FAQ

Ústav zobrazovacích metod
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

  
cz   en


AKTUALITY

Konference

Charakteristika Ústavu zobrazovacích metod

Ústav zobrazovacích metod zajišťuje výuku v bakalářském studijním programu Radiologický asistent, jehož profese se rychle rozvíjí, především pro své zdravotnicko-technické zaměření.

Dynamický rozvoj radiologické techniky a nových vyšetřovacích postupů vyžaduje odborníky, kteří budou mít dostatečné znalosti z lékařských disciplín a zároveň z fyzikálních a technických předmětů, což absolventům umožní pružně komunikovat s lékařským i technickým prostředím.

Absolventi mají dobré předpoklady pro absolvování dalšího postgraduálního studia a případnou užší specializaci v jednotlivých radiologických oborech. Jazykové znalosti dovolují studium odborné zahraniční literatury, absolvování zahraničních stáží a účast na zahraničních kongresech. Absolventi oboru mají také teoretické předpoklady pro organizování a řízení práce dalších zdravotnických pracovníků.

Ústav zobrazovacích metod LF OU zajišťuje rovněž výuku radiodiagnostiky v bakalářských programech Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie, Zdravotní laborant a v magisterském programu Všeobecné lékařství. Ústav také participuje na výuce studentů VŠB-TUO, konkrétně studentů v oboru Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt