Pozdrav děkana lékařské fakulty u příležitosti zahájení nového akademického roku

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

vstupujeme do nového akademického roku 2021/2022 a po roční pauze se to týká i studentů prvního ročníku všeobecného lékařství. Oproti období před 12 měsíci je naše fakulta v diametrálně odlišné pozici. Situace se zklidnila, vztahy s fakultní nemocnicí i rektorátem vylepšily, spolupráce vedení fakulty s akademickým senátem funguje hladce a vnější i mediální obraz jsou výrazně pozitivní. To je kromě jiného projevilo i v rekordním počtu studentů, kteří po úspěšném absolvování přijímacího řízení projevili zájem studovat na naší fakultě zápisem do 1. ročníku medicíny. Naše fakulta však není jen o všeobecném lékařství. Vítáme zpět v osobní výuce studenty všech studijních programů, především nováčky zahajující další etapu svého života studiem na vysoké škole. V uplynulém akademickém roce se nám podařilo znovuzískat akreditaci studijního programu všeobecného lékařství, úspěšně zakreditovat tři nové postgraduální doktorské studijní programy, zahájit přípravy akreditace stomatologie a vytvořit předpoklady pro příchod většího počtu zahraničních studentů. Naší snahou je a nadále bude posílení vědy a výzkumu a také zatraktivnění výuky. Podařilo se nám založit fakultní centrum zdravotnických služeb a prevence, jehož aktivity chceme dál rozvíjet. Nové vedení fakulty přijalo řadu opatření, které by měly zajistit, aby se minulé problémy fakulty s akreditací už nikdy neopakovaly a rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům, kteří v tom poskytli pozitivní součinnost.

Dovolte mi, abych Vás, všechny kolegy i studenty, touto cestou pozdravil a popřál Vám hodně úspěchů i pevné zdraví. Věřím, že v novém akademickém roce se nám podaří úspěšně dotáhnout rozpracované úkoly, zahájit další nové zajímavé a přínosné projekty a na celé fakultě ještě více posílit pozitivní atmosféru vedoucí k synergií aktivit moudrých a schopných lidí, kterých je na naší fakultě nespočet.

Rastislav Maďar


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 09. 2021