OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav medicíny katastrof

Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Charakteristika Ústavu medicíny katastrof

ÚMK je výukové a výzkumné pracoviště LF OU zabývající se oblastí medicíny katastrof, jejíž problematika se v posledních letech v celém světě významně rozvíjí vzhledem k narůstající hrozbě bioterorismu a politicko-válečných konfliktů. Cílem výzkumných aktivit ÚMK je vývoj nových ošetřovacích a operačních postupů ke zvládnutí následků katastrof ke snížení morbidity a letality zraněných při hromadných neštěstích a katastrofách. ÚMK zajišťuje výuku studentů LF nejen v teoretických, ale i v praktických cvičeních v diagnostice ošetřování a léčení pacientů při hromadných úrazech v krizových situacích.

facebook
rss
social hub