FAQ

Ústav farmakologie
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
FNsPO Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení ústavu
Vedení ÚFA
Grundmann Milan, doc. MUDr., CSc. e-mail: milantečkagrundmannzavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
činnost: farmakologie
 
telefon: 553 46 1520, 597 09 1520
597 374 389
 
Sekretariát ÚFA
Lachmanová Soňa e-mail: sonatečkalachmanovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 597 374 399
 
Členové ústavu
Docenti
Grundmann Milan, doc. MUDr., CSc. e-mail: milantečkagrundmannzavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
činnost: farmakologie
 
telefon: 553 46 1520, 597 09 1520
597 374 389
 
Odborní asistenti
Brozmanová Hana, RNDr., CSc. e-mail: hanatečkabrozmanovazavináčosutečkacz
činnost: farmakologie
 
telefon: 597 372 526
 
Ďuricová Jana, PharmDr., Ph.D. e-mail: janatečkaduricovazavináčosutečkacz
činnost: farmakologie
 
telefon: 597 372 289
 
Hrudíková Erika, PharmDr. e-mail: erikatečkavyskocilovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kacířová Ivana, MUDr., Ph.D. e-mail: ivanatečkakacirovazavináčosutečkacz
činnost: farmakologie
 
telefon: 597 374 391
 
Kořístková Blanka, PharmDr., Ph.D. e-mail: blankatečkakoristkovazavináčosutečkacz
činnost: farmakologie
 
telefon:  
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt