OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě

Proč studovat na LF OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší ze všech lékařských fakult v České republice. Je dynamickou institucí, jež nabízí širokou škálu studijních programů a oborů a vyznačuje se rozsáhlou výzkumnou činností. Představuje jedno z nejmodernějších center vědy a výuky lékařských oborů v České republice, disponuje moderními prostorami a nejnovější technikou. Mezi základní kréda na Lékařské fakultě patří osobní přístup pedagogů ke studentům a s tím související rozvoj jejich individuálních schopností a dovedností. Fakulta významně podporuje studentské aktivity a klade důraz na zapojení studentů do praxe již od počátku studia.

Důvody ke studiu na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

  • Jsme mladí, dynamičtí a progresivní. Jsme fakultou příležitostí a jsme otevření světu.
  • Nabízíme širokou nabídku profesně a prakticky orientovaných studijních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce.
  • Kapacita každého ročníku je přizpůsobena individuálnímu přístupu ze strany pedagogů nejen v rámci praktické výuky.
  • Praktická výuka je vedena v malých skupinách pro zachování kontaktní výuky studenta s pacientem.
  • Výuka je vedena na moderně vybavených pracovištích fakulty (multimediální technika, simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště).
  • Spolupráce s hlavním partnerem Fakultní nemocnice Ostrava přináší možnost výuky na vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích.
  • Široká nabídka studijních pobytů v zahraničí v rámci Evropy, ale i dalších zemí.
  • Možnost zapojení se do vědeckovýzkumných a rozvojových aktivit pracovišť fakulty.
  • Nabídka programu zaměstnaneckých stipendií.

Největší úspěch LF OU a na co jsme hrdí?

Lékařská fakulta OU v roce 2016 vyvedla do odborného světa, jak v ČR, tak i do zahraničí první absolventy Všeobecného lékařství. Po zhruba šesti měsících má LF OU velice pozitivní zpětnou vazbu od zaměstnavatelů těchto absolventů, že naši absolventi jsou velmi dobře odborně připraveni pro svou profesi a na to je nyní Lékařská fakulta OU primárně po zásluze pyšná.