OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav farmakologie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení ÚFA
Grundmann Milan, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
činnost: farmakologie
email: milan.grundmann@osu.cz
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Sekretariát ÚFA
Lachmanová Soňa
sekretářka katedry
email: sona.lachmanova@osu.cz
telefon: 597 374 399
Členové ústavu
Docenti
Grundmann Milan, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
činnost: farmakologie
email: milan.grundmann@osu.cz
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Odborní asistenti
Brozmanová Hana, RNDr., CSc.
činnost: farmakologie
email: hana.brozmanova@osu.cz
telefon: 597 372 526
Ďuricová Jana, PharmDr., Ph.D.
činnost: farmakologie
email: jana.duricova@osu.cz
telefon: 597 372 289
Hrudíková Erika, PharmDr. email: erika.vyskocilova@osu.cz
telefon:
Kacířová Ivana, MUDr., Ph.D.
činnost: farmakologie
email: ivana.kacirova@osu.cz
telefon: 597 374 391
Kořístková Blanka, PharmDr., Ph.D.
činnost: farmakologie
email: blanka.koristkova@osu.cz
telefon: 597 372 289