FAQ

Ústav fyziologie a patofyziologie
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

  
cz   en


Celoživotní vzdělávání

Nabízené akce CŽV - Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU

CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.

  • Nutriční terapeut – kombinovaná forma, program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
    Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity v Ostravě. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru, po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného oboru a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
     
  • Teorie a praxe dietního stravování a výživa dětí od 1. roku
    Absolvent kurzu se orientuje v nových poznatcích při praktickém plánování vyvážených jídelníčků dle Nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši z roku 2015 a 2016. Dokonale zvládá jídelníčky pestré a respektující doporučené denní dávky pro děti v rámci předškolního a školního stravování. Dále je proškolen (teoreticky i prakticky) v oblasti dietního stravování (diabetická dieta, šetřící dieta, strava při celiakii a u potravinových alergií) v podmínkách školního stravování. Poznatky jsou přednášeny v souladu s platnou legislativou, vztahující se na školní stravování. Uplatnění absolventů spočívá ve zvýšení jejich kvalifikace a odborných znalostí v oblasti teorie a praxe dietního stravování a výživy dětí od 1 roku věku.
     

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt