL PAPERS. 2015, roč. 159, s. 87-92. ISSN 1804-7521.
Dvořáčková, J. a Dvořáček, I. Patologické nálezy při ARDS - cytologie a histologie. In: ARDS v klinické praxi. Praha: Maxdorf, 2015. s. 396-416. ISBN 978-80-7345-447-0.
Dvořáček, I. a Valerián, L. FRENŠTÁT.... In: Ostrava v urgentní péči 2014, Sborník přednášek. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 38-39. ISBN 978-80-7464-508-2.
Karkoška, J., Kalalb, M., Handlos, P., Dvořáček, I., Peprla, J. a Lonsky, V. Můžeme se společně podílet na léčbě pacienta?. ISBN 978-80-260-6083-3.
Handlos, P. a Dvořáček, I. Myxoidní degenerace srdečních chlopní jako příčina náhlého úmrtí. ISBN 978-80-260-6083-3.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Ostravské dny forenzních věd 2014 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2014.
Dokoupil, M., Dvořáček, I. a Martínek, L. Dvojdobá ruptura srdce. In: 4. Trilaterální sympozium s mezinárodní účasti. Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
Handlos, P., Dvořáček, I. a Dokoupil, M. Iatrogenní amputace břišní aorty. In: XVII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. Kouty nad Desnou. 2013.
Staňková, M. a Dvořáček, I. Interpretace toxikologických nálezů a jejich úskalí. ISBN 978-80-260-4703-2.
Dvořáček, I., Smatanová, M., Staňková, M., Sklienka, P. a Dokoupil, M. Metanol 2012. Slovenská súdnolekárska spoločnosť. 2013, roč. 3, s. 13-16. ISSN 1338-4589.
Dvořáčková, J. a Dvořáček, I. Pitva. 2013.
Dvořáček, I. Soudní lékařství. 2013.
Handlos, P., Staňková, M. a Dvořáček, I. Suicidium propanbutanem. In: 4. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí 2013. Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
Handlos, P., Karkoška, J. a Dvořáček, I. Tkáňové odběry prováděné ve FN Ostrava. In: XVII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. Kouty nad Desnou. 2013.
Ihnát Rudinská, L., Švancerová, M., Dvořáček, I. a Smatanová, M. Analýza samovražd v Moravskosliezkom kraji r. 2006-2010, Perspektíva komparativných štúdií.. In: 3. Slovensko-český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou.. Košice. 2012.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Ostravské dny forensních věd 2012 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2012.
Smatanová, M. a Dvořáček, I. MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ I. 2011.
Dvořáček, I. a Dokoupil, M. MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ II. 2011.
Dokoupil, M. a Dvořáček, I. MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ III. 2011.
Dvořáček, I. Nakládání s tělem zemřelého. 2011.
Smatanová, M., Dvořáček, I. a Handlos, P. OBRAZOVÝ ATLAS NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH U NÁHLÝCH ÚMRTÍ II.. 2011.
Dvořáček, I., Dokoupil, M. a Ihnát Rudinská, L. Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí I.. 2011.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Ostravské dny forensních věd 2011 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2011.
Ihnát Rudinská, L., Švancerová, M. a Dvořáček, I. Pitevný nález při intoxikácií medikamenty. In: Ostravské toxikologické dny: Sborník přednášek Ostravské toxikologické dny Trojanovice. Fakultní nemocnice (Ostrava, Česko). Ústav soudního lékařství, 2011. ISBN 978-80-254-9626-8.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Pitva I. přirozená smrt. 2011.
Dvořáček, I. a Dokoupil, M. Pitva II. dopravní úrazy. 2011.
Dvořáček, I. Pitva III. násilné úmrtí. 2011.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Pitva IV. neznámá totožnost. 2011.
Dvořáček, I. a Dokoupil, M. Pitva V. intoxikace neznámou látkou. 2011.
Dvořáček, I. Pitva VI. tělo v hnilobném rozkladu. 2011.
Dvořáček, I. a Smatanová, M. Pitva VII. kosterní nález. 2011.
Pleva, L. a Dvořáček, I. 3. Trilaterální sympozium [Workshop]. ROŽNOV p. Radhoštěm, Česká republika. 2011.
Drábková, J. a Dvořáček, I. Kazuistiky: Proč jsou tak oblíbené a poučné i v době EBN - medicíny založené na důkazech? Jaké poučení si lze odnést z jednotlivých případů a akcí? Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách.. ISBN 978-80-7372-591-4.
Dvořáček, I. Ostravské dny forensních věd 2010 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2010.
Dvořáček, I. Posudek na živou osobu z pohledu soudního lékaře. s. 18-19. ISBN 978-80-254-8151-6.
Dvořáček, I., Fialová, I., Valerián, L., Veselý, J. a Aufart, J. Projekt ?Trenažery terenních situací?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 52-54. ISBN 978-80-7368-697-0.
Gebauerová, V., Kurka, P., Staňková, M., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Sekční nález při otravě antipsychotiky. s. 20-20. ISBN 978-80-254-8151-6.
Dvořáček, I., Smatanová, M. a Dokoupil, M. Domácí násilí v soudně lékařské praxi. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 2/2009, ISSN 1211-7080.
Dvořáček, I., Smatanová, M. a Dokoupil, M. Domácí násilí v soudně lékařské praxi. ISBN 978-80-254-4418-4.
Vřeský, B. a Dvořáček, I. Neobvyklá identifikace mrtvého. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 2/2009, ISSN 1211-7080.
Vřeský, B. a Dvořáček, I. Neobvyklá identifikace mrtvého. ISBN 978-80-254-4418-4.
Dvořáček, I., Fialová, I., Valerián, L. a Veselý, J. Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. ISBN 978-80-254-4418-4.
Dvořáček, I., Fialová, I., Valerián, L. a Veselý, J. Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 2/2009, ISSN 1211-7080.
Kopáček, I., Ječmínek, V., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Příčiny úmrtí u dopravních nehod. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 2/2009, ISSN 1211-7080.
Kopáček, I., Ječmínek, V., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Příčiny úmrtí u dopravních nehod. ISBN 978-80-254-4418-4.
Dvořáček, I., Valerián, L., Smatanová, M. a Dokoupil, M. Železniční neštěstí ve Studénce. ISBN 978-80-254-4418-4.
Dvořáček, I., Valerián, L., Smatanová, M. a Dokoupil, M. Železniční neštěstí ve Studénce. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, ISSN 1211-7080.
Dvořáček, I. .: Fungování znaleckých komisí.
Dvořáček, I. a Valerián, L. Přepečlivý tatínek. Kriminalistický sborník 2. 2008, s. 6-14.
Dvořáček, I. Sexuálně motivovaná agrese v praxi.
Dvořáček, I. Sexuálně motivovaná agrese z pohledu soudního lékaře. Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2/2008. 2008, roč. 2008, ISSN 1212-3048.
Dvořáček, I., Dokoupil, M. a Smatanová, M. Tramvajové neštěstí z pohledu soudního lékařství.
Staňková, M., Kurka, P., Dvořáček, I., Dokoupil, M. a Smatanová, M. Drogy a polytraumata. In: Sborník abstrakt.
Staňková, M., Kurka, P., Dvořáček, I., Dokoupil, M. a Smatanová, M. Drogy a polytraumata. In: Sborník abstrakt.
Valerián, L. a Dvořáček, I. Krkavčí matka. In: Sborník abstrakt.
Dvořáček, I. Medicínské právo. 2007.
Valerián, L. a Dvořáček, I. Negativní jevy při práci na místě činu , pochybení ohledávajících lékařů a Policie ČR při výjezdu na místo násilného trestného činu.. In: Sborník abstrakt.
Dvořáček, I. Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány PČR. In: Sborník abstrakt.
Dvořáček, I. Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány PČR.. In: Sborník abstrakt.
Dokoupil, M. a Dvořáček, I. Autoerotika a sniffing. Brno : Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006. Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006.
Dvořáček, I. Dlouhodobé uložení těla ve vodě a modifikace nálezu při pitvě. Brno : Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006. Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006.
Dvořáček, I. Otrava thaliem. Brno: Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006. Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006.
Dvořáček, I. Otrava tisem. Brno: Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006. Mezinárodní kongres forenzních věd, 2006.
Dvořáček, I. Význam soudního lékařství při objasňování mravnostní trestné činnosti.
Dvořáček, I. .: Problematika ovlivnění organizmu alkoholem a jinými návykovými látkami v souvislosti se vznikem smrtelných pracovních úrazů. Dům techniky Ostrava : Celostátní školení pracovníků bezpečnosti práce, 2005. Celostátní školení pracovníků bezpečnosti práce, 2005.
Dvořáček, I. Augmentace. Bratislava: 45.Májová súdnolekárská konferencia s medzinárodnou účasťou , 2005. 45.Májová súdnolekárská konferencia s medzinárodnou účasťou , 2005.
Dvořáček, I. Ekonomické aspekty vyšetřování hladiny alkoholu v krvi a jejich dopad na rozhodování v praxi. Praha : Pracovní dny v soudním lékařství, 2005. Pracovní dny v soudním lékařství, 2005.
Dvořáček, I. Krkavčí matka. Ostravice: XIII. Ostravské forenzní dny, 2005. XIII. Ostravské forenzní dny, 2005.
Dvořáček, I. Nová antidepresiva u letálních intoxikací. Bratislava: 45.Májová súdnolekárská konferencia s medzinárodnou účasťou, 2005. 45.Májová súdnolekárská konferencia s medzinárodnou účasťou, 2005.
Dvořáček, I. Postup lékaře při prohlídce těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení a následnou součinnost s orgány PČR. Urgetní medicína. 2005, s. 10-23.
Dvořáček, I. Postup lékaře při prohlídce těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení a následnou součinnost s orgány PČR. Patologie a soudní lékařství. 2005, s. 54-56.
Dvořáček, I. .: Problematika ovlivnění organizmu alkoholem a jinými návykovými látkami v souvislosti se vznikem smrtelných pracovních úrazů. Ostrava: Celostátní školení pracovníků bezpečnosti práce, 2004. Celostátní školení pracovníků bezpečnosti práce, 2004.
Dvořáček, I. Akta X. Praha: Mezinárodní konference Kriminalistika 2004 Policejní akademie , 2004. Mezinárodní konference Kriminalistika 2004 Policejní akademie , 2004.
Dvořáček, I. Oheň. Praha: Mezinárodní konference Kriminalistika 2004 Policejní akademie, 2004. Mezinárodní konference Kriminalistika 2004 Policejní akademie, 2004.
Dvořáček, I. Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnická zařízení. Ostrava : Večer Ústavu soudního lékařství v Ostravě , 2004. Večer Ústavu soudního lékařství v Ostravě , 2004.
Dokoupil, M. a Dvořáček, I. Pes (ne)přítel člověka. In: IV.Tatranské súdnolékárské dni. Štrbské Pleso. 2003.
Dvořáček, I. Případy na které se nezapomíná. In: 44. Májová soudně-lékařská konference. Bratislava. 2003.
Dvořáček, I. 50 na 50. Těrlicko: Odborný seminář pracovníků NTČ Policie ČR, 200. Odborný seminář pracovníků NTČ Policie ČR, 200.


AutorNázev práceTypRok
Švancerová MartinaRizikové faktory ovlivňující dokonaná suicidiadiplomová 2011 
Blahuta LukášUmírání, smrt a eutanazie z pohledu seniorůdiplomová 2010 
Poštulka PavelAnalýza dopravních úrazů chodců na Ostravsku, před a po zavedení bezpečnostních prvkůbakalářská 2018 
Bílková SoňaProblematika úmrtí mimo zdravotnická zařízení z pohledu zdravotnické záchranné službybakalářská 2017 
Iliadisová MartaKomparativní studie dokonaných suicidií vycházející z archivů Ústavů soudního lékařstvíbakalářská 2017 
Robenek JanDopravní nehody zaviněné řidiči ovlivněnými alkoholem na území Ostravska za posledních 5 letbakalářská 2017 
Štěbra VratislavDopravní úrazy řidičů pod vlivem návykových látek, na území Opavska v období 2010-2015bakalářská 2017 
Výkrutová SoňaAnalýza dopravních nehod nezletilých cyklistů na Frýdecko-Místeckubakalářská 2015 
Kotalová HelenaAlkoholismus a závislost na toxických návykových látkách u osob žijících bez přístřešíbakalářská 2014 
Metnar JakubDoporučený postup městské policie na místě podezřelého úmrtíbakalářská 2014 
Buchbauer TomášDopravní nehody cyklistůbakalářská 2013 
Hrtús JakubSubjektivní vnímání účinnosti bezpečnostních prvků u motocyklistů v Moravskoslezském krajibakalářská 2013 
Sendreiová KateřinaDopravní nehody na železničních přejezdechbakalářská 2013 
Skácelík MartinDoporučený postup zdravotnických záchranářů na místě podezřelého úmrtíbakalářská 2013 
Stolařík JanDrogy a senioři na Ostravskubakalářská 2013 
Pokorný LubomírDopravní úrazy řidiců pod vlivem alkoholu, na území města Ostravy v období 2000 - 2010.bakalářská 2012 
Pýchová AnnaDopravní nehody motocyklistůbakalářská 2012 
Drobná IrenaDrogy a dopravní úrazybakalářská 2011 
Hawlik OndřejProblematika vyprošťování zraněných osob u dopravních nehod na železnicibakalářská 2011 
Hrachový RadekAnalýza dopravních úrazů typu chodec, tramvajová souprava, na území města Ostravy v období 2006-2010.bakalářská 2011 
Matoušek RichardSuicidia neobvyklým způsobem za použití motorového vozidla.bakalářská 2011 
Šín MartinZáchrana a vyproštění osob z havarovaných vozidelbakalářská 2011 
Adamczyková NikolaIdentifikace zemřelých osobbakalářská 2010 
Čoček VladimírPostup základních složek IZS na místě podezřelého úmrtí osoby z pohledu kriminalistického technikabakalářská 2010 
Schneiderová PetraSuicidální mechanismy v Moravskoslezském krajibakalářská 2010 
Vyvialová IvonaPoslední sdělení při suicidiubakalářská 2010 
Švancerová MartinaSebevraždy a rizikové skupiny obyvatel Moravskoslezského krajebakalářská 2009 
Blahová KateřinaPrávo v oblasti Zdravotnických záchranných služebbakalářská 2007 


Inovace didaktických postupů a podpora distančního vzdělávání ve studijních kurzech akreditovaného oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Hlavní řešitelMUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
Období6/2009 - 5/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
facebook
rss
social hub