OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Konference

Ostravská univerzita

IX. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity

OSTRAVA, čtvrtek 9. května 2019


Místo konání: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, budova ZY, Syllabova 19, 703 00 Ostrava (areál Zábřeh).

Své příspěvky mohou na konferenci představit studenti lékařských i nelékařských zdravotnických studijních oborů v pregraduálním i postgraduálním studiu.

On-line přihláška

Přihlášky jsou přijímány výhradně elektronickou formou. Registrace probíhá do 24. dubna 2019.

Program konference bude upřesněn.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodávejte na CD, DVD nosičích nebo USB Flash disku. Po celou dobu konání konference bude technik k dispozici v přednáškovém sále.

Dotazy a připomínky rádi zodpovíme na adrese: .


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 04. 2019

facebook
rss
social hub