OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Poplatky za studium

Poplatek za přijímací řízení

  • Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení v AR 2017/2018 je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději 28. února 2017 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou „spárována“ a přihláška bude posouzena jako neplatná.
  • Administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven dle Statutu OU na 560,- Kč.
  • Na Ostravské univerzitě nelze platit v hotovosti, pouze bezhotovostním stykem.
  • Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízení. Pokud se uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu/jí nebude vrácen.
  • V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity nejpozději do 28. února 2017 včetně.
  • Požádá-li uchazeč/ka písemně prostřednictvím žádosti o vrácení chybné platby a bude-li jemu/jí vyhověno, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Žádost o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.
  • Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity.
  • Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě poštou.
Bankovní spojení:
Název banky:ČNB Ostrava
Účet: 0000931761, kód banky 0710
Konstantní symbol: 379
Variabilní symbol pro banku:111011
Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2
Informace pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SWIFT(BIWT): CNBACZPP

Adresa: