Zemřel doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc., který byl v letech 1993 až 1999 prvním děkanem Zdravotně sociální fakulty, nynější Lékařské fakulty

Vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity oznamuje, že ve věku 86 let nás opustil po dlouhé a těžké nemoci náš kolega doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc.

Doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc., stál u zrodu Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity jako jeden z jejich zakladatelů. Současně se stal po jejím založení prvním děkanem po dvě funkční období její činnosti. Pod jeho vedením došlo k dalšímu personálnímu, pedagogickému a vědeckovýzkumnému rozvoji fakulty tak, že tato fakulta se mohla stát později základem Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc., jako pracovník Interní kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a její předchůdkyně Krajské nemocnice s poliklinikou v Ostravě, byl nejenom zakladatelem Kardiologie v Moravskoslezském kraji, ale také člověkem, který se významným způsobem zasloužil o její rozvoj. Při své práci ve Fakultní nemocnici Ostrava vychoval také celou řadu svých následovníků, kteří pak pokračovali v jeho započatém díle.

Přestože nás kolega opustil, v srdcích svých spolupracovníků nadále zůstává.

parte