OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Akademický senát

Ostravská univerzita

Doplňující volby do AS LF OU do studentské komory v sekci lékařských oborů a v sekci nelékařských oborů – proces voleb

Na svém pravidelném zasedání dne 22. října 2018 Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity schválil harmonogram voleb a zvolil volební komisi.

Doplňující volby se uskuteční přímou volbou s tajným hlasováním v místnosti ZY 317 (budova ZY LF, INLEK) Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, ve dne

8. listopadu 2018, od 7 do 18 hod.


SK AS LF OU má dvě sekce: sekce lékařských oborů a sekce nelékařských oborů.

Zástupce do jednotlivých sekcí komory volí pouze studenti LF OU imatrikulováni ve studijním oboru náležejícím do příslušné sekce.


Návrhy je nutno doručit v písemné podobě v zalepených obálkách kterémukoliv členu volební komise, který převzetí návrhu stvrdí svým podpisem do 31. října 2018 do 12 hod.

Doporučený formulář ke stažení ikona doc

Volební komise AS OU:

RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Bc. Daniel Šácha – předseda
Bc. Aneta Pálmaiová

Seznam kandidátů bude zveřejněn do 2. listopadu 2018 na webových stránkách LF OU.

Výsledky voleb budou vyhlášeny do 12. listopadu 2018.


V Ostravě, 23. října 2018Dne 23. 10. 2018 byly vyhlášeny doplňující volby do obou sekcí studentské komory AS LF OU. Na základě oficiálního stanoviska právního oddělení rektorátu Ostravské univerzity ze dne 25. 10. a 26. 10.t.r. a sice, že nelze uskutečnit doplňující volby členů AS LF OU z důvodů kolize č. 15 odst. 4 Volebního řádu ze dne 28. 12. 2017, upravujícího nabytí jeho účinnosti, čl. 2 téhož Volebního řádu, upravujícího nově celkový počet 18 senátoru a čl. 1 odst. 2 Volebního řádu ze dne 16. 9. 2013, upravujícího celkový počet 22 senátorů, sděluji, že doplňující volby do obou sekcí studentské komory AS LF OU vyhlášené na den 8. 11. 2018 se nebudou konat.

Prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
statutární zástupkyně děkana LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 10. 2018

facebook
rss
social hub