FAQ

Ústav zobrazovacích metod
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

  
cz   en


Program SOCRATES - ERASMUS na Katedře zobrazovacích metod LF OU

Profese radiologický asistent se velmi rychle rozvíjí, především pro své zdravotnicko-technické zaměření. Radiologičtí asistenti jsou na trhu práce velice žádaní, avšak v současné době jich je ve zdravotnických zařízeních nedostatek. Vlivem dynamického rozvoje radiologické techniky a nových vyšetřovacích postupů je velmi žádoucí mít kvalitně připravené odborníky, kteří budou mít dostatečné znalosti z lékařských disciplín a zároveň z fyzikálních a technických předmětů. Příprava těchto odborníků ve zdravotnictví si vyžaduje nejen kvalitní zázemí na domácí univerzitě, ale i možnost mobility studentů v rámci jiných vysokých škol. Mobility studentů jsou jednou s možností jak se seznámit s co nejširším okruhem technických a technologickým novinek v  tak dynamickém oboru jakým radiologie je.

Jedním z programů, který je realizován na Ostravské univerzitě pro podporu studijních pobytů v zahraničí je program SOCRATES - ERASMUS. Katedra zobrazovacích metod LF OU navázala v rámci tohoto programu spolupráci s Jesseniovou lékařskou fakultou, na níž lze obor Radiologický asistent studovat již od akademického roku 2004/2005.

Lékařská fakulta v Martině byla původně zřízena jako detašované pracoviště Lékařské fakulty UK v Bratislavě. Od roku 1969 však existuje jako samostatná Lékařská fakulta UK v Martině. Na fakultě je od roku 2000 používán stejně jako na LF OU kreditní systém, který umožňuje mobilitu studentů. Fakulta uskutečňuje studium v oborech veřejné zdravotnictví, porodní asistence, radiologická asistence, laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví, zubní technika, fyzioterapie, ošetřovatelství a všeobecné lékařství.

Martin je svou vzdáleností od Ostravy ideální partnerskou školou pro užší spolupráci.

Při partnerské návštěvě, která proběhla 18. 6. 2004, se zástupci naší katedry přesvědčili, že nejde jen o výhodnost geografické polohy města, ale i o technicky a odborně dobře vybavenou základnu pro praktickou výuku. Radiodiagnostická klinika Martinské fakultní nemocnice, která byla během pracovní návštěvy také navštívena, disponuje základní technikou pro běžné i rutinní zobrazovací postupy. Pro vyslanou delegaci byla nejzajímavější především pracoviště angiografie, počítačové tomografie a magnetické rezonance. Tato tři pracoviště jsou vybavena novou moderní technikou a josu pro studenty jistě přínosem.

Vyslaná delegace navštívila i koordinátorky programu Sokrates Erasmus RNDr. Halášovou Ph.D. z Ústavu lékařské biologie a Doc. Mgr. Žiakovou Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství, který zajišťuje výuku v oboru radiologická asistence, s nimiž se domluvila na užší spolupráci při výměnných pobytech akademických pracovníků i studentů obou fakult.

Město Martin může být pro naše studenty obohacením po všech stránkách. Jde o město, které leží v atraktivním prostředí Malé a Velké Fatry a studenti naší katedry zde najdou dostatek možností nejen pro studium, ale i pro aktivní odpočinek a načerpání nových sil do dalšího studia.

Program SOCRATES - ERASMUS na ÚZM LF OU (1/8)Program SOCRATES - ERASMUS na ÚZM LF OU (2/8)Program SOCRATES - ERASMUS na ÚZM LF OU (3/8)Program SOCRATES - ERASMUS na ÚZM LF OU (4/8)Program SOCRATES - ERASMUS na ÚZM LF OU (5/8)Program SOCRATES - ERASMUS na ÚZM LF OU (6/8)Program SOCRATES - ERASMUS na ÚZM LF OU (7/8)Program SOCRATES - ERASMUS na ÚZM LF OU (8/8)

Vlastník zprávy: Ing. Marika Chrenšťová | Aktualizováno: 08. 03. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt