OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Vladimír Beran

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Vladimír Beran, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 265, budova ZY
funkce:
obor činnosti:mikrobiologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)11430
telefon, mobil: 553 46 1748
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Beran, V., Kuijper, E. J., Harmanus, C., Sanders, I. M., van Dorp, S. M., Knetsch, C. W., Janečková, J., Seidelová, A., Bareková, L., Tvrdík, J., Chmelař, D. a Čižnár, I. Molecular typing and antimicrobial susceptibility testing to six antimicrobials of Clostridium difficile isolates from three Czech hospitals in Eastern Bohemia in 2011-2012.. Folia Microbiologica. 2017, roč. 62, č. 2, ISSN 1874-9356.
Beran, V., Jahodová, N., Buršík, D., Lochmanová, A. a Rozložník, M. Stanovení vlivu hyperbaroxie a dezinfekčních prostředků na přežívání virulentních kmenů Clostridium difficile pomocí průtokové cytometrie. In: Čo nového v mikrobiológii - konference pro mladé mikrobiology. Demänovská dolina. 2017.
Beran, V. Stanovení vlivu hyperbaroxie a dezinfekčních prostředků na přežívání virulentních kmenů Clostridum difficile pomocí průtokové cytometrie. 2016.
Beran, V., Kuijper, E., Harmanus, C. a Sanders, I. Detekce a typizace Clostridium difficile a stanovení citlivosti na antimikrobní látky. 2015.
Beran, V., Kuijper, E., Harmanus, C., Sanders, I., van Dorp, S., Knetsch, W., Janečková, J., Tylšová, A., Bareková, L., Chmelař, D. a Čižnár, I. Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech Republic. In: Hot topics in microbiology. Štrbské Pleso, Vysoké Tatry: Ostravská univerzita. 2015.
Hájek, M., Rozložník, M., Chmelař, D., Beran, V., Novomeský, F., Sázel, M., Hrnčíř, E. a Pudil, R. Hyperbarická medicína v České republice - aktuální pohled.. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, s. 59-66. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Slaný, J., Maršálková, J., Tichavská, J., Němcová, P., Lutzová, M., Spilková, Z., Ručková, M., Nogolová, A., Bártová, T., Duda, J., Smolka, V., Klásková, E., Hladík, M., Trávníček, B., Chmelař, D., Beran, V., Kepák, T., Fedora, M. a Šeda, M. et al. Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientů v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007-2011. Česko-slovenská Pediatrie. 2015, roč. 70, s. 200-209. ISSN 1805-4501.
Lochmanová, A., Chmelař, D. a Beran, V. Naše první zkušenosti s využitím průtokové cytometrie v mikrobiologii. In: Odborný seminář Průtoková cytometrie. IPVZ Praha. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Beran, V. Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.. In: III.Hirschův den. Olomouc: LF UP Olomouc. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Beran, V. Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.. Olomouc: FN Olomouc, 2015. FN Olomouc, 2015. s. 4-5. ISBN 978-80-260-4214-3.
Hájek, M., Rozložník, M., Chmelař, D., Klugar, M., Novomeský, F., Zonča, P., Hrnčíř, E. a Beran, V. Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických komorách.. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, s. 93-100. ISSN 0032-6291.
Čižnár, I., Beran, V., Krejčí, E. a Chmelař, D. Biocide resistance, real risk in hospital environment?. In: 15-th World Sterilisation Congress. Praha: Hospital Sterile Supply, Prague, Czech Republic.. 2014.
Beran, V., Němec, J., Svobodová, M., Chmelař, D. a Čižnár, I. Citlivost spór Clostridium difficile vůči vybraným dezinfekčním prostředkům. In: Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov.. Štrbské Pleso: ČSSM. 2014.
Beran, V., Kuijper, E., Harmanus, C., Sanders, I., van Dorp, S., Knetsch, W., Janečková, J., Tylšová, A., Bareková, L., Chmelař, D. a Čižnár, I. Clostridium difficile ribotyp 176 v České republice. In: XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. Luhačovice: Ostravská univerzita. 2014.
Hájek, M., Slaný, J., Maršálková, J., Tichavská, J., Němcová, P., Lutzová, M., Neuwirtová, I., Spilková, Z., Ručková, M., Nogolová, A., Bártová, T., Duda, J., Smolka, V., Klásková, E., Hladík, M., Trávníček, B., Beran, V., Štěrba, J., Kepák, T. a Fedora, M. et al. Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období. In: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2014. 2014: LF OU, 2014. LF OU, 2014. s. 28-36. ISBN 978-80-7464-507-5.
Beran, V., Kuijpier, E., Harmanus, C., Sanders, I., van Dorp, S., Janečková, J., Kopecký, O., Bareková, L., Chmelař, D. a Čižnár, I. Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech republic.. In: Kongres ECCMID. Barcelona: ESCMID. 2014.
Hájek, M., Novomeský, F., Beran, V. a Klugar, M. HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2014.Sborník přednášek z MEZINÁRODNÍHO WORKSHOPU HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DÚKAZECH a IV. OSTRAVSKÝCH DNÚ HYPERBARICKÉ MEDICÍNY.. 2014.
Hájek, M., Novomeský, F., Beran, V. a Klugar, M. Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech; IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny. 2014.
Hájek, M., Novomeský, F. a Beran, V. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie v moderním zdravotnictví: abstrakta. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2014, roč. 63, s. 111-112. ISSN 1210-7867.
Hájek, M., Novomeský, F. a Beran, V. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie v moderním zdravotnictví.. In: 76. Kongres České společnosti Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Ostrava. 2014.
Čižnár, I., Dumontet, S., Pasquale, V., González-Rey, C., Pavlová, A., Chmelař, D., Beran, V. a Krejčí, E. Pathogenicity and virulence of Plesiomonas shigelloides.. In: 11th International Symposium on Aeromonas & Plesiomonas. Montpellier: ISAP. 2014.
Beran, V., Chmelař, D., Vobejdová, J., Königová, A., Němec, J. a Tvrdík, J. Sensitivity to antibiotics of Clostridium difficile toxigenic nosocomial strains. FOLIA MICROBIOLOGICA. 2014, roč. 59, s. 209-215. ISSN 0015-5632.
Beran, V. Citlivost kmenů Clostridium difficile vůči vybraným dezinfekčním prostředkům. 2013.
Beran, V. a Chmelař, D. Citlivost na antibiotika u českých kmenů Clostridium difficile. In: Diagnostika anaerobních patogenních bakterií - inovační kurz. Ostrava: ČLS JEP. 2013.
Beran, V., Chmelař, D., Vobejdová, J., Konigová, A., Němec, J. a Tvrdík, J. Citlivost toxigenních kmenů Clostridium difficile k antibiotikům v České republice. In: 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické. Brno: ČSSM. 2013.
Beran, V. Leiden University Medical Center. 2013.


AutorNázev práceTypRok
Gabrhelová SimonaKvantitativní stanovování citlivosti na antibiotika u klinických izolátů Clostridium difficilebakalářská 2016 
Hornová JanaBiochemické vlastnosti nefermentujících a fermentujících gramnegativních tyčinek.bakalářská 2015 
Svobodová MichaelaTestování účinnosti desinfekčních prostředků na Clostridium difficile pomocí kultivace a průtokové cytometriebakalářská 2014 


Stanovení vlivu hyperbaxonie a dezinfekčních prostředků na přežívání virulentních kmenů Clostridium difficile pomocí průtokové cytometrie
Hlavní řešitelMgr. Vladimír Beran, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Citlivost kmenů Clostridium difficile vůči vybraným dezinfekčním prostředkům
Hlavní řešitelMgr. Vladimír Beran, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený