Neurovědy

Řešitel: doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Pracoviště: Katedra chirurgických oborů

Anotace

Projekt je zaměřen na mezioborový výzkum v oblasti neurověd. Výzkum bude realizován ve spolupráci těchto pracovišť: Neurochirurgická klinika, Neurologická klinika, Oddělení psychiatrické, Ústav farmalogie a Ústav fyziologie a patofyziologie. Projekt bude postaven na akreditaci a zavedení interdisciplinárního doktorského programu Neurovědy a vytvoření jeho infrastruktury. Časový rozvrh projektu předpokládá zahájení studia v akademickém roce 2020/2021. Vytvoření infrastruktury projektu zahrnuje laboratorní a přístrojové vybavení interdisciplinární laboratoře molekulární genetiky a farmakotoxikologie.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2018