Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Požadavky k přijímacím zkouškám – Komunitní péče v porodní asistencí (prezenční forma)

Studium je určeno pouze absolventům akreditovaného studijního oboru Porodní asistentka.

K přihlášce ke studiu oboru Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční forma) je nutné doložit tyto ověřené dokumenty:

  • Diplom a Diploma Supplement nebo Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce v akreditovaném bakalářském oboru Porodní asistentka dle zák. 96/2004 Sb. (absolvent získal oprávnění k výkonu povolání porodní asistentky). Pokud nebude dokumentace uchazeče ucelena v den zápisu, bude uchazeči vydáno rozhodnutí o nepřijetí ve smyslu nesplnění podmínek přijímacího řízení.
  • prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (např. téma bakalářské práce, doložená praxe v oboru nad rámec bakalářského studia, aktivní účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.)

Písemná zkouška

Písemný test s volbou odpovědí z ošetřovatelství v porodní asistenci a příbuzných věd v rozsahu bakalářského studia oboru Porodní asistentka. Maximální bodové hodnocení písemné zkoušky - 20 bodů.

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno dle získaných bodů písemné zkoušky. V případě rovnosti bodů budou pro přijetí rozhodovat doložené prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia. V případě nenaplnění minimální kapacity (min. 10 úspěšných posluchačů pro obor) nebude studium v akademickém roce 2015/16 zahájeno.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
rss
social hub