Specializační vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii

Od září 2014 se studentky 5. běhu specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii aktivně účastnily teoretické výuky na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU a praktické výuky na akreditovaných pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, Městské nemocnice Ostrava, Psychiatrické nemocnice Opava a Dětského centra Domeček, s cílem rozšíření svého dosavadního vzdělání všeobecné sestry. Před sebou mají již jen vykonání závěrečné atestační zkoušky v červnu 2016. Po jejím úspěšném zvládnutí obdrží diplom o specializaci v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii s označením odbornosti specialisty Dětská sestra.

studentky na praxi