Využití technologie BCI (Brain Computer Interface) ve fyzioterapii

Řešitel: doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.
Pracoviště: Ústav rehabilitace

Anotace

Cílem projektu je využití aktivizace mozkových center ve fyzioterapii metodou využití signálů vzniklých změnou elektrického potenciálu způsobených cílenou mozkovou aktivitou (Rehabilitation with Brain Computer Interface Systems). Dílčím cílem projektu je sběr a vyhodnocování dat při rehabilitačních cvičeních na základě vlastního návrhu hardwarového zařízení s implementací senzorů na původně touto technologií neosazená již existující rehabilitační zařízení. Unikátností celého projektu je systémová integrace technologií a postupů s cílem jejich využití ve fyzioterapeutické praxi.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2018