VIII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty

VIII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity se uskuteční dne 10. května 2018 v budově INLEK. Konference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědecko-výzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů v pregraduálním i postgraduálním studiu. Autoři vítězných příspěvků v jednotlivých sekcích opět získají finanční a věcné ocenění.


Přihlašování probíhalo do 20. dubna 2018.

Vzor abstraktu ke stažení ikona doc


Bližší informace Vám budou poskytnuty na oddělení VaV Lékařské fakulty OU, na telefonních číslech +420 553 461 717, +420 553 461 718 nebo na mailu .


Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast!

Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost LF OU