OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Peter Sklienka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Peter Sklienka
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:intenzivní medicína
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Káňová, M., Sklienka, P., Kula, R., Burda, M. a Janoutová, J. (accepted) Incidence and risk factors for delirium development in ICU patients - a prospective observational study. Biomedical Papers. 2017,
Máca, J., Burša, F., Ševčík, P., Sklienka, P., Burda, M. a Holub, M. Alarmins and clinical outcomes after major abdominal surgery - A prospective study. Journal of Investigative Surgery. 2017, č. 30, s. 152-161. ISSN 08941939.
Máca, J., Jor, O., Holub, M., Burša, F., Sklienka, P., Burda, M., Janout, V. a Ševčík, P. Past and Present ARDS Mortality Rates: A Systematic Review. Respiratory Care. 2017, roč. 2017, č. 62, s. 113-122. ISSN 0020-1324.
Černý, V., Mallátová, N., Matějovič, M., Novák, I. a Sklienka, P. Antimykotická terapie na odděleních typu ARO/JIP v České Republice: prospektivní observační studie.. ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA. 2016, roč. 27, s. 142-148. ISSN 1214-2158.
Sklienka, P., Beneš, J. a Máca, J. Definice sepse 2016 (Sepsis-3). ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA. 2016, roč. 27, s. 302-308. ISSN 1214-2158.
Reimer, P., Adamus, M., Sklienka, P. a Ševčík, P. Předoperační vyšetření autonomního nervového systému měřením variability srdeční frekvence jako metoda predikce perioperačního průběhu. Anesteziologoe a intenzivní medicína. 2015, s. 137-144. ISSN 1214-2158.
Burša, F., Pleva, L., Máca, J., Sklienka, P. a Ševčík, P. Tissue ischemia microdialysis assessments following severe traumatic haemorrhagic shock: lactate/pyruvate ratio as a new resuscitation end point?. BMC ANESTHESIOLOGY. 2015, roč. 14, s. 1-8. ISSN 1471-2253.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub