Adopce na dálku

Již od roku 2009 se náš Ústav podílí na sponzorování dvou dětí v projektu Adopce na dálku - Prajwini z Indie a Cissy z Ugandy. Peněžní příspěvky posíláme prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha a díky nim mohou obě naše svěřenkyně pokračovat ve svém vzdělávání. Část příspěvku je určena také na rozvoj tamní komunity, která tvoří důležitou součást jejich života.

V průběhu této skoro již šestileté podpory se Prajwini podařilo dokončit vzdělávání na nižším stupni školy a vzhledem ke svým možnostem pokračuje dále na stupni vyšším. S Prajwini jsme v pravidelném písemném kontaktu a můžeme tak sledovat její studijní úspěchy a plynoucí život. Ze studijních úspěchů možno zmínit např. druhé místo v literární soutěži či první místo v soutěži taneční.

Adopce na dálku - PrajwiniAdopce na dálku - Prajwini

Mezi oblíbené předměty naší Cissy patří matematika a humanitní vědy. Ve svých 14 letech kromě školy pomáhá své babičce v domácnosti a v budoucnu by se chtěla stát zdravotní sestrou. I s Cissy jsme v pravidelném písemném kontaktu a odměnou nám mohou být, mimo jiné, také její kresby, které připojuje ke každému dopisu.

Adopce na dálku - CissyAdopce na dálku - Cissy