Vyhlášení doplňujících voleb do AS LF OU do studentské komory v sekci nelékařských a v sekci lékařských oborů

Děkan LF OU doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS v souladu s článkem 2, podle platného Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ze dne 6. prosince 2017, vyhlašuje doplňující volby do studentské komory v sekci nelékařských a v sekci lékařských oborů.

Harmonogram voleb a složení volební komise bylo projednáno na jednání AS LF OU dne 13. září 2021 a je přílohou tohoto vyhlášení.

Harmonogram doplňujících voleb do SK AS LF OU:
Vyhlášení voleb
14. 09. 2021
Podání návrhů na kandidáty
do 30. 09. 2021, 12:00
Zveřejnění kandidátních listin
nejpozději 04. 10. 2021
Volby
12. 10. 2021 od 9:00 do 13:00 ve FNO, 13. 10. 2021 9:00 až 16:00 na LF OU
Vyhlášení výsledků voleb
22. 10. 2021
Zasedání AS LF OU
25. 10. 2021


Děkan LF OU ustanovil volební komisi v následujícím složení:

Akademičtí pracovníci:
 
Studenti:
Mgr. Michaela Škerková - předsedkyně volební komise
Eliška Vaňková
Kateřina Pokorná


V Ostravě dne 14. září 2021


Pokyny k doplňujícím volbám do Akademického senátu LF OU na funkční období 2019 až 2022 ikona pdf 0,45 MB
Návrh kandidáta na člena Studentské komory Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity ikona docx 0,02 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 09. 2021