OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Konference

Ostravská univerzita

XXI. Ostravský internistický den

Interní klinika FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity pořádá za spoluúčasti OS ČLK Ostrava a Moravsko-slezského regionu ČAS

XXI. OSTRAVSKÝ INTERNISTICKÝ DEN

na téma

„Novinky ve vnitřním lékařství pro klinickou praxi“


Čtvrtek 11. dubna 2019
Přednáškový sál - Domov sester FN Ostrava
Odborný garant konference: MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D.


Program:

Program konference
7:30 - 8:00 Registrace
8:00 Zahájení
 
8:00 - 10:45BLOK I - program sestry
 Aktuální trendy v hematologii
M. Koňařík
Spánkové apnoe - možnosti léčby
Z. Pražáková
Novinky v léčbě plicní fibrózy
V. Kubínová
Novinky v péči o kůži
K. Kalmusová
Cytosorb u CRRT
P. Rossmaníková, M.Buroňová
Novinky v biologické léčbě
L. Janečková
Novinky v gastroenterologii – Endoskopická manometrie a Ph metrie
M. Rajnochová
Rozvoj domácí parenterální výživy na Interní klinice FNO
M. Pařenicová
Nové přístupy v intervenční kardiologii – následná ošetřovatelská péče
K. Bernotová, M. Kačenová
Péče o pacienta se srdečním selháním
M. Schrötterová, K. Krupičková, N. Skácelová
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace
M. Jandl
Novinky v geriatrii
B. Břegová
Paliativní péče z pohledu sociálního pracovníka
J. Obdzinová
Novinky v léčbě diabetu
I. Němečková
10:45 - 11:00Přestávka
 
11:00 - 12:40BLOK II - program lékaři
Předsedající: V. Hrabovský, I. Valkovský, K. Bártková
 Nové pohledy na nealkoholovou steatózu jater
A. Vašura
Pokroky v diagnostice a léčbě dny
K. Bártková
Léčba hypertenze v roce 2019 s ohledem na renální funkce
J. Orság
Co dělat, když pacient potřebuje infuze v domácím prostředí
V. Hrabovský
Divertikulární choroba z pohledu internisty
J. Trna
12:40 - 13:00Přestávka
 
13:00 - 14:20BLOK III - program lékaři
Předsedající: Z. Lys, M. Škrobánková, T. Král
 Sarkopenie - nenápadný zabiják
T. Balner
Cíle imunosupresivní terapie v imunitním systému včera, dnes a zítra
Z. Lys
Efektivní postupy v diagnostice a léčbě hyperlipoproteinemií
M. Škrobánková
Praktické postupy při indikaci inhibitorů PCSK9
T. Král
 Závěr, občerstvení

Organizační výbor:

MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D.
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Lys
Mgr. Bohdana Břegová, Ph.D., MBA
Ing. Hana Maiwaelderová

Informace:

Seminář je zařazen do postgraduálního vzdělávání lékařů a sester a ohodnocen kreditními body.

Registrace

Registrace bez poplatku je možná na elektronické adrese: interna@fno.cz

Místo konání akce

Fakultní nemocnice Ostrava
Přednáškový sál v přízemí Domova sester
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava Poruba
GPS: 49o 49' 36' 'N / 18o 09' 40'' E


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2019

facebook
rss
social hub