Hyperbarická medicína

Řešitel: doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Pracoviště: Katedra biomedicínských oborů

Anotace

Anaerobní infekce měkkých tkání představují relativně komplikovaný zdravotní problém, ať už jde o terapii, případné komplikace, ale také o socioekonomické a psychologické dopady na kvalitu života pacienta. Taková onemocnění zahrnují paradentózu, chronické zánětlivé onemocnění parodontu, které velmi často vedou ke ztrátě zubu, respektive zubů. Dostupné statistiky naznačují 30-80% výskyt této nemoci u české populace ve věku 35-40 let. Toto onemocnění kromě ztráty zubů může být důležitým faktorem při vývoji kardiovaskulárních onemocnění Podle současných poznatků je destrukce periodontu způsobena indukcí zánětu a specifickými imunitními interakcemi mezi hostitelem a specifickými bakteriemi zubního plaku. Z mikrobiologického hlediska se jedná především o gramnegativní anaerobní bakterie rodu Porphyromonas sp., zvláště P. gingivalis.

Jednou z progresivních možností adjuvantní terapie je také léčba hyperbarickou kyslíkovou terapií (HBOT). V současné době, navzdory poměrně dobrým empirickým poznatkům o výhodách používání HBOT při léčbě anaerobních infekcí parodontálních tkání, neexistuje vhodný in vitro model pro studium mechanismu účinku a optimalizace léčby.

Cílem projektu je vytvořit in vitro model pro studium antimikrobiálních vlastností HBOT u anaerobních mikroorganismů. Generovaný model slouží k určení antimikrobiálních vlastností samotného HBOT. Současně bude tvořit základ pro studium interakce měkkých tkání a patogenních buněk během HBOT.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2018