OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Lucie Sikorová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 320, budova ZY
funkce:zástupce vedoucí ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1604
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008Ph.D. (antropologie) PdF UP Olomouc
2004PhDr. (ošetřovatelství a rehabilitace) FZSP TU Trnava
1998Mgr. (učitelství odborných předmětů pro SZŠ) PdF UP Olomouc
1993(dětská sestra) SZŠ Ostrava

Zaměstnání, praxe

2016 - dosudÚstav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU - zástupce vedoucí ústavu
2016 - dosudMobilní hospic Ondrášek (dětská sestra)
2007 - 2016 Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
2006 - 2007Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU
2002 - 2005Katedra managementu a služeb ve zdravotnictví ZSF OU (externí výuka)
1999 - 2006SZŠ a VZŠ Ostrava
1998 - 1999FN Ostrava (zdravotní sestra, JIP popáleninové centrum)

Odborné zaměření

ošetřovatelství
pediatrické ošetřovatelství
ošetřovatelská diagnostika
ošetřovatelský proces a dokumentování

Další vzdělávání, kurzy

2017 - dosudZákladní krizová intervence, Remedium Praha
2017 Strategie komunikace s rodiči, Solen Olomouc
2016Budoucnost dětské paliativní péče v ČR
2016 Krizová intervence pro praxi
2015 Domácí hospicová péče pro děti, MHO Ostrava
2010 Sebezkušenostní výcvikový kurz Moderní škola - Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem metod výuky - Evropa škole, škola Evropě
2008Schopnosti novorozence po porodu a vývoj dítěte do jednoho roku, NCO NZO Brno
2008 Exploring Cultural Competence, Summer Institute, Northern Arizona University, USA
2006 Využití diagnostických prvků NANDA-I pro přesnou ošetřovatelskou diagnostiku, ZSF OU Ostrava
2005 - 2006 NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava
2002 Současné trendy v pediatrickém ošetřovatelství, IDVPZ Brno
2002 Výzkum v ošetřovatelství, IDVPZ Brno

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká asociace sester (člen pracovní skupiny pro vzdělávání)
Časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery (člen redakční rady)
Časopis Pediatrie pro praxi (člen redakční rady)
Národní akreditační úřad pro vysoké školství (hodnotitel nelékařských oborů)
Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství LF OU Ostrava
Vědecká rada Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Komise pro atestační zkoušku MZ ČR Ošetřovatelská péče v pediatrii

Působení v zahraničí

6. - 24. 9. 2016 University of Rijeka, Faculty of Health Studies (Chorvatsko)
Nursing Education in the Czech Republic, Pediatric Nursing
24. 6. - 3. 7. 2014 Miami (USA)
Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases
23. - 28. 5. 2013Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugalsko)
Nursing Education in the Czech Republic and Nursing diagnosis in Home Care
3. - 11. 10. 2012 Adnan Menderes University, Department of nursing and midwifery (Turecko)
Nursing Education in the Czech Republic and Pediatric Nursing
15. - 23. 10. 2011 Cyprus University of Technology, Department of Nursing (Kypr)
Nursing diagnosis at the University of Ostrava
1.- 9. 6. 2011Sao Paulo (Brazílie)
Nursing diagnosis at home care
1. - 5. 5. 2011University of Stavanger, Department of Health Studies (Norsko)
Nursing diagnosis in the Czech Republic
11. - 15. 5. 2009University of Applied Sicences, Social Work and Health (Německo)
News in Nursing Education at Ostrava University
21. - 25. 4. 2009Haag, (Nizozemí), Florence network
9. - 24. 7. 2008School of Nursing Northern Arizona University (USA)
Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic
4. - 10. 5. 2008Universita Degli Studi di Firenze (Italy)
Lifestyle and selected anthropological parameters of Nursing students
19. - 26. 5. 2007Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugalsko)
Chosen antropological parameters and lifestyle of Nursing students
27. - 29. 9. 2006 Jesseniova lekárská fakulta Univerzita Komenského v Martině (SR) - přednášky Výživa a pohybová aktivita studentek ošetřovatelství. Vzdělávání sester v ČR
2. - 8. 7. 2006 Napier University of Edinburgh (UK)
Czech Republic and possibilities of education of nurses
22. - 28. 4. 2006Hanzehogeschool van Groningen (Netherlands)
14. - 17. 11. 2005 Tallinna Tervishoiu Körgkool (Estonia)
Nursing Education in the Czech Republic

Jazykové znalosti

Anglický jazyk


Filová, A. a Sikorová, L. Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů. Pediatrie pro praxi. 2017, roč. 18, s. 67-70. ISSN 1213-0494.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Assessing Patients' Palliative Care Needs in the Final Stages of Illness During Hospitalization. American Journal of Hospice & Palliative Medicine. 2016, roč. 33, s. 184-193. ISSN 1049-9091.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Associations between the quality of life of children with chronic diseases, their parents' quality of life and family coping strategies. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, s. 534-541. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Development and psychometric evaluation of patient needs assessment in palliative care (PNAP) instrument. Palliative and Supportive Care. 2016, roč. 14, s. 129-137. ISSN 1478-9515.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Hodnocení strachu u dětí v souvislosti s provedením operačního zákroku. Logos polytechnikos. 2016, roč. 7, s. 45-58. ISSN 2464-7551.
Sikorová, L. Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním. In: III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy. Péče o psychiku ve zdraví a nemoci. Pardubice: Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 2016.
Jakšová, K., Sikorová, L. a Hladík, M. Nurses' role in promoting relations between parents and premature newborns in accordance with the concept of family-centered care. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, s. 396-401. ISSN 2336-3517.
Sikorová, L. Sourozenci nevyléčitelně nemocných dětí. In: Duševní zdraví mládeže. Brno. 2016.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. The assessment of fear children undergoing surgical procedures. 2016.
Bužgová, R., Kozáková, R. a Sikorová, L. Assessment of Quality of Life of Family Members of Inpatients with End-Stage Disease. J PALLIAT CARE. 2015, roč. 31, s. 250-257. ISSN 0825-8597.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Association Between Quality of Life, Demographic Characteristics, Physical Symptoms, and Unmet Needs in Inpatients Receiving End-of-Life Care. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2015, roč. 17, s. 325-332. ISSN 1522-2179.
Filová, A. a Sikorová, L. Evaluating the needs of children with cancer. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 224-230. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci. In: valašsko-lašské neurologické sympozium. Soláň, Karolinka: Solen. 2015.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium: Neurologie pro praxi 2015-11-06 Soláň, Karolinka. Solen, 2015. s. 24-24. ISBN 978-80-7471-125-1.
Sikorová, L. a Rajmová, L. Pain coping strategies in pediatric dental care. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 327-335. ISSN 2336-3517.
Sikorová, L. Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním. In: Kongres pediatrů a dětských sester. XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie. Olomouc: Lékařská fakulta UP v Olomouci. 2015.
Sikorová, L. Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, s. 22-22. ISSN 1803-5892.
Sikorová, L. a Plačková, S. Souvislost mezi excesivním pláčem kojence a rodinnými faktory. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, s. 215-218. ISSN 1213-0494.
Sikorová, L. Souvislost mezi kvalitou života dětí s diabetes mellitus a rodinnými faktory. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: UP v Olomouci. 2015.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Specifika bolestivého chování u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Česko-slovenská Pediatrie. 2015, roč. 70, s. 239-243. ISSN 0069-2328.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Use of specific methods for assessment of pain in children with severe multiple disabilities. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 245-252. ISSN 2336-3517.
Filová, A. a Sikorová, L. Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním. In: Zlín: Nové trendy ve zdravotnické praxi 2015-10-06 Zlín. Zlín: Academia Centrum, 2015. Academia Centrum, 2015. s. 47-53. ISBN 978-80-7454-525-2.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Využití hodnotících nástrojů posuzujících strach z bolesti u dětí. Praktický lékař. 2015, roč. 95, s. 205-210. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R., Jarošová, D. a STOLIČKA, M. Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči. In: profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc. 2015.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. Supportive care in cancer. 2014, roč. 22, č. supplement, s. 186-186. ISSN 1433-7339.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. In: International Symposium on supportive care in cancer. Miami, Florida. 2014.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment. EUR J CANCER CARE. 2014, roč. 23, s. 685-694. ISSN 0961-5423.
Chromá, J. a Sikorová, L. Bolest u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Bolest. 2014, roč. 17, s. 52-56. ISSN 1212-0634.
Sikorová, L. a Polochová, M. Copingové strategie rodiny s chronicky nemocným dítětem. Kontakt. 2014, roč. 16, s. 35-43. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L. Domáca ošetrovateľská starostlivosť. 2014.
Kučová, J. a Sikorová, L. Dopady tělesného postižení na psychickou pohodu rodičů. Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 26-32. ISSN 1338-6263.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, jesseniova lekárska fakulta v Martině. 2014.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Zborník abstaktov. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. s. 24-26. ISBN 978-80-89544-69-1.
Sikorová, L. Klokánkování na jednotce intenzivní péče. In: 24. Psychologické dny - ?Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie?. Olomouc: UP v Olomouci, 2014. UP v Olomouci, 2014. s. 24-25.
Sikorová, L. a Suszková, M. Klokánkování na jednotce intenzivní péče pro novorozence. In: 35. Psychologické dny 2014 ?Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie?. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Kučová, J. a Sikorová, L. Kvalita péče o rodiny dětí s dětskou mozkovou obrnou. In: Věda a výzkum v ošetřovatelství. Brno: LF MU Brno. 2014.
Sikorová, L. Ošetřovatelská péče v neonatologii. 2014.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Filová, A. Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Disease. Supportive Care in Cancer. 2014, roč. 1, č. supplement, s. 159-160. ISSN 1433-7339.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Filová, A. Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases. In: MASCC/ISOO International Supportive Care in Cancer. Miami. 2014.
Chromá, J. a Sikorová, L. Problematika chronické bolesti u dětí. In: Mezinárodná vedecká konferencia ?Teória, výskum a vzdelavanie v ošetrovateľstve. Martin. 2014.
Chromá, J. a Sikorová, L. Problematika chronické bolesti u dětí. -Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 10-15. ISSN 1338-6263.
Sikorová, L. Působení dětského chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK. 2014.
Sikorová, L. Působení chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie.. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK. 2014.
Sikorová, L. Respektování principů Family Centered Care - strategie zvyšování kvality poskytované péče dětem a jejich rodinám. In: 1. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Perdubice. 2014.
Kučová, J. a Sikorová, L. Rodina jako součást péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou. Rehabilitacia. 2014, roč. 51, s. 120-126. ISSN 0375-0922.
Kučová, J. a Sikorová, L. The Quality of Care for Families of Children with Cerebral Palsy. In: International Symposium: Science and Research in Nursing. Masarykova univerzita, 2014. s. 117-125. ISBN 978-80-7013-574-7.
Sikorová, L. Vliv chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu. In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Sikorová, L. Vliv chronického onemocnění na kvalitu života dítěte a jeho rodičů. In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 47-47. ISBN 978-80-7464-509-9.
Sikorová, L. a Dušová, B. Vliv životního stylu na vznik gestačního diabetu. Sestra. 2014, roč. 24, č. 1, s. 44-45. ISSN 1210-0404.
Sikorová, L. Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin: UK v Bratislave, 2014. UK v Bratislave, 2014. s. 142-143. ISBN 978-80-89544-69-1.
Sikorová, L. Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK. 2014.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Výsledky testování Novorozenecké škály pro hodnocení rizika sepse (SOS-CZ). Praktický lékař. 2014, roč. 94, s. 184-189. ISSN 0032-6739.
Zeleníková, R., Janíková, E., Kozáková, R., Plevová, I. a Sikorová, L. Základy ošetřování nemocných. 2014.
Sikorová, L. Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte. In: Pediatrie pro praxi. Solen, 2014. s. 25-25. ISSN 1803-5892.
Sikorová, L. Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte. In: Pediatrie pro praxi - kongres pediatrů a dětských sester. Ostrava. 2014.
Sikorová, L. Znalost potřeb rodičů chronicky nemocných dětí jako premisa plnění stěžejních cílů rodičovských organizací. In: Pediatrie pro praxi - kongres pediatrů a dětských sester. Brno. 2014.
Sikorová, L. Znalost potřeb rodičů chronicky nemocných dětí jako premisa plnění stěžejních cílů rodičovských organizací. In: Pediatrie pro praxi, kongres pediatrů a dětských sester. Solen, 2014. s. 24-24. ISSN 1803-5892.
Chromá, J. a Sikorová, L. Akutní bolest u dětí v ošetřovatelské diagnostice NANDA International. Kontakt. 2013, roč. 15, s. 158-164. ISSN 1212-4117.
Chromá, J. a Sikorová, L. Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumeni. Profese on-line. 2013, roč. 6, s. 6-12. ISSN 1803-4330.
Sikorová, L. a Benešová, P. DENVERSKÝ VÝVOJOVÝ SCREENINGOVÝ TEST II K POSOUZENÍ VÝVOJE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 206-209. ISSN 1213-0494.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Family environment of hospitalized children. In: 1. world cogress of children and youth health behaviors. Viseu. 2013.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Family environment of hospitalized children. Atentción Primaria. 2013, roč. 45, s. 115-115. ISSN 0212-6567.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči. Onkologie. 2013, roč. 7, č. 7, s. 310-314. ISSN 1802-4475.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Moral judgment competence of nursing students in the Czech Republic. NURS EDUC TODAY. 2013, roč. 33, s. 1201-1206. ISSN 0260-6917.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči. In: Nové trendy v ošetřovatelství. Jihlava: VŠP, 2013. VŠP, 2013. s. 263-277. ISBN 978-80-87035.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči. Nové trendy v ošetřovatelství. Jihlava. 2013.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Možnosti využití měřících nástrojů pro hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením. In: Rodina - zdraví - nemoc. Zlín. 2013.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Novorozenecká škála pro hodnocení rizika sepse u novorozenců (SOS-CZ). In: XXXI. dny praktické a nemocniční pediatrie. Olomouc. 2013.
Zeleníková, R. a Sikorová, L. Ošetřovatelský proces a dokumentování. 2013.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Kozáková, R. Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 628-633. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. Praktický lékař. 2013, roč. 93, s. 105-109. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Filová, A. Potřeby rodičů onkologicky nemocných dětí očima rodičů a sester. Onkologie. 2013, roč. 7, č. 7, s. 263-266. ISSN 1802-4475.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí. s. 244-251. ISBN 978-80-561-0061-5.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí. In: Ružomberské zdravotnické dni - VIII. ročník. Ružomberok. 2013.
Filová, A. a Sikorová, L. Problematika potřeb rodičů dětí s onkologickým onemocněním v bio-psycho-sociálním kontextu. In: XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. Ostrava. 2013.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Příprava dítěte k plánovanému operačnímu zákroku. In: XIX. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové. 2013.
Bužgová, R., Sikorová, L., Hajnová, E. a Feltl, D. The evaluation of quality of life of patients with oncological disease. In: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncological patients. In: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. Košice. 2013.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients. In: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Sikorová, L. Využití hodnotících nástrojů posuzujících komplikace v dutině ústní dětí léčených chemoterapií. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. IX. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava. 2013.
Sikorová, L. a Bužgová, R. VYUŽITÍ HODNOTÍCÍCH NÁSTROJŮ POSUZUJÍCÍCH KOMPLIKACE V DUTINĚ ÚSTNÍ DĚTÍ LÉČENÝCH CHEMOTERAPIÍ. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 634-641. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Zkušenosti s použitím měřících nástrojů pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči. In: V. česko-slovenská konference paliativní medicíny. Brno: Česká společnost paliativní medicíny. 2013.
TEPEROVÁ, M. a Sikorová, L. Adherence k terapii u pacientů léčených Warfarinem. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 398-403. ISSN 1804-2740.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumení. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Univerzita Palackého, 2012. s. 22-23. ISBN 978-80-244-3291-5.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumení. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
Sikorová, L. Dětská sestra v primární a komunitní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 184 s. ISBN 978-80-247-3592-4.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Dotazník Newborn Scale of Sepsis - česká verze (SOS-CZ) pro hodnocení rizika sepse u novorozenců. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 509-513. ISSN 0032-6739.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Efekt nefarmakologických metod tlumících bolest u novorozenců. Časopis lékařů českých. 2012, roč. 151, s. 294-298. ISSN 0008-7335.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Elektronická dokumentace pro ošetřovatelskou diagnostiku v domácí péči. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 105-108. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a ZAVŘELOVÁ, B. Hodnocení malnutrice hospitalizovaných dětí pomocí škály The Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics. Časopis lékařů českých. 2012, roč. 151, s. 397-400. ISSN 0008-7335.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Moral Judgment Competence of Nursing Students In the Czech Republic. In: International Nursing Ethics Conference. Izmír. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ošetřovatelské intervence NIC v domácí péči. In: V. mezinárodní ošetřovatelské dny. Současnost a budoucnost ošetřovatelství. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ošetřovatelské intervence v domácí péči. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 150-153. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Suszková, M. Ověření benefitů metody klokánkování - pilotní studie. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 497-504. ISSN 1804-2740.
Jarošová, D. a Sikorová, L. Ověřování ošetřovatelských intervencí NIC v domácí péči. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 360-365. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Porovnání etických kompetencí studentů fyzioterapie a jiných nelékařských oborů. Rehabilitácia. 2012, roč. 49, s. 176-183. ISSN 0375-0922.
Sikorová, L. a Stichenwirthová, K. Porovnání péče soukromých a ambulantních porodních asistentek. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 353-356. ISSN 0032-6739.
Zeleníková, R. a Sikorová, L. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2. 2012.
Zeleníková, R. a Sikorová, L. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2. 2012.
Kučová, J. a Sikorová, L. Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
Kučová, J. a Sikorová, L. Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 509-512. ISSN 0032-6739.
Kučová, J. a Sikorová, L. Potřeby rodičů dětí s DMO - pilotní šetření. In: III. Sociálně pediatrická konference. Olomouc. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Univerzita Palackého, 2012. s. 18-18. ISBN 978-80-244-3291-5.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc. 2012.
Kozáková, R., Bocková, S., Dušová, B., Janíková, E., Plevová, I., Sikorová, L., Zeleníková, R., Vrublová, Y. a Karczmarczyk, R. Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence. 2012.
Sikorová, L. a Závěšická, J. Přístup romských a neromských matek k péči o novorozence. Pediatrie pro praxi. 2012, roč. 13, s. 342-344. ISSN 1213-0494.
Žiaková, K., Zeleníková, R., Jarošová, D., Tomagová, M., BÓRIKOVÁ, I., Čáp, J., Vrublová, Y., Sikorová, L., Plevová, I. a TABAKOVÁ, M. Skúsenosti s validáciou ošetrovateľských diagnóz v rámci Slovenskej a Českej republiky. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 2, s. 96-104. ISSN 1338-6263.
Sikorová, L. a Kučová, J. The needs of mothers to newborns hospitalised in intensive care units. Biomedical Papers. 2012, roč. 156, s. 330-336. ISSN 1213-8118.
Bužgová, R. a Sikorová, L. The significant Need of Patients In Palliative Care: Respecting Patient Autonomy. In: International Nursing Ethics Conference. Izmír. 2012.
Lapčíková, E., KOUTNÁ, M. a Sikorová, L. Tonutí z pohledu Oddělení pediatrické resuscitační péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 27-29. ISBN 978-80-7464-185-5.
Sikorová, L. a PETRÁŠOVÁ, V. Vliv rodinných faktorů na prožívání bolesti dítěte. Bolest. 2012, roč. 15, s. 80-85. ISSN 1212-0634.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Zeleníková, R. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7464-000-1.
Sikorová, L. Využití kazuistiky v mapě klinické úvahy. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava. 2012.
Martynková, A. a Sikorová, L. Život dítěte s cystickou fibrózou očima dětské sestry a rodičů. Pediatrie pro praxi. 2012, roč. 13, s. 131-133. ISSN 1213-0494.
Marečková, J., Sikorová, L., Jarošová, D. a Pajorová, H. Basic file of nursing diagnoses NANDA - Int. and NIC interventions for home care in Czech Republic. In: Speaking the Same Language - An International Initiative for Nursing Diagnosis. Sao Paulo. 2011.
Marečková, J., Sikorová, L., Jarošová, D. a Pajorová, H. Basic File of Nursing Diagnoses NANDA-International and NIC Interventions for Home Care in Czech Republic. NANDA International, 2011. s. 25-28.
Sikorová, L. a Suszková, M. Benefity klokánkování pro nedonošeného novorozence - Evidence based practice. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 230-238. ISSN 1804-2740.
Sikorová, L. a Suszková, M. BENEFITY METODY KLOKÁNKOVÁNÍ PRO NEDONOŠENÉHO NOVOROZENCE - EVIDENCE BASED PRACTICE. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 230-238. ISSN 1804-2740.
Zeleníková, R., Žiaková, K. a Sikorová, L. Deficit objemu telových tekutín hodnotený sestrami podľa diagnostických znakov ošetrovateľskej diagnózy. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 731-734. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody. In: XVII. Moravskoslezské pediatrické dny s mezinárodní účastí. Ostrava. 2011.
Sikorová, L. Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody. In: Vyšetřovací postupy a metody v pediatrii. s. 14-24. ISBN 978-80-260-0955-9.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Pediatria. 2011, roč. 6, s. 27-27. ISSN 1336-863X.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Přínos v diagnostice sepse u novorozenců. In: 43. Celoslovenská pediatrická konferencia s medzinárodnou účasťou - Ganadove dni. Martin. 2011.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Implementace nic do elektronické dokumentace v domácí péči. In: 9. medzinárodná vedecká konferencia. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin: JLF UK Martin. 2011.
Sikorová, L. a Tvarůžková, Z. Informovanost mužů o prevenci onemocnění prostaty. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 148-152. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Czudková, M. Komunikace dětských sester se sluchově postiženými dětmi. Pediatrie pro praxi. 2011, roč. 12, s. 210-212. ISSN 1213-0494.
Sikorová, L. a Birteková, Z. Odolnost rodiny s handicapovaným dítětem. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 477-481. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Filová, A. Opomíjení dodržování intimity pacientů ve zdravotnických zařízeních. Kontakt. 2011, roč. 13, s. 204-210. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L. Ošetřovatelská péče v pediatrii. 2011.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 288 s. ISBN 978-80-247-3557-3.
Plevová, I., Bužgová, R., Sikorová, L., Vrublová, Y. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3558-0.
Sikorová, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3593-1.
Sikorová, L. Psychologie zdravotnické profese. 2011.
Sikorová, L. Spolehlivost hodnotících metod monitorujících bolest u dětí a dospívajících s kognitivní poruchou. Bolest. 2011, roč. 14, s. 121-126. ISSN 1212-0634.
Sikorová, L. Spolehlivost měřicích nástrojů hodnotících bolest u dětí s kognitivní poruchou. In: 9. mezinárodná vedecká konferencia. Teoria, výskum a vzdelavanie v ošetroveteľstve.. Martin: JLF UK Martin. 2011.
Sikorová, L. a Hrazdilová, P. The effect of psychological intervention on perceived pain in children undergoing venipuncture. Biomedical Papers. 2011, roč. 155, s. 149-154. ISSN 1213-8118.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití klasifikace NIC v domácí péči. In: XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: LF UK. 2011.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití ošetřovatelských intervencí NIC v elektronické dokumentaci. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII.. Praha: FN Motol. 2011.
Zavřelová, B. a Sikorová, L. Dítě s chronickou renální insuficiencí: kazuistika. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 113-120. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Důkazy podporující spolehlivost ukazatelů deficitu tělesných tekutin u dětí. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 10-16. ISSN 1804-2740.
Sikorová, L. Filosofie, kultura a životní styl Navaho indiánů z evropské perspektivy. Česká antropologie. 2010, roč. 60, s. 24-26. ISSN 0862-5085.
Sikorová, L. a Kroczková, R. Informovanost rodičů o nepoviném očkování dětí. Pediatrie pro praxi. 2010, roč. 11, s. 264-266. ISSN 1213-0494.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči. In: VIII. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava. 2010.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči.. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 54-54. ISBN 978-80-7368-694-9.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 43-47. ISSN 1804-2740.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných měřících nástrojů při hodnocení seniorů v domácí péči. In: Senior living 2010. Pardubice: Ledax; ZSF JCU České Budějovice. 2010.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 399-406. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe. In: Sborník konference Cesta k modenímu ošetřovatelství.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe. In: Odborná konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XII. Praha: 2. LF UK Praha. 2010.
Sikorová, L. Cultural Influence on the Development of Navajo Indian Children. In: Auksologia a promocja zdrowia. Kielce-Wólka Milanowska. 2009.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření. In: XV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové. 2009.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření.. In: Sborník přednášek XV. královéhradecké ošetřovatelské dny.. Hradec Králové: Nucleus, 2009. Nucleus, 2009. s. 72-73. ISBN 978-80-8700-952-9.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study. In: Exploring New Horizon of Nursing Evidences.. s. 261-261.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study. In: International Nursing Conference. Seoul. 2009.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. Pilotní projekt implementace ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v porodnej asistencii. Martin: Jesseniova lekárska fakulta. 2009.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. Projekt využitelnosti ošetřovatelských klasifikací NANDA-Int. a NIC v domácí péči. Profese on-line. 2009, roč. 2, č. 3, s. 123-130. ISSN 1803-4330.
Sikorová, L. a Bocková, S. Úloha sestry v péči o klienty - Navaho indiány s diabetes mellitus. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v porodnej asistencii. Martin: UK v Bratislave, UP v Olomouci, 2009. UK v Bratislave, UP v Olomouci, 2009. s. 641-648. ISBN 978-80-88866-61-9.
Marečková, J., Jarošová, D., Sikorová, L. a Pajorová, H. Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA-Int. v domácí péči. In: Súčasný stav a perspektivy vedy a výskumu v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK Martin. 2009.
Sikorová, L. Zkušenosti s využíváním aktivizujících metod výuky sester ve School of Nursing Northern Arizona University. In: Nové trendy v ošetřovatelské péči. Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství.. Brno: NCO a NZO, 2009. NCO a NZO, 2009. s. 72-77. ISBN 978-80-7013-490-0.
Bocková, S. a Sikorová, L. Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic. In: Summer Institute. Flagstaff:: School of Nursing Northern Arizona University. 2008.
Sikorová, L. a Bocková, S. Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic. In: Exploring Cultural Competence. Flagstaff: School of Nursing Northern Arizona University. 2008.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Důkazy podporující nefarmakologické intervence pro prevenci toulání u pacientů s demencí. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. 1. vyd. Ostrava: Ostavská univerzita, 2008. s. 10-14. ISBN 978-80-7368-499-0.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II - Nursing diagnosis and Evidence Based Practice II. 2008.
Sikorová, L. a Čížová, M. Znalosti první pomoci u řidičů motorových vozidel. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2008, roč. 4, s. 49-56. ISSN 1801-0261.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Životní styl v NANDA doménách. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 48-54. ISBN 978-80-7368-499-0.
Sikorová, L. Escola Superior de Saúde de Portalegre. 2007.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Kusá, Z. Hodnocení stavu výživy a telesné zdatnosti studentek ošetřovatelství. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin: JLF UK. 2007.
Sikorová, L. NANDA diagnostika - součást vzdělávání sester. Profese. 2007, roč. 2, s. 5-6. ISSN 1802-2081.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2007.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien Zborník z druhej medzinárodnej vedeckej konferencie.. Nitra: UKF, 2007. UKF, 2007. s. 150-154. ISBN 978-80-8094-185-7.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y., Sikorová, L. a Marečková, J. Profesní příprava mentorů na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin. 2007.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Kusá, Z. Vybrané antropologické parametry a životní styl studentek ošetřovatelství. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin. 2007.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Vybrané antropologické parametry vysokoškolských studentek ošetřovatelství - komparativní studie. In: Aplikovaná antropologie 2007 - sborník příspěvků ze VII. doktorandské konference. Olomouc: Univerzita Palackého PdF, 2007. Univerzita Palackého PdF, 2007. s. 25-32. ISBN 978-80-244-1862-9.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Ivanová, K. Využití metody KAB při monitoringu životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství. s. 259-265. ISBN 978-80-244-2066-0.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Ivanová, K. Využití metody KAB při monitorování životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství. In: I. olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference. s. 68-68. ISBN 978-80-244-2066-0.
Sikorová, L. Vztah studentek ošetřovatelství k diagnostice NANDA - International. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. Nursing Diagnosis and Evidence Based Practice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. s. 82-84. ISBN 978-80-7368-230-9.
Sikorová, L. Napier University of Edinburgh. 2006.
Sikorová, L. O chorobách dětí školního věku I.. 2006.
Sikorová, L. O chorobách dětí školního věku II. 2006.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Péče o sebe a své zdraví z pohledu studentek ošetřovatelství. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. Bratislava: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických študií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratislave, 2006. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických študií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratislave, 2006. s. 227-235. ISBN 80-969611-0-1.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Pohybová aktivita studentek ošetřovatelství ze subjektivního a objektivního hlediska. In: Nové trendy v ošetřovatelství V.. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. Jihočeská univerzita, 2006. s. 348-355. ISBN 80-7040-884-7.
Sikorová, L. Recenze publikace Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 2006.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Výživa studentek ošetřovatelství ze subjektivního i objektivního hlediska. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. Univerzita Palackého, 2006. s. 620-629. ISBN 80-244-1424-4.
Sikorová, L. Využití antropologických metod v ošetřovatelství. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Bratislava: UK v Bratislavě, 2005. UK v Bratislavě, 2005. s. 746-452. ISBN 80-88866-32-4.
Sikorová, L. Využití antropologických metod v ošetřovatelství. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve. Bratislava. 2005.
Sikorová, L. Ošetřovatelský proces u novorozenců a kojenců s hydrocefalem. In: Ošetřovatelství-perspektivní věda i umění. Olomouc: Grada Publishing, 2004. Grada Publishing, 2004. s. 316-323. ISBN 80-247-1156-7.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv přípravy dětí k operaci na prožívání strachu a bolesti
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Klokánkování u nedonošených novorozenců
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub