OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Dobrodružství kriminalistiky v rámci Univerzity třetího věku

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

pořádá roční

UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU

Dobrodružství kriminalistiky

Vzdělávací program Dobrodružství kriminalistiky po  vzoru známého seriálu mapuje historii kriminalistiky a  využívání řady vědních oborů pro  forenzní účely. V období jednoho akademického roku ve 12 tematických blocích budou naučně zábavnou formou podávány účastníkům základní informace kriminalistické vědy a souvisejících oborů, potřebných při usvědčování pachatelů trestných činů.

Absolventům poskytne potřebný přehled a  orientaci v kriminalistickém učení o  trestném činu, kriminalistických stopách a vysvětlí některé postupy kriminalistického zkoumání stop. Osvětlí základní pojmy jako je kriminalistická identifikace, daktyloskopie, trasologie, kriminalistická biologie, chemie a mnoho dalších, které přiblíží jejich využití v konkrétních kauzách. Univerzita třetího věku vede své absolventy k možnosti se  dále vzdělávat v  přátelské atmosféře, kdy přednášejícími jsou specialisté z řad kriminalistů, soudních lékařů a soudních znalců.

Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2018/2019. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v  souladu s  novelou zákona č.111/l998 Sb., o  vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.

Studium je určeno – požadavky na účastníky:

  • věk 55+
  • vyplnění závazné elektronické přihlášky
  • zaplacení studijního poplatku, tj. 1000,- Kč za 2 semestry

Rozsah studia:

Vzdělávání na  univerzitě třetího věku trvá jeden rok, tedy dva semestry a je rozděleno na  12 tematických celků. Letní semestr probíhá od února 2019 do června 2019 a Zimní semestr probíhá od září 2019 do ledna 2020.

Výuka se uskuteční v budově Lékařské fakulty Ostravské univerzity jednou za 14 dní. Výukový den je stanoven na pondělí. Vzdělávání obsahuje přednášky odborníků s dlouholetou praxí. Podmínkou pro ukončení studia je úspěšné absolvování závěrečného cvičného testu. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Garant studia:

Ing. Jan Aufart
Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

Organizace studia:

Termíny výuky: Pondělí (1x za 14 dní) od 15:00 - 18.00 hod. (výukové termíny letního semestru 11. 2. 2019, 25. 2. 2019, 11. 3. 2019, 25. 3. 2019. 8. 4. 2019, 6. 5. 2019)

Studium bude otevřeno pro minimální počet 50 účastníků. Při naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení vzdělávání. Účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování.

Cena studia:

1.000 Kč /1 rok, Délka kurzu (2 semestry)

Přihláška ke studiu:

Přihlášku najdete na webu LF OU. Přihlášky můžete podat pouze v období od 1. 9. 2018 do 15. 1. 2019. Po stažení přihlášku vyplňte a zašlete s těmito povinnými přílohami:

  • 1 ks zezadu podepsané fotografie dokladového formátu

Přijímací řízení: ne

Kontakt:

Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Přijímání přihlášek: Hana Nezmarová
Email:
Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh
Tel: 597 091 506, 597 091 503


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 08. 2018

facebook
rss
social hub