OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Akademický senát

Ostravská univerzita

Navržení kandidáti na funkci děkana LF OU

Na základě vyhlášených voleb zveřejňuje volební komise AS LF OU kandidáty na funkci děkana LF OU. Navrženými kandidáty (v abecedním pořadí) jsou:

Prof. MUDr. Roman Hájek, Ph.D.

Pro navrženého kandidáta byl přijat celkem 1 platný návrh, volební komise v souladu s informacemi k vyhlášení voleb požádala o dodatečné doplnění materiálů týkajících se lustrací.

Prof. MUDr. Roman Hájek, Ph.D. na setkání akademické obce Lékařské fakulty dne 6.11.2018 ze své kandidatury veřejně odstoupil.

Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.

Pro navrženého kandidáta bylo přijato celkem 19 platných návrhů, 1 neplatný, volební komise konstatuje, že kandidátem byly dodány všechny požadované náležitosti.

Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

Pro navrženého kandidáta bylo přijato celkem 13 platných návrhů, 1 neplatný, volební komise konstatuje, že kandidátem byly dodány všechny požadované náležitosti.

facebook
rss
social hub