OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence > Věda a výzkum > Projekty a granty

Projekty a granty

Aktivní granty

 • 2017-2020 AZV
  17-29447A Neuropaliativní a rehabilitační přístup pro zachování kvality života pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění
  hlavní řešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D.

 • 2017 - 2018 SGS OU
  SGS08/LF/2017-2018 Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran
  řešitel: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., spoluřešitel: Bc. Dana Vyhlídalová

 • 2016 - 2020 COST
  OC-2015-2-20085 Rationing – Missed Nursing Care: An international and Multidimensional Problem.
  hlavní řešitel: Evridiki Papastavrou (Cyprus University of Technology)
  řešitelé za OU: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

 • 2016 - 2018 Erasmus+
  2016-1-PL01-KA202-026615 Multicultural Care in European Intensive Care Units
  řešitelé za OU: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., Mgr. Ivana Nytra

 • 2016 - 2017 SGS OU
  SGS05/LF/2016-2017 Zátěž pečovatelů pacientů trpících demencí
  řešitel: Mgr. Taťána Kršíková, spoluřešitel: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

 • 2016 - 2017 SGS OU
  SGS021/LF/2016-2017 Efektivita supervize pracovníků ve zdravotnictví
  řešitel: Mgr. Eva Janíková, spoluřešitel: PhDr. Radka Bužgová, PhD.

Neaktivní granty

 • 2016 SGS OU
  SGS17/LF/2016 Potřeby dětí s onkologickým onemocněním
  řešitel: Mgr. Andrea Filová, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

 • 2015 SGS OU
  SGS10/LF/2015 Zkušenosti žen s ukončením těhotenství z genetické indikace ve II. trimestru těhotenství
  řešitel: Mgr. Petra Kramná, spoluřešitel: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

 • 2014 - 2015 TAČR
  TB02MPSV015 Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost
  řešitelé: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum a LF OU: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., PhDr. Radka Kozáková, PhD., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., Mgr. Hana Lukšová.

 • 2013 - 2015 IGA MZČR
  NT/14502 Vývoj a implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů.
  řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Radka Kozáková, PhD., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., MUDr. Radim Ličeník, MUDr. Milan Stolička, Mgr. Kamila Majkusová

 • 2012 - 2015 IGA MZČR
  NT/13417 Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života
  řešitel: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D., spoluřešitelé: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Radka Kozáková, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., Mgr. Erika Hajnová, MUDr. Milan Stolička

 • 2014 SGS OU
  GS15/LF/2014 Validita škál k posouzení rizika vzniku dekubitů
  řešitel: Mgr. Lenka Šateková, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 • 2013 R.A.F.E.N.S.
  Risk of Academic Failure of European Nursing Students (Itálie, Česká republika, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko).
  Řešitelé za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (LF MU Brno)

 • 2013 SGS OU
  SGS23/LF/2013 Adaptace a ověřování klinických doporučených postupů. KDP prevence dekubitů a KDP prevence katétrových infekcí
  řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: Bc. Marcela Murasová, Bc. Petra Žitníková

 • 2013 SGS OU
  SGS13/LF/2013 Subjektivní pohoda pacientů s chronickým onemocněním - bronchiální astma
  řešitel: MUDr. Patrice Popelková, spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.

 • 2013 SGS OU
  SGS17/LF/2013 Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných
  řešitel: Mgr. Jarmila Siverová, spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.

 • 2013 SGS OU
  SGS24/LF/2013 Hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením
  řešitel: Mgr. Jana Chromá, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

 • 2013 SGS OU
  SGS10/LF/2013 Výskyt sexuálních dysfunkcí u pacientů s hypertenzí
  řešitel: Mgr. Bohdana Břegová, spoluřešitel: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

 • 2013 SGS OU
  SGS14/LF/2013 Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů v ústavní péči
  řešitel: Mgr. Kamila Majkusová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 • 2013 SGS OU
  SGS02/LF/2013 Vliv přípravy dětí k operaci na prožívání strachu a bolesti
  řešitel: Mgr. Zuzana Hlubková, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

 • 2013 SGS OU
  SGS21/LF/2013 Pracovní spokojenost porodních asistentek - mezinárodní komparativní studie
  řešitel: Mgr. Daniela Nedvědová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 • 2013 SGS OU
  SGS12/LF/2013 Močová inkontinence a sexuální dysfunkce u žen s epiziotomií
  řešitel: Mgr. Petra Langrová, spoluřešitel: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

 • 2012-2013 Visegrad Fund
  V4 project 21210329 Quality of life of patients with diabetic foot ulcers in Visegrad countries - DIAFQOL
  řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D., Mgr. Eva Janíková, PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

 • 2010 – 2013 Evropský sociální fond - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  CZ.1.07/2.2.00/15.0284 Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  řešitel: LF UP Olomouc, partner: Ostravská univerzita (doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.)

 • 2010 – 2013 Evropský sociální fond - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Inovace profesních zdravotnických oborů na OU
  spoluřešitel a koordinátor za katedru: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 • 2012 SGS OU
  SGS3/LF/2012 Optimalizace péče o rodiny dětí s dětskou mozkovou obrnou
  řešitel: Mgr. Jana Kučová, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

 • 2012 SGS OU
  SGS4/LF/2012 Využití zahraniční škály Newborn Scale of Sepsis (SOS) k ošetřovatelskému hodnocení sepse u novorozenců v ostravských nemocnicích
  řešitel: Mgr. Pavlína Rabasová, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D

 • 2012 SGS OU
  SGS9/LF/2012 Klokánkování u nedonošených novorozenců
  řešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., spoluřešitel: Bc. Monika Suszková

 • 2012 SGS OU
  SGS5/LF/2012 - Využití ošetřovatelské klasifikace NANDA International a NIC v životním stylu seniorů
  řešitel: Mgr. Hana Lukšová

 • 2012 SGS OU
  SGS2/LF/2012 - Pečovatelské chování sester jako prediktor spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních
  řešitel: Mgr. Lenka Drahošová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 • 2011 SGS OU
  SGS3/LF/2011 - Metodologická a obsahová analýza a komparace klinických doporučených postupů a standardů prevence a ošetřování dekubitů
  řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitel: Bc. Dorota Wojnarová

 • 2011 SGS OU
  SGS4/LF/2011 - Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péči
  řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitel: Bc. Jarmila Winklerová

 • 2010 – 2011 Česko-Slovenská vědeckotechnická spolupráce
  Problematika ošetřovatelské diagnostiky – teoretická východiska a aplikace v ošetřovatelském procesu
  řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., PhDr. Ilona Plevová, PhDr. Renáta Zeleníková

 • 2008 - 2011 IGA MZČR
  Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA international a NIC v domácí péči
  řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., Mgr. Hana Pajorová

 • 2009 – 2010 Healthcare Environment
  Workload of Faculty in Nursing - a Multi-Country Descriptive Study (USA, Kanada, UK, Filipíny, Švýcarsko, ČR)
  řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 • 2009 – 2010 Care Concept
  The Concept of Care in Nursing an International Comparative Study (Kypr, Finsko, Řecko, Itálie, Maďarsko, ČR)
  řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 • 2008 – 2010 ADEL
  Advocacies for frail and incompetent elderly in Europe: Comparative analysis of national systems and innovative approaches
  řešitel za ČR: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. (LF UP Olomouc), spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová

 • 2008 – IGS OU
  Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči.
  řešitel: Mgr. Radka Bužgová, spoluřešitel: Mgr. Kateřina Ivanová, PhD.

 • 2006-2008 – Evropský sociální fond - OP RLZ - Opatření 3.2: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
  zavedení principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách
  řešitel: LF UP Olomouc, partner: Ostravská univerzita (doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., Mgr. Radka Bužgová)

 • 2007 – IGS OU
  Epidemiologická studie změn metabolismu u pacientů po amputacích dolních končetin
  spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová

 • 2007 – Grant města Ostravy
  Mezinárodní sympozium ošetřovatelství
  řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 • 2007 – IGS OU
  Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči.
  řešitel: Mgr. Radka Bužgová, spoluřešitel: Mgr. Kateřina Ivanová, PhD.

 • 2005-2007 - Evropský sociální fond - OP RLZ - Opatření 3.2: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje.
  Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
  řešitelé: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

 • 2005-2007 - Evropský sociální fond
  Zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených lokalitách (SASTIPEN ČR)
  řešitel: DROM Brno, partneři: Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita (doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D., PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.)

 • 2004-2007 - MATRA-NEDECZ
  Nursing Education Development in the Czech Republic
  řešitel: Hanzehogeschool van Groningen, spoluřešitelé: ZSF JU České Budějovice, ZSF OU Ostrava, koordinátor za ZSF OU: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 • 2006 - MŠMT
  Příprava akreditace bakalářského studijního oboru Porodní asistentka v kombinované formě studia
  řešitel: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

 • 2006 - IGS OU
  Antropologické charakteristiky a životní styl studentů ošetřovatelství
  řešitel: PhDr. Lucie Sikorová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová Ph.D.

 • 2005 - Rozvojový projekt MŠMT - podprogram c) podpora celoživotního vzdělávání
  Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce
  řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.

 • 2005 - Rozvojový projekt MŠMT - program podpory rozvoje internacionalizace
  Zapojení Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví do projektu podporovaného EU - TENN (European thematic network for the development of nursing and practice)
  řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 • 2005 - Rozvojový projekt MŠMT - program na podporu rozvoje struktury, podprogram b)
  Příprava kombinované formy bakalářského studia oboru všeobecná sestra
  řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

 • 2005 - Rozvojový projekt MŠMT - program na podporu rozvoje struktury, podprogram b)
  Zlepšení kvality praktické výuky ošetřovatelství bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra - modernizace a inovace materiálně-technické základny
  řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

 • 2005 - MŠ SR
  Problematika smrti a umierania človeka. Teoreticke východiska a prakticke dôsledky. 1/2484/05
  spoluřešitel za ČR: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 • 2005 - Grant města Ostravy
  Zdravá mládež.
  řešitel: PhDr. Yvetta Vrublová

 • 2004 - Rozvojový projekt (fakultní) - podprogram C - podpora celoživotního vzdělávání
  Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce
  řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.

 • 2004 - Grant města Ostravy
  Zdravá mládež.
  řešitel: PhDr. Yvetta Vrublová

 • 2003-2005 - Mezinárodní projekt Socrates-Grundvig
  Inclusice practices for learners with disabillities, 110977-CP-1-2003-Pl-Grundtvig - G l
  spoluřešitel za ČR: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

 • 2002, 2003, 2004 - Rozvojové projekty
  Příprava a realizace e-learningových forem výuky
  řešitel: doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. (participace několika členů pracoviště)

 • 2003 - FRVŠ
  Inovace bakalářského programu - sociálně zdravotní a geriatrická péče
  řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová

 • 2003 - Grant města Ostravy
  Zdravá mládež
  řešitel: PhDr. Yvetta Vrublová

 • 2003 - Vládní zadání: Integrace cizinců v ČR
  Česká společnost na prahu vstupu do Evropské unie a její odraz ve zdravotnické praxi. Podpora multikulturního ošetřovatelského přístupu v celoživotním zdravotnickém vzdělávání.
  řešitelé: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD., participace několika členů pracoviště

 • 2002 - Obnova přístrojového a strojního vybavení vysokých škol
  Investiční záměr na přístrojové dovybavení audiovizuálními didatickými pomůckami pro přímou výuku studentů katedry sociální práce a katedry managementu a služeb ve zdravotnictví v rámci programu 333 320 MŠMT
  řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.

 • 2002 - Vládní zadání: Integrace cizinců v ČR
  Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu. Implementace multikulturního přístupu do výuky ošetřovatelství
  řešitelé: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD., participace několika členů pracoviště

 • 2002 - FRVŠ
  Laboratoř ošetřovatelství pro studenty bakalářského studia
  řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitel: PhDr. Bohdana Dušová

 • 2001 - MŠMT - Program rozvoje bakalářských studijních programů
  Ošetřovatelství-všeobecná sestra
  řešitel: PhDr. Darja Jarošová, spoluřešitel: PhDr. Bohdana Dušová


Projekty a granty

Seznam projektů a grantů - IS Evid.
facebook
rss
social hub