OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie > Výzkumné obezitologické centrum > Aktuální projekty

Aktuální projekty

Hodnocení bezpečnosti a účinnosti Aspirační terapie morbidně obézních adolescentů. Aktuálně hledáme vhodné kandidáty pro výzkum.

Výzkumné obezitologické centrum ve spolupráci s Vítkovickou nemocnicí a.s. hledá vhodné zájemce ve věku 15 – 21 let do nově připravované klinické studie, jejímž cílem je ověřit klinické využití endoskopické bariatrické metody u vysoce obézních adolescentů, sledování změn ve složení těla, metabolismu a výživovém stavu adolescentů při aplikaci aspirační terapie - systém Aspire Assist. Systém Aspire Assist obdržel v prosinci 2011 známku CE, která znamená souhlas s jeho použitím v Evropě.

Jejuno-ileální a jejuno-kolický bypass jako nová bariatrická metoda v léčbě obezity a diabetu / Aktuálně hledáme vhodné kandidáty pro klinický výzkum

Víte, že existují operace, které Vám pomohou zhubnout a zároveň odstranit cukrovku? Jedná se o operace žaludku a střev, které vedou k výrazné ztrátě hmotnosti a až u 80 % případů k úplnému vymizení cukrovky. Mezi tyto operace patří tzv. gastrický bypass, sleeve gastrektomie apod. Jedná se o velmi účinné metody. Výzkumné obezitologické centrum Lékařské fakulty v Ostravě se podílí na výzkumu nových bariatrických metod čímž jsou právě jejuno-ileální a jejuno-kolický bypass.

Optimalizace hmotnosti protéz po bércových amputacích

Dynamika pohybu u pacientů s protézou dolních končetin byla doposud sledována převážně z hlediska energetického výdeje. Dle provedených studií se energetický výdej používáním protézy nezvyšuje, zátěž pro organismus je stejná. Snaha o nízkou hmotnost protéz přináší spíše negativní dopad v podobě přetěžování zdravé končetiny, vedoucí mimo jiné k osteoartritickým změnám. Snahou plánované studie je odhad ideálního zatížení a optimalizace hmotnosti protéz.

Rizikové faktory spánkové apnoe (studie OSA)

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy krku FNO a LF OU ve spolupráci s Výzkumným obezitologickým centrem pomáhá pacientům se syndromem obstrukční spánkové apnoe. Spolupráce je zaměřená zejména na redukci hmotnosti u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe a současně s nadváhou či obezitou, kdy se do přední oblasti našeho zájmu dostává úbytek tukové tkáně právě v oblasti krku.
facebook
rss
social hub