OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Konference

Ostravská univerzita

IX. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Harmonogram IX. Studentské vědecké konference Lékařské fakulty OU

Čtvrtek 9. května 2019, Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, budova ZY-INLEK

Své příspěvky na konferenci představí studenti lékařských i nelékařských zdravotnických studijních oborů v pregraduálním i postgraduálním studiu.

7:15 – 8:15 hod.Povinná registrace účastníkůaula ZY 373
8:30 – 9:00 hod.Slavnostní zahájení konference aula ZY 373
9:00 – 13:15 hod.Odborný program v sekcích dlerozpisu
13:15 – 13:30 hod.Vyhodnocování příspěvků komisí v sekcích 
14:00 – 14:30 hod.Vyhlášení vítězných prezentací jednotlivých sekcí, předání cen, ukončení konferenceaula ZY 373
Členění sekcí
1Všeobecné lékařstvíZY 333
2Nelékařské obory - bakalářskéZY 331
3Nelékařské obory - magisterskéaula ZY 373
4Postgraduální studium - doktorskéZY 130

Prezentace prosím dodávejte na USB Flash disku, popř. CD, DVD nosičích. Po celou dobu konání konference bude k dispozici technik.

Dotazy a připomínky rádi zodpovíme na adrese:

Konference se koná pod záštitou Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora statutárního města Ostravy.

Logo Logo Logo Logo


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 05. 2019

facebook
rss
social hub