Promoce Lékařské fakulty

Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 500,- Kč, obor Všeobecné lékařství 600,-Kč.

 • K promoci se dostavte v uvedených hodinách nástupu absolventů včas, vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt.
 • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na hodinu slavnostního zahájení dle harmonogramu. Předpokládaný čas vpouštění hostů do sálu bude 10 minut před slavnostním zahájením promočního aktu.
 • Foto a video jsou zajištěny.
 • Prodej květin je na místě zajištěn.
 • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží víc jak hodinu sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.
 • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce si mohou vyzvednout své diplomy od 29. června 2018 v úředních hodinách na studijním oddělení LF OU.

Dovolujeme si požádat absolventy o dochvilnost z důvodu nácviku programu a o oděv odpovídající slavnostnímu aktu promoce. Připomínáme, že kapacita sálu je dostatečná, tudíž není omezen počet rodinných příslušníků a hostů na jednoho absolventa.

Pokud se nebudete moci promoce zúčastnit, sdělte, prosím, tuto skutečnost neprodleně studijnímu oddělení.

Rozpis jednotlivých oborů

 • čtvrtek 28. června 2018
 • Dům kultury města Ostravy, a.s.
  28. října 124
  Moravská Ostrava

Harmonogram promocí
Hodina nástupu absolventůHodina slavnostního zahájeníStudijní obor
7:458:30obor Fyzioterapie
obor Zdravotní laborant
obor Porodní asistentka
obor Ochrana veřejného zdraví
 
9:4510:30obor Všeobecná sestra - prezenční studium
obor Všeobecná sestra - kombinované studium
obor Radiologický asistent- kombinované studium
obor Zdravotnický záchranář - kombinované studium
obor Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
 
11:4512:30obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví - prezenční studium
obor Fyzioterapie - prezenční navazující magisterské studium
obor Komunitní péče v porodní asistenci - prezenční studium
obor Ošetřovatelské péče v pediatrii - prezenční studium
obor Ošetřovatelské péče v pediatrii - kombinované studium
obor Ošetřovatelské péče v geriatrii - prezenční studium
obor Ošetřovatelské péče v geriatrii - kombinované studium
obor Intenzivní péče- kombinované studium
 
13:3014:30obor Všeobecné lékařství