OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Hana Klosová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Hana Klosová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:odborný asistent se zaměřením na popáleninovou medicínu
obor činnosti:popáleninová medicína
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 806
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2017Specializovaná způsobilost v oboru „Plastická chirurgie“
2006Specializovaná způsobilost v oboru „Popáleninová medicína“
2000Atestace I. stupně v oboru „Chirurgie“
1991 – 1997Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Všeobecné lékařství
1987 – 1991Gymnázium J. A. Komenského, Uherský Brod
1979 – 1987ZŠ TGM, Bojkovice

Kvalifikace

2014Ph.D. – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové

Další vzdělávání, kurzy

2018Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Plastická chirurgie
2012Licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru popáleninová medicína
2006Funkční licence ČLK v oboru F016 – Umělá výživa a metabolická péče
2005Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru chirurgie

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudFakultní nemocnice Olomouc, Oddělení plastické a estetické chirurgie
2016 – dosudLékařská fakulta Ostravské univerzity
2003 – dosudFakultní nemocnice Ostrava–Poruba, Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie
1997 – 2002NsP Nový Jičín, Chirurgické oddělení, lékařka

Odborné zaměření

Popáleninová medicína
Plastická chirurgie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP – vědecký sekretář (od 20. 9. 2017)
Česká společnost plastické chirurgie
European Burn Association (EBA)
International Society for Burn Injuries (ISBI)
Česká společnost pro bioimplantologii ČLS JEP
Česká společnost pro léčbu rány

Působení v zahraničí

24. – 25. 6. 2014Certifikovaná edukační stáž laserterapie Erb:YAG a Nd:YAG laserem, DermaMedica d.o.o., dr.Kozarev, Sremska Mitrovica, Srbsko
16. – 18. 4. 2014Fotona Lasers in Aesthetics and Dermatology, international workshop, Ljubljana, Slovinsko
29. – 30. 10. 2009Certified training course including theory and practical use of equipment for laser Doppler PerFusion Imaging, laser Doppler Perfusion Monitoring, TcpO2/pCO2. Blood pressure. Jarfalla, Švédsko
15. – 16. 6. 2009The SkinDays training course, Integra LifeSciences Services, Bordeaux, Francie

Jazykové znalosti

AngličtinaPorozumění: poslech B1 Samostatný uživatel / čtení – B1 Samostatný uživatel; Mluvení: ústní interakce – B2 Samostatný uživatel / samostatný ústní projev – A2 Uživatel základů jazyka; Psaní: B1 Samostatný uživatel
RuštinaPorozumění: poslech A1 Uživatel základů jazyka / čtení – A1 Uživatel základů jazyka; Mluvení: ústní interakce – A1 Uživatel základů jazyka / samostatný ústní projev – A1 Uživatel základů jazyka; Psaní: A1 Uživatel základů jazyka


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub