OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Václav Procházka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Václav Procházka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:angiologie a angiografie
katedra / středisko (fakulta): Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 172
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Procházka, V., Novobílský, P., Pleva, L., Capulič, I., Čížek, V., Czerný, D., Gargašová, S., Havelka, J., Havránek, P., Hrbáč, T., Chalachan, P., Jalůvka, F., Jonszta, T., Kamarytová, J., Kolářová, M., Korhelík, K., Krajča, J., Krupa, P., Křivánková, K. a Kusinová, P. et al. Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Praha: Jessenius, 2017. 640 s. ISBN 978-80-7345-472-2.
Procházka, V., Novobilský, P. a Korhelík, K. Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. In: Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-472-2.
Procházka, V., Jonszta, T., Czerný, D., Krajča, J., Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Hrbáč, T. Endovaskulární léčba cévních poranění. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P., Peteja, M., Pelikán, A., Zonča, P. a Paleček, J. Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj - LARA - K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Paleček, J., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P. a Zonča, P. Adjustable laparoscopic pradiofrrequency surgical device - LARA - K1: a new attitude to pesterior segment liver resections.. In: The Fifth Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association. Singapore. 2015.
Králiková, B., Blažek, B., Pískovský, T., Hladík, M., Procházka, V., Czerný, D. a Horáček, J. Arteriální trombóza u desetileté dívky. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 189-191. ISSN 1213-0494.
Faldynová, L., Plevová, P., Procházka, V., Kušnierová, P., Zapletalová, J., Hilscherová, Š. a Pleva, L. Polymorfizmy v genech VDR, GC, CLCN5 a CLCN12 a riziko roztroušené sklerózy. In: XXXIV. Imunoanalytické dny v Plzni. Plzeň. 2013.
Kuliha, M., Roubec, M., Jonszta, T., Krajča, J., Czerny, D., Krajina, A., Langová, K., Herzig, R., Procházka, V. a Školoudík, D. Safety and Efficacy of Endovascular Sonolysis Using the EkoSonic Endovascular System in Patients with Acute Stroke. AM J NEURORADIOL. 2013, roč. 34, s. 1401-1406. ISSN 0195-6108.
Bar, M., Mikulík, R., Jonszta, T., Krajina, A., Roubec, M., Školoudík, D. a Procházka, V. Diagnosis of Recanalization of the Intracranial Artery Has Poor Inter-Rater Reliability. AM J NEURORADIOL. 2012, roč. 33, s. 972-974. ISSN 0195-6108.
Procházka, V. a Čížek, V. Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. 1. vyd. Praha: Maxdorf Jesenius, 2012. 217 s. ISBN 978-80-7345-284-1.
Procházka, V., Chmelová, J., Školoudík, D. a A Kol., .. Giang serpentine interna carotid artery aneurysm: Endovascular parent artery occlusion. A pediatric case report. Interventinal Neuroradiology. 2007,
Procházka, V. a Chmelová, J. Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Artery Occlusion. Intervent Neuroradiol. 2007, s. 85-94.
Jelen, S., Ječmínek, V., Prusenovský, P., Pleva, L., Krajča, J. a Procházka, V. Embolizace při poranění jater - kdy a jak ?.
Ječmínek, V., Pleva, L., Procházka, V. a Jelen, S. Trauma jater - pokračující krvácení po chirurgickém ošetření.


AutorNázev práceTypRok
Golembiovská JitkaDiagnostika a endovaskulární léčba extraaxiálních mozkových tumorů ve FNObakalářská 2017 
Fikoczková MagdalenaDiagnostika a endovaskulární léčba cévních traumat - analýza výsledků léčby ve FNObakalářská 2015 
Kafková AdélaEndovaskulární léčba akutní fáze ischemické cévní mozkové příhody - analýza výsledků léčby ve FNObakalářská 2015 
Kolářová MarianaEndovaskulární léčba bércového řečiště u pacientů s diabetem mellitembakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub