OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Renáta Zeleníková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
místnost, podlaží, budova: ZY 318, budova ZY
funkce:
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)11630
telefon, mobil: 553 46 1609
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011PhD (ošetřovatelství) JLF UK Martin
2009specializace (Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech) FOaZOŠ SZU Bratislava
2006PhDr. (ošetřovatelství) FZaSP TU Trnava
2002Doplňující pedagogické studium, Pedagogická fakulta UK Bratislava
2000Mgr. (ošetřovatelství) JLF UK Martin
1995SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove (zdravotní sestra)

Další vzdělávání, kurzy

2017Certifikovaný trenér paměti I.
2015kurz Práce s tělem v krizové intervenci
2015Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích
2013kurz Poradce pro pozůstalé
2012The Basics of Teaching, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012Designing Effective Assessments, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012Assessing Learners: Assignments and Tests, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012 Teaching with PowerPoint, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012How learning Works: 7 Research-Based Principles for smart teaching, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012Grading and Feedback, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012Interactive Teaching and Learning in Large Lecture Classes, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2010Respektovat a být respektován, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
2010Výskumné metódy v ošetrovateľstve: Dotazník a jeho využitie, JLF UK Martin
2009Intensive English Language Program, Felician college, The Franciscan College of New Jersey
2006Prevence sepse z pohledu sester na pracovištích intenzivní péče, FNsP Ostrava Poruba
2008Kurz metodológie vedeckej práce, JLF UK Martin
2004Kurz Úvod do základů Kinestetiky, UP Olomouc
2003Stimulace vnímání, Katedra ošetřovatelství ZSF OU
2003„Nádorové onemocnění prsu - školení školitelů“ Praha, Projekt HOPE
2003Školení mentorů z klinické praxe v ošetřovatelství, Katedra ošetřovatelství ZSF OU
2003Summer school na téma: „Ošetřovatelské koncepční modely ve vzdělávání, exemplární zpracování kasuistiky (Oremovej Teorie deficitu sebepéče)“, UP Olomouc
2003Komplexní péče o nemocného se stomii, FNsP Ostrava Poruba
2002 - 2003 Kurz znakové řeči - první stupeň
2002Moderní přístupy hojení ran, FN u sv. Anny v Brně

Zaměstnání, praxe

2010 - dosud Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU (dříve FZS OU), Ostrava - odborná asistentka
2007 - 2009Ústav ošetřovatelství FPF SU, Opava - odborná asistentka
2004 - 2006FNsP Ostrava - Poruba, JIP Chirurgická klinika - zdravotní sestra
2002 - 2004Katedra ošetřovatelství ZSF OU, Ostrava - odborná asistentka
2002 - 2003FNsP Ostrava - Poruba, Chirurgická klinika - zdravotní sestra
2001 - 2002MFN Martin, Chirurgická klinika - zdravotní sestra
2000 - 2001 SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešově, SR - učitel odborných předmětů

Odborné zaměření

Ošetřovatelství
Praxe založená na důkazech
Komunikace
Transkulturní ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost pro léčbu rány
Česká asociace sester Sekce chirurgických oborů
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
recenzovaný časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery - výkonný redaktor (od 2014)
recenzovaný časopis Ošetřovatelství a porodní asistence - výkonný redaktor (2010-2014)

Působení v zahraničí

19. 4. - 22. 4. 2017Bern, Švýcarsko (Florence Network Meeting)
12. 12. - 15. 12. 2016 University of Bielsko-Biała, Polsko (Erasmus+)
12. 9. - 16. 9. 2016 University of Évora, Évora, Portugalsko (Erasmus+)
14. 12. - 17. 12. 2015Faculty of Health Sciences, Semmelweis University, Budapešť, Maďarská republika (Erasmus+)
12. 4. - 17. 4. 2015 Riga Medical College, University of Latvia, Riga, Lotyšská republika (Erasmus+)
25. 11. - 27. 11. 2014Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (Erasmus+)
22. 9. - 26. 9. 2014 Cyprus University of Technology, School of Health Sciences, Department of Nursing, Limassol, Kyperská republika (Erasmus+)
25. 5. - 30. 5. 2014 Medical University of Plovdiv, Bulharská republika (Erasmus+)
9. 9. - 13. 9. 2013University of West London, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Comprehensive Systematic Review Training)
26. 5. - 1. 6. 2013Faculty of Nursing and Chiropody, University of Valencia, Španělsko (Erasmus)
15. 8. - 15. 12. 2012School of Nursing, University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA (stipendijní pobyt - stáž)
28. 5. - 2. 6. 2012 Polytechnic Institute of Portalegre, Portugalsko (Erasmus)
1. 5. - 5. 5. 2011Department of Health Studies, University of Stavanger, Norsko (Erasmus)
4. 9. - 11. 9. 2010 Polytechnic Institute of Portalegre, Portugalsko (Erasmus)
2. 5. - 7. 5. 2010Medical Faculty, Florence University, Itálie (Erasmus)
26. 1. - 7. 2. 2009School of Nursing, Hanze University, Groningen, Nizozemsko (12. International Comparative Nursing Module)
28. 1. - 2. 2. 2008School of Nursing, Hanze University Groningen, Nizozemsko (11. International Comparative Nursing Module)
26. 5. - 30. 5. 2004Hanzehogeschool van Groningen, Nizozemsko (Introduction curriculumbuilding)
26. 1. - 6. 2. 2004 Hanzehogeschool van Groningen, Nizozemsko (7. International Comparative Nursing Module)
28. 5. - 3. 6. 2003School of Community Health, Faculty of Health and Life Sciences, Napier University, Edinburgh, Skotsko (Socrates)
3. - 14. 2. 2003 Hanzehogeschool van Groningen, Nizozemsko (6. International Comparative Nursing Module)
15. - 22. 2. 2003Hanzehogeschool van Groningen, Nizozemsko (Socrates)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinamírně pokročilý
Ruštinamírně pokročilý


Zeleníková, R. Bern University of Applied Sciences: 25. Florence Network Annual Meeting. 2017.
Jarošová, D., Nytra, I. a Zeleníková, R. Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v Evropě: Multicultural care in European intensive care units. In: 19th Colours of Sepsis. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nytra, I. Multicultural care in European intensive care units. In: Florence Network. Bern: Bern University of Applied Sciences. 2017.
ŠÁTEKOVÁ, L., Žiaková, K. a Zeleníková, R. Predictive validity of the Braden Scale, Norton Scale and Waterlow Scale in the Czech Republic. International Journal of Nursing Practice. 2017, roč. 23, č. 1, s. 1-10. ISSN 1440-172X.
Zeleníková, R. a Stroková, J. Spirituálne potreby pacientov s onkologickým ochorením. In: Pacient je naší prioritou: Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou 2016-11-24 Opava. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 180-187. ISBN 978-80-7510-226-3.
Kršíková, T. a Zeleníková, R. Test hodnocení pečovatelské zátěže pro rodinné pečující - dílčí výsledky. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravská univerzita. 2017.
Vyhlídalová, D. a Zeleníková, R. Využití medu v péči o nehojící se rány: kazuistika. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravská univerzita. 2017.
Kršíková, T. a Zeleníková, R. Výzkum zátěže pečovatelů v České a Slovenské republice. In: Pacient je naší prioritou: Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou 2016-11-24 Opava. Opava: Slezská univerzita, 2017. s. 62-67. ISBN 978-80-7510-226-3.
Zeleníková, R. University of Évora. 2016.

Zobrazit všechny publikace



ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
EBNKSOšetřovatelství založené na důkazech
EBNVSOšetřovatelství založené na důkazech
EBPOKPraxe založená na důkazech
EDUKSEdukace v ošetřovatelství
EDVS1Edukace v ošetřovatelství 1
GGIPGerontagogické intervence
GSEKSpecifika edukace v geriatrii
GSEPSpecifika edukace v geriatrii
CHKS1Ošetřov. péče v chirurgických oborech
CHVS2Ošetř. péče v chirurgických oborech 2
KOMKSKomunikace
KOMVPKomunikace
KULZKKultura a zdraví
KULZPKultura a zdraví
M3PEDModul III.-pedagogika a didaktika
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
OPDKSOšetřovatelský proces a dokumentování
OPDVSOšetřovatelský proces a dokumentování
O1OPDOšetřovatelský proces a dokumentování
O1VIKOšetřovatelské výkony a intervence
O2EDOEdukace v ošetřovatelství
O2KOMKomunikace
O3OCHOšetřov. péče v chirurgických oborech
O4EBDOšetřovatelství založené na důkazech
PDVS2Potřeby člověka a ošetř. diagnózy 2
PREPAVýchova k reprodukčnímu zdraví
SPZDKPraxe založená na důkazech
SPZDPPraxe založená na důkazech
SZG1KOšetřovatelská péče v geriatrii
SZG1POšetřovatelská péče v geriatrii
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZP1KOšetřovatelská péče v pediatrii
SZP1POšetřovatelská péče v pediatrii
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
TRSKSTranskulturní ošetřovatelství
TRSPATranskulturní ošetřovatelství v por.as.
TRSVPTranskulturní ošetřovatelství
VIKS1Ošetřovatelské výkony a intervence
VIVS1Ošetřovatelské výkony a intervence 1
VIVS2Ošetřovatelské výkony a intervence 2
VY2ZDVýchova ke zdraví
XKMBTKomunikace
ZKHLFKomunikace ve zdravotnictví
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
1EBPOPraxe založená na důkazech
1NGSESpecifika edukace v geriatrii
2NSPZPraxe založená na důkazech


AutorNázev práceTypRok
Augustínová AlžbetaPosudzovanie spirituálnych potrieb seniorovdiplomová 2017 
Kovářová KristýnaHodnocení předoperačního strachu u seniorů před plánovanou operacídiplomová 2017 
Vytřensová MarkétaHodnocení kulturních kompetencí dětských sester v České republicediplomová 2017 
Holleschová TerezaAnalýza vývoje pádu seniorů ve vybraném sociálním zařízenídiplomová 2016 
Muroňová AlexandraOnemocnění oka a ztráta soběstačnosti seniorůdiplomová 2016 
Pospíšilová KláraProžívání období těhotenství, porodu a šestinedělí u žen romského etnikadiplomová 2016 
Snášelová-Navrátilová VendulaHodnocení omezení běžných denních aktivit u pacientů s vertebrogenním onemocněnímdiplomová 2016 
Stašová ŠtěpánkaMočová inkontinence u seniorůdiplomová 2016 
Vymětalová RadkaKvalita života pacientů se syndromem diabetické nohydiplomová 2016 
Biskupová MarkétaHodnocení rizika vzniku dekubitů u seniorů v dlouhodobé péčidiplomová 2015 
Čumpelíková MarieProblematika kolorektálního karcinomu u seniorů a jeho prevencediplomová 2015 
Kantorová LucieObavy z těhotenství a porodu u žen romského etnikadiplomová 2015 
Klenková VeronikaSebepéče u pacientů s plicní emboliídiplomová 2015 
Kukliczová IvetaKvalita spánku u seniorůdiplomová 2015 
Pokludová DanaHodnocení soběstačnosti seniorů s demencí v domácí péčidiplomová 2015 
Stroková JanaSpirituálne potreby onkologických pacientovdiplomová 2015 
Černochová MonikaRiziko pádů u seniorů po operaci na ortopedickém oddělenídiplomová 2014 
Růžičková VeronikaStrach z pádu u seniorůdiplomová 2014 
Tiefenbachová PavlínaPrevence pádů u seniorů a rizikové faktory v domácím prostředídiplomová 2014 
Zatloukalová MarcelaPotřeba informací u geriatrických pacientů po amputaci dolní končetinydiplomová 2014 
Homzová PavlínaHodnocení předoperační úzkosti a strachudiplomová 2013 
Maniaková LenkaVedomosti sestier o problematike bolesti u seniorovdiplomová 2013 
Broďáková BlankaHodnocení bolesti v akutní péčidiplomová 2012 
Macková HelenaFaktory ovlivňující používání ošetřovatelských diagnóz v praxidiplomová 2012 
Rusková KláraHodnocení stavu výživy kriticky nemocných seniorůdiplomová 2012 
Kolegarová VěraPřetížení pečovatele z pohledu sester agentur domácí péčediplomová 2011 
Matysová LucieÚloha sestry v prevenci ventilátorové pneumonie u starších nemocnýchdiplomová 2011 
Galasová HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s uretroplastikou pro strikturu uretrybakalářská 2017 
Jurišová MonikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po radikální prostatektomiibakalářská 2017 
Olšarová JitkaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s punkční tracheostomiíbakalářská 2017 
Pechová LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po operaci zlomeniny krčku stehenní kostibakalářská 2017 
Pilchová KarlaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s hernií inguinalisbakalářská 2017 
Silberová AnežkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s karcinomem jícnubakalářská 2017 
Stryjová KarolínaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se subarachnoidálním krvácenímbakalářská 2017 
Volková KristýnaOšetřovatelská péče o pacienta po cystektomii pro karcinom močového měchýřebakalářská 2017 
Vozňáková AnetaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s totální endoprotézou kolenního kloububakalářská 2017 
Elfenbeinová HanaBolest při koloskopiibakalářská 2016 
Gurecká DagmarOšetřovatelská péče o pacienta po transplantaci srdcebakalářská 2016 
Hanáčková JanaProplachování periferního žilního katétrubakalářská 2016 
Hrčkuĺáková AdrianaVyužití podtlakové terapie v hojení chronických ranbakalářská 2016 
Moravcová MartinaProblematika pacienta s akutní pankreatitidou v intenzivní péčibakalářská 2016 
Trnovcová ZuzanaOšetřovatelská péče o pacienta s polytraumatembakalářská 2016 
Žilinská KateřinaOšetřovatelský proces u pacienta s onkologickým onemocněním jaterbakalářská 2016 
Biegonová MonikaVliv bolesti zad na denní aktivity pacientůbakalářská 2015 
Dworoková KateřinaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s trombolytickou léčbou u ischemické choroby dolních končetinbakalářská 2015 
Hellebrandová VeronikaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta podstupujícího awake kraniotomiibakalářská 2015 
Kotzmannová HanaKvalita života pacientů s revmatoidní artritidoubakalářská 2015 
Messingová JanaPředoperační odstraňování ochlupení v místě operačního polebakalářská 2015 
Münsterová EvaImobilizace po lumbální punkci jako prevence vzniku postpunkčního syndromubakalářská 2015 
Svobodová AnetaSledování nutričního stavu u pacientů s onemocněním páteře a míchybakalářská 2015 
Ševečková PetraOšetřovatelská péče o pacienta po tonzilektomiibakalářská 2015 
Špačková LucieOšetřovatelský proces v péči o pacienta po totální thyreoidektomiibakalářská 2015 
Tkačíková MartinaSledování kvality života u pacientů s karcinomem prostaty léčených kybernetickým nožembakalářská 2015 
Dembinná PatricieSledování kvality života pacientů při léčbě nehojících se ranbakalářská 2014 
Golasowská MartinaOšetřovatelský proces u pacienta s akutní pankreatitidoubakalářská 2014 
Holleschová TerezaSrovnání omezení denních aktivit u pacientů před a po operaci meziobratlové ploténkybakalářská 2014 
Kašubová DrahomíraOšetřovatelská péče o pacienty s Parkinsonovou choroboubakalářská 2014 
Krakowczyková DenisaBezpříspěvkové dárcovství krvebakalářská 2014 
Krůlová PetraProblematika pacienta s Fourniérovou gangrénoubakalářská 2014 
Kubesová SimonaOšetřovatelská péče o pacienty s perkutánní endoskopickou gastrostomiíbakalářská 2014 
Lapčíková PetraOšetřovatelský proces v péči o pacienta s roztroušenou sklerózoubakalářská 2014 
Loryšová EliškaOšetřovatelská péče o pacienty se syndromem diabetické nohybakalářská 2014 
Muroňová AlexandraPlán ošetřovatelské péče pro pacienta po úrazu okabakalářská 2014 
Prokešová PetraOšetřovatelský proces v péči o pacienta po nefrektomii pro karcinom ledvinybakalářská 2014 
Recová VeronikaHodnocení funkčního postižení u pacientů s gonartrózoubakalářská 2014 
Snášelová-Navrátilová VendulaOšetřovatelská péče o pacienta s disekcí aortybakalářská 2014 
Spac LukášOšetřovatelská péče o pacienta s artroskopií kolenního kloububakalářská 2014 
Stašová ŠtěpánkaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s nefrostomiibakalářská 2014 
Vančurová BeataEdukace rodičů dětí s atopickou dermatitidoubakalářská 2014 
Czyžová PetraAnalýza ošetřovatelských diagnóz u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloububakalářská 2013 
Dodková VěraPobyt na operačním sále z pohledu pacientabakalářská 2013 
Gombalová PetraČinnosti sester v perioperační péčibakalářská 2013 
Gybasová ZdeňkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s bronchogenním karcinomembakalářská 2013 
Horehleďová MarieOšetřovatelská péče o pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloububakalářská 2013 
Kaletová AndreaOšetřovatelská péče o pacienta po operaci štítné žlázybakalářská 2013 
Kyjonková MonikaOšetřovatelská péče o pacienty po cévní mozkové příhodě v lázeňském zařízeníbakalářská 2013 
Manová KamilaOšetřovatelská péče o pacienta po operaci žlučníkubakalářská 2013 
Pokludová DanaHodnocení zátěže rodinných pečovatelůbakalářská 2013 
Razimová MartaPostoj sester pro perioperační péči k edukaci pacientůbakalářská 2013 
Sztulová LadaAnalýza ošetřovatelské dokumentace u pacientů po kardiochirurgické operaci s použitím mimotělního oběhubakalářská 2013 
Štěpánová MonikaOšetřovatelská péče o pacienta s demencíbakalářská 2013 
Wagnerová HelenaEvalvace a devalvace v komunikaci všeobecných sester s geriatrickými pacientybakalářská 2013 
Zvonková MarcelaHodnocení strachu u pacientů před plánovanou operacíbakalářská 2013 
Cielecká JaroslavaTěhotenství a porod u žen z Náboženské společnosti Svědků Jehovovýchbakalářská 2012 
Pluhařová LenkaNejčastější ošetřovatelské diagnózy u pacientů se stomiemibakalářská 2012 
Šafaříková KarinProblematika pacientů s akutním infarktem myokardubakalářská 2012 
Vojkůvková MartinaSpecifika ošetřování pacientů s agresivním chovánímbakalářská 2012 
Wojnarová DanutaKvalita života pacientů s chronickou fibrilací sínibakalářská 2012 
Zatloukalová MarcelaProblematika pacientů se zlomeninou proximální části stehenní kosti v pooperační péčibakalářská 2012 
Zdražilová PetraProblematika pacienta s degenerativním onemocněním páteřebakalářská 2012 
Gondeková VěraProblematika pacienta s difuzním axonálním poraněnímbakalářská 2011 
Heczková EditaOšetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií v intenzivní péčibakalářská 2011 
Hoďáková LucieSpecifika ošetřovatelské péče o pacienty s MRSAbakalářská 2011 
Homzová PavlínaOšetřovatelská péče o pacienty s ischemickou chorobou dolních končetinbakalářská 2011 
Hrbáčková MarcelaTěhotenství ve vyšším věkubakalářská 2011 
Kubesová RadkaEdukace pacienta s kolostomiíbakalářská 2011 
Mališová JanaOšetřovatelská péče o pacienta s epidurálním katétrembakalářská 2011 
Pastrňáková AlexandraEdukace pacienta perioperační sestroubakalářská 2011 
Sojková JindřiškaProblematika ženy s hysterektomiíbakalářská 2011 
Tkáčová VěraHodnocení mentorů z pohledu studentů ošetřovatelstvíbakalářská 2011 
Kantorová LucieVliv romské kultury na těhotenství a porodbakalářská 2010 
Rogozná ZdenkaPrevence varixů dolních končetin u všeobecných sesterbakalářská 2010 


Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran
Hlavní řešitelPhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený