OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Anna Zatloukalová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Anna Zatloukalová
místnost, podlaží, budova: ZY 364, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum epidemiologického výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1790
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014 – 2018Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor Ochrana veřejného zdraví (Ph.D.)
2012 – 2014Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor: Odborný pracovní k v ochraně veřejného zdraví (Mgr.)
2009 – 2012Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor: Ochrana veřejného zdraví (Bc.)
2004 – 2008Střední zdravotnická škola Emanuela Pöttinga v Olomouci

Kvalifikace

6/2018Ph.D.

Další vzdělávání, kurzy

Účastník projektu „Jsme ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436, vzdělávání v rámci přípravy na výuku předmětů pro anglickou mutaci studia medicíny

Zaměstnání, praxe

2014 – dosudPracoviště: Centrum epidemiologického výzkumu, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Funkce na pracovišti: Odborný vědecký pracovník pro Centrum epidemiologického výzkumu

Odborné zaměření

Epidemiologie
Ochrana veřejného zdraví
Preventivní medicína

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosudvědecký pracovník
2016 – dosudakademický senát LF OU – studentská sekce
2010 – dosudneakademický pracovník

Ocenění

Oceněný student LF OU za AR 2013/2014
XI. Kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí, VI. Kardiovaskulární dny Ostrava 2017, Studie nových antikoagulancií (nejlepším příspěvek v odpoledním bloku přednášek)
VII. studentská konference OU, 2017 – Nová antikoagulancia (umístění na 3. místě)
II. studentská konference OU, 2012 – Epidemiologie nádorů kůže (umístění na 3. místě)

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý, aktivně slovem i písmem
Němčinazačátečník, pasivně


Všechny publikace

Ambroz, P., Janoutová, J., Machaczka, O., Kovalová, M., Zatloukalová, A., Vařechová, K., Košta, O., Tomášková, H., Šerý, O., Hosák, L. a Janout, V. Jsou rizikové faktory v prenatálním a perinatálním období duležité pro vznik schizofrenie?. Česka Gynekologie. 2017, roč. 82, č. 1, s. 24-27. ISSN 1210-7832.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Nová antikoagulancia. Profese online. 2017, roč. 10, č. 2, s. 1-9. ISSN 1803-4330.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M., Fedičová, M. a Janout, V. Studie nových antikoagulancií - dílčí výsledky. Praktický lékař. 2017, roč. 97, č. 6, s. 259-263. ISSN 0032-6739.
Pohlídalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Nová antikoagulancia. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 3, s. 114-121. ISSN 0032-6739.
Povová, J., Janout, V., Šerý, O., Tomášková, H., Ambroz, P. a Pohlídalová, A. Epidemiology and genetics of Alzheimer's disease. In: 23rd Alzheimer Europe Conference,. Malta: Alzheimer Europe, 2013. Alzheimer Europe, 2013. s. 41-42.
Povová, J., Janout, V., Šerý, O., Tomášková, H., Ambroz, P. a Pohlídalová, A. Epidemiology and genetics of Alzheimer's disease. In: 23rd Alzheimer Europe Conference. St Julian's: Alzheimer Europe. 2013.
Povová, J., Šerý, O., Tomášková, H., Ambroz, P., Pohlídalová, A. a Janout, V. Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky výzkumného projektu. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 41-41. ISBN 978-80-7464-263-0.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub