Setkání bariatrických pacientů (31. května 2022)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Srdečně zveme všechny bariatrické pacienty, kteří byli nebo jsou probandy prováděných studií Katedry studií lidského pohybu PdF, Centra nutričního výzkumu a obezitologie LF či bývalého Výzkumného obezitologického centra LF OU (GIW 1, GIW 2, Endomina, SarxOB aj.).

Jsou zváni také ti, které bariatrická operace čeká a rádi by se o naší nové studii něco dozvěděli, případně se do ní chtěli zapojit.

Akce se koná dne 31. května 2022 od 14:00 (viz pozvánka).


pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 05. 2022