Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Vzpomínkové rozloučení s MUDr. Milanem Matuškou, Ph.D.

Dne 27. září 2020 zemřel náhle náš kolega MUDr. Milan Matuška, Ph.D., dlouholetý lékař Fakultní nemocnice Ostrava a vysokoškolský pedagog Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Narodil se dne 25. srpna 1955 v Přerově. Jeho velkým snem bylo vystudovat medicínu, což se mu splnilo a roku 1980 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po absolvování Univerzity Palackého se přestěhoval do tenkrát, jak říkával špinavé Ostravy, kde bydlel a pracoval po zbytek života. A určitě tohoto kroku nelitoval. Nejprve pracoval jako sekundární lékař Interního oddělení ZN Vítkovice a následně působil v Hematologické ambulanci ZN Vítkovice. Od roku 2000 působil ve FN Ostrava, a to nejprve jako staniční lékař Radioterapeutické kliniky, následně na Onkologické klinice jako vedoucí lékař a od roku 2005 jako zástupce přednosty pro vědeckou a výzkumnou činnost. Od roku 2009 pak jako zástupce přednosty pro léčebnou péči Ústavu klinické hematologie. V nově vzniklém Ústavu laboratorní diagnostiky od roku 2012 vykonával funkci primáře Oddělení klinické hematologie. Za svůj bohatý život se aktivně věnoval vědeckovýzkumné činnosti se zaměřením na onkologii a hematoonkologii, publikoval desítky článků v domácí i zahraniční odborné literatuře. Působil rovněž jako vysokoškolský pedagog Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kdy jeho specializací výuky byla klinická a laboratorní hematologie.

Fakultní nemocnice Ostrava i Lékařská fakulta Ostravské univerzity v něm ztrácejí skvělého kolegu, který byl připraven do poslední chvíle kdykoliv a komukoliv pomoci. Ve své specializaci byl uznávaným odborníkem, který pacienty léčil nejen všemi dostupnými prostředky moderní medicíny, ale také vlídným slovem a uměním naslouchat. Jeho životní optimismus, vysoká erudice, klidné a důstojné vystupování nám bude vždy vzorem a bude celému kolektivu Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty velmi chybět.


Kolegové Ústavu laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Ostrava
Kolegové Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Ostrava
Kolegové Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Ostrava
Kolegové Oddělení klinické farmakologie, Fakultní nemocnice Ostrava
Kolegové Kliniky hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava
Kolegové Katedry biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity


MUDr. Milan Matuška, Ph.D.MUDr. Milan Matuška, Ph.D.

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 10. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub