Úřední deska

Harmonogram akademického roku 2020/2021 na Lékařské fakultě OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,21 MB

Schedule for the Academic Year 2020/2021

Document is in the *.pdf format. ikona pdf 0,18 MB

Organigramma dell´anno accademico 2020/2021 per gli studi all´estero della LF OU

Documento in formato *.pdf. ikona pdf 0,16 MB

Harmonogram státních rigorózních zkoušek 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,27 MB

Harmonogram státních rigorózních zkoušek 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2020/2021 - opravné

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,19 MB

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce – studijní program Chirurgické obory

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,18 MB

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce – studijní program Ošetřovatelství

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,18 MB

Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2021/2022

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na LF OU 2020/2021 a 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,19 MB

Nedoručitelná korespondence

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf