OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Vyhlášení doplňujících voleb do AS LF OU do studentské komory v sekci lékařských oborů a v sekci nelékařských oborů

Děkan LF OU doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., v souladu s článkem 2, podle platného Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ze dne 16. září 2013, vyhlašuje doplňující volby do studentské komory v sekci lékařských oborů a v sekci nelékařských oborů.

Harmonogram voleb bude projednán při nejbližším jednání AS LF OU, předběžně dne 22. října 2018.

V Ostravě dne 9. října 2018


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 10. 2018

facebook
rss
social hub