Adopce na dálku

Již od roku 2009 se náš Ústav podílí na sponzorování dvou dětí v projektu Adopce na dálku - Prajwini z Indie a Cissy z Ugandy. Peněžní příspěvky posíláme prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha a díky nim mohou obě naše svěřenkyně pokračovat ve svém vzdělávání. Část příspěvku je určena také na rozvoj tamní komunity, která tvoří důležitou součást jejich života.

Adopce na dálku - PrajwiniAdopce na dálku - Prajwini

V průběhu této skoro již osmileté podpory se Prajwini podařilo dokončit vzdělávání na nižším stupni školy a vzhledem ke svým možnostem pokračuje dále na stupni vyšším. S Prajwini jsme v pravidelném písemném kontaktu a můžeme tak sledovat její studijní úspěchy a plynoucí život. Ze studijních úspěchů možno zmínit např. druhé místo v literární soutěži či první místo v soutěži taneční v minulých letech. Nyní je jejím oblíbeným předmětem účetnictví/matematika, ve kterém dosahuje nejlepších výsledků. Prajwin je aktivní i v mimoškolních aktivitách, které jsou realizovány tamní křesťanskou komunitou.

Adopce na dálku - CissyAdopce na dálku - Cissy

Mezi oblíbené předměty naší Cissy patří především historie. Také ona postoupila po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek na další stupeň vzdělání a v průběhu času můžeme sledovat její měnící se zájmy (např. ty, které se týkají oblíbených předmětů). Do školy to má celkem daleko, ale i přes to musí stihnout kromě školy také pomoc v domácnosti, kde se podílí na výchově svých sourozenců. I s Cissy jsme v pravidelném písemném kontaktu a odměnou nám mohou být, mimo jiné, také její kresby, které připojuje ke každému dopisu.