Den první pomoci 2017

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity uspořádala v termínu 18. – 20. května 2017 již 11. ročník soutěže Den první pomoci. Soutěžní stanoviště byla v rámci odpolední a noční etapy umístěna v Hradci nad Moravicí, kde studenti navštívili mimo jiné i kostel Svatého Petra a Pavla a historický Zámek Hradec. Celodenní etapa v délce 8,5 km vedla historickou částí a významnými místy města Opavy. Generálním sponzorem akce byla v letošním roce síť lékáren Dr. Max. Během tří soutěžních dní, mělo 15 družstev studentů vysokých a vyšších odborných škol studijního oboru Zdravotnický záchranář z České a Slovenské republiky možnost ověřit si své znalosti a dovednosti. Pro soutěžní týmy byly připraveny simulované události s věrohodně maskovanými figuranty, vycházející z reálných zásahů zdravotnické záchranné služby. Jednotlivé úkoly byly zaměřeny na poskytování přednemocniční neodkladné péče, řešení mimořádné události s hromadným postižením zdraví a součinnost se složkami integrovaného záchranného systému. Řešením simulovaných událostí je studentům umožněno skloubit teorií s praxí bez rizika poškození reálného pacienta.

Podrobnosti

Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017Den první pomoci 2017