Prohlášení Lékařské fakulty OU k odstoupení ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

Lékařská fakulta vzala na vědomí odstoupení MUDr. Evžena Machytky z funkce ředitele Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), avšak s určitými obavami přijala informaci o dočasném jmenování docenta Petra Vávry do funkce ředitele FNO. Důvodem je jednak veřejně známá existence velmi úzkých vztahů mezi MUDr. Machytkou, doc. Vávrou a doc. Zončou a jednak zcela nestandardní průběh výběrového řízení na obsazení pracovního místa přednosty Chirurgické kliniky FNO, jehož se doc. Vávra jako jediný uchazeč účastnil. Lékařská fakulta (LF OU) považuje toto výběrové řízení od jeho samého počátku za neplatné pro zjevné formální a věcné vady, včetně ignorování nutných kvalifikačních předpokladů uchazečů pro funkci přednosty Chirurgické kliniky a garanta výuky chirurgie na LF OU. Přestože LF OU opakovaně upozorňovala vedení FNO na neplatnost tohoto výběrového řízení, z rozhodnutí ředitele MUDr. Machytky a za účasti jednoho kandidáta (doc. Vávry) toto řízení přesto proběhlo.

Se stejnými obavami přijala lékařská fakulta hodnocení manažerských schopností MUDr. Machytky prezentované ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem v oficiálním stanovisku MZ ČR publikovaném 25. října 2018. Lékařská fakulta se obává, že toto hodnocení implikuje závěr, že MUDr. Machytka zůstane formálně či neformálně členem nejvyššího vedení FNO, a tak se bude nadále podílet na řízení nemocnice. Výsledkem této personální změny by pak byly pouze kosmetické úpravy konzervující stávající stav ve FNO před odstoupením MUDr. Machytky z funkce ředitele FNO, což by nadále komplikovalo konsolidaci vztahů mezi FNO a LF OU.

Vedení Lékařské fakulty OU zdůrazňuje, že je připraveno aktivně spolupracovat s vedením FNO na realizaci všech nutných faktických a právních kroků vedoucích k nápravě důsledků chybných personálních rozhodnutí minulého vedení FNO ovlivňujících mimo jiné také činnost LF OU. Jedná se zejména o zajištění kvalitního vědecko-pedagogického vedení základních klinik a ústavů FNO, které je nezbytné k zajištění výuky v požadované kvalitě a rozsahu. Je všeobecně známou skutečností, že stávající stav, vzniklý činností MUDr. Machytky v personální oblasti, představuje bezprostřední hrozbu ztráty akreditace a následně ztráty statutu Lékařské fakulty OU. Vedení fakulty proto již v pátek oslovilo doc. Petra Vávru s žádostí o pracovní schůzku k řešení výše popsaných problémů.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 10. 2018