OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Tereza Ševčíková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:hematoonkologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2329
597 372 098
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Ševčíková, T., Klimeš, V., Zbránková, V., Strnad, H., Hroudova, M., Vlcek, C. a Eliáš, M. A Comparative Analysis of Mitochondrial Genomes in Eustigmatophyte Algae. GENOME BIOLOGY AND EVOLUTION. 2016, č. 8, s. 705-722. ISSN 1759-6653.
Záhonová, K., Kostygov, A., Ševčíková, T., Yurchenko, V. a Eliáš, M. An Unprecedented Non-canonical Nuclear Genetic Code with All Three Termination Codons Reassigned as Sense Codons. CURRENT BIOLOGY. 2016, č. 26, s. 2364-2369. ISSN 0960-9822.
Yurchenko, V., Kostygov, A., Havlova, J., Grybchuk-Ieremenko, A., Ševčíková, T., Lukes, J., Ševčík, J. a Votypka, J. Diversity of Trypanosomatids in Cockroaches and the Description of Herpetomonas tarakana sp n.. JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY. 2016, č. 63, s. 198-209. ISSN 1066-5234.
Kryukov, F., Kryukova, E., Brožová, L., Kufová, Z., Filipová, J., Growková, K., Ševčíková, T., Jarkovský, J. a Hájek, R. Does AL amyloidosis have a unique genomic profile? Gene expression profiling meta-analysis and literature overview. GENE. 2016, roč. 591, s. 490-498. ISSN 0378-1119.
Flegontov, P., Butenko, A., Firsov, S., Kraeva, N., Eliáš, M., Field, M. C., Filatov, D., Flegontova, O., Gerasimov, E. S., Hlavacova, J., ISHEMGULOVA, A., Jackson, A. P., Kelly, S., Kostygov, A., Logacheva, M., Maslov, D. A., Opperdoes, F. R., OReilly, A., Sadlova, J. a Ševčíková, T. et al. Genome of Leptomonas pyrrhocoris: a high-quality reference for monoxenous trypanosomatids and new insights into evolution of Leishmania. SCIENTIFIC REPORTS. 2016, č. 6, ISSN 2045-2322.
Ševčík, J., Kaspřák, D., MANTIČ, M., Fitzgerald, S., Ševčíková, T., Tóthová, A. a Jaschhof, M. Molecular phylogeny of the megadiverse insect infraorder Bibionomorpha sensu lato (Diptera). PeerJ. 2016, č. 4, ISSN 2167-8359.
Yurchenko, T., Ševčíková, T., Strnad, H., Butenko, A. a Eliáš, M. The plastid genome of some eustigmatophyte algae harbours a bacteria-derived six-gene cluster for biosynthesis of a novel secondary metabolite. OPEN BIOLOGY. 2016, č. 6, ISSN 2046-2441.
Fulneckova, J., Ševčíková, T., Lukesova, A. a Sykorova, E. Transitions between the Arabidopsis-type and the human-type telomere sequence in green algae (clade Caudivolvoxa, Chlamydomonadales). CHROMOSOMA. 2016, č. 125, s. 437-451. ISSN 0009-5915.
Ševčíková, T., Horak, A., Klimeš, V., Zbránková, V., Demir-Hilton, E., Sudek, S., Jenkins, J., Schmutz, J., Pribyl, P., Fousek, J., Vlcek, C., Lang, B., Obornik, M., Worden, A. a Eliáš, M. Updating algal evolutionary relationships through plastid genome sequencing: did alveolate plastids emerge through endosymbiosis of an ochrophyte?. Scientific Reports. 2015, č. 5, s. -1-0. ISSN 2045-2322.
Ševčík, J., Kaspřák, D., MANTIČ, M., Ševčíková, T. a Tóthová, A. Molecular phylogeny of the fungus gnat family Diadocidiidae and its position within the infraorder Bibionomorpha (Diptera). ZOOL SCR. 2014, roč. 43, č. 43, s. 370-378. ISSN 0300-3256.
Gaysina, L., Škaloud, P., Ševčíková, T., Eliáš, M. a Němcová, Y. Chloropyrula uraliensis gen. et sp. nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta), a new green coccoid alga with a unique ultrastructure, isolated from soil in South Urals. Journal of Systematics and Evolution. 2013, č. 51, s. 476-484. ISSN 1674-4918.
Ševčíková, T., Bišová, K., Lukešová, A., Hrčková, K. a Sýkorová, E. JE ZELENÁ ŘASA DESMODESMUS QUADRICAUDA MODELEM S NETYPICKOU REGULACÍ TELOMERÁZOVÉ AKTIVITY?. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.


Nenalezen žádný záznam.MicroRNA cirkulující v séru jako nový biomarker AL amyloidózy
Hlavní řešitelMgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Separace klonálních buněk pro účely izolace DNA/RNA u monoklonálních gamapatií
Hlavní řešitelMgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub