Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Požadavky k přijímacím zkouškám - Ošetřovatelská péče v pediatrii, Ošetřovatelská péče v geriatrii (kombinovaná forma)

Studium je určeno pouze registrovaným všeobecným sestrám s minimálně jednoletou praxí v oboru (v rámci 100% pracovního úvazku).

K přihlášce ke studiu oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii (kombinovaná forma) je nutné doložit tyto ověřené dokumenty:

  • Diplom a Diploma Supplement nebo Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce v akreditovaném bakalářském programu Ošetřovatelství, příp. oboru Zdravotnický management-ošetřovatelská péče. Pokud nebude dokumentace uchazeče ucelena v den zápisu, bude uchazeči vydáno rozhodnutí o nepřijetí ve smyslu nesplnění podmínek přijímacího řízení.
  • Osvědčení k výkonu povolání všeobecné sestry bez odborného dohledu (registrace) - Potvrzení o osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu (tzv. registrace), pokud ji uchazeč vlastní – dostačující je výstup z online náhledu Registru.
  • potvrzení o realizované klinické praxi v oboru všeobecná sestra
  • prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (např. téma bakalářské práce, aktivní účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.)

Písemná zkouška

Písemný test s volbou odpovědí z ošetřovatelství a příbuzných věd v rozsahu bakalářského studia oboru Všeobecná sestra. Maximální bodové hodnocení písemné zkoušky - 20 bodů.

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno dle získaných bodů písemné zkoušky. V případě rovnosti bodů budou pro přijetí rozhodovat doložené prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia. V případě nenaplnění minimální kapacity (min. 10 úspěšných posluchačů pro obor) nebude studium v akademickém roce 2019/2020 zahájeno.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 01. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub