OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení na LF OU pro akademický rok 2017/2018

Informace pro uchazeče o studium.

Kontaktní emailové adresy na konkrétní obory LF OU

Seznam kontaktních adres na obory Lékařské fakulty.

Zkratky kateder a ústavů Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Zkratky kateder, ústavů a obory, jež katedra/ústav garantuje

Doporučená žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity

Doporučená žádost pro uchazeče o studium, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Přijímací řízení pro doktorské studijní programy/obory Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví a Ošetřovatelství / Ošetřovatelství

Informace pro uchazeče o studium.