FAQ

Ústav anatomie
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

  
cz   en


AKTUALITY

Konference

Charakteristika Ústavu anatomie OU

Ústav anatomie je součástí Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Poskytuje vzdělání v základní morfologické zdravotnické disciplíně ve všech typech lékařských a nelékařských zdravotnických oborů v pregraduálním studiu.

Ústav anatomie zahájil svou činnost 1. září 2010 zahájením výuky studentů-mediků Všeobecného lékařství. Pro zkvalitnění výuky anatomie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se využívají nové metody výuky s využitím počítačového softwaru a multimediální projekce. Dále mají studenti možnost samostudia na umělohmotných preparátech, kterými je učebna Ústavu anatomie LF rovněž vybavená.

Výuka anatomie studentů Všeobecného lékařství se neobejde bez anatomických pitev, které probíhají v nadstandardně vybaveném pitevním traktu Ústavu anatomie. K praktické výuce jsou využívaný humánní kadávery pocházející od dárců. Při výkonu pitvy je možné přenášet obraz z pitevny do učeben pomocí moderních kamerových systémů, jež byly nainstalovány a plně zprovozněny v loňském roce. Za výrazné zkvalitnění výuky na Ústavu anatomie považujeme propojení anatomie s klinickými obory traumatologie, chirurgie, ortopedie, otorhinolaryngologie či neurologie.

Výuka anatomie studentů Všeobecného lékařství probíhá ve třech semestrech a skládá se z přednášek a praktických cvičení v pitevně. Pro zabezpečení systematického studia anatomie a objektivity hodnocení vědomostí studentů byla vypracovaná jednotná osnova průběžných kontrolních testů, závěrečná zkouška z anatomie pak sestává ze tří částí: z teoretické části – písemný test, z praktické zkoušky v pitevně a závěrečné ústní zkoušky.

Výuka anatomie pro studenty nelékařských oborů probíhá jednosemestrálně nebo ve dvou semestrech (dle oboru) a skládá se rovněž z přednášek a praktických cvičení, jež probíhají na pitevních preparátech nebo modelech. Zkouška z anatomie pak sestává ze dvou písemných testů v průběhu semestru a závěrečné ústní zkoušky.

Pro studenty 5. ročníku studia Všeobecného lékařství připravuje Ústav anatomie v letním semestru 2014/2015 nový předmět „Topografická anatomie“, jež bude nápomocen při přípravě studentů ke státnicím.

Krom výuky se zaměstnanci podílejí na rozvoji Ústavu anatomie psaním učebních textů, zhotovováním anatomických preparátů, budováním anatomického muzea, zavedením audiovizuální techniky a 3D projekce.

Ústav anatomie není pouze výukovým centrem ale také centrem vědy a výzkumu, jež je zaměřen na lymfatické orgány za fyziologických a patologických podmínek. V návaznosti na možné nové směry směřuje výzkum také na Centrum epidemiologického výzkumu, rovněž zřízeného na LF OU.

Kolektiv Ústavu anatomie LF OU v Ostravě se (ve spolupráci s Ústavem patologie a histologie) aktivně podílí na organizaci celostátní konference „Klinicko-morfologické dny“, jež má mezinárodní účast. Při této příležitosti je vydáván recenzovaný Sborníku s ISBN, ve kterém jsou příspěvky konference zveřejněny.“

Ústav anatomie LF OU (1/4)Ústav anatomie LF OU (2/4)Ústav anatomie LF OU (3/4)Ústav anatomie LF OU (4/4)


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt