Doporučená žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity

Doporučená žádost pro uchazeče o studium, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Žádost mohou podat jen ti, kteří obdrželi písemné rozhodnutí. Proti výsledkům zveřejněným na internetových stránkách nelze podat žádost o přezkum.

K žádosti o přezkoumání rozhodnutí vždy přiložte ověřenou kopii dokladu o požadovaném vzdělání (maturitní vysvědčení, resp. diplom).