Slavnostní promoce Lékařské fakulty OU v roce 2021

Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 550,- Kč, obor Všeobecné lékařství 600,-Kč.

 • K promoci se dostavte v uvedený den a hodinu nástupu absolventů včas (45 min předem), vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt (30. června 2021, 1. července 2021).
 • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na hodinu slavnostního zahájení dle harmonogramu. Předpokládaný čas vpouštění hostů do sálu bude 10 minut před slavnostním zahájením promočního aktu.
 • Vzhledem k současné situaci bude umožněn vstup na promoční akt osobám (absolventi, rodinní příslušníci i hosté) bez klinických příznaků onemocnění COVID-19, a to tak:
  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • Foto a video jsou zajištěny.
 • Prodej květin je na místě zajištěn.
 • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží víc jak hodinu sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.
 • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce si mohou vyzvednout své diplomy od 7. července 2021 v úředních hodinách na studijním oddělení LF OU.

Dovolujeme si požádat absolventy o dochvilnost z důvodu nácviku programu a oděv odpovídající slavnostnímu aktu promoce.

Pokud se nebudete moci promoce zúčastnit, sdělte, prosím, tuto skutečnost neprodleně studijnímu oddělení.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2021