OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav rehabilitace

Jarmila Kristiníková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZO 109, budova ZO
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav rehabilitace (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1618
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Evidence-based practice in the field of rehabilitation. MEFANET Journal. 2017, č. 5, s. 47-53. ISSN 1805-9171.
Holinka, M., Gallo, J., Tozzi, I., Zvonař, M., FILIP, M., Kristiníková, J. a Pavličný, R. Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře u vertebrogenních pacientů. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017, roč. 24, s. 83-97. ISSN 1211-2658.
Dabrowská, M., Kristiníková, J., Sochorová, H., Kondziolková, J. a Chválková, D. Rehabilitace v psychiatrii [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Dabrowská, M., Sochorová, H., Kristiníková, J., Kondziolková, J. a Chválková, D. Robotická rehabilitace: odborná konference a workshop [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Kristiníková, J., Pleva, L., Janura, M. a Polášková, K. Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou-srovnávací studie. rehabilitace a Fyzikální lékařství. 2016, roč. 2016, č. 23, s. 29-35. ISSN 1211-2658.
Janura, M., Gallo, J., Svoboda, Z., Švidernochová, D. a Kristiníková, J. Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during during walking in patients with chronic low back pain. A Pilot study.. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2015, roč. 2015, s. 663-670. ISSN 2247-806X.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v kontextu lidských práv 2015-10-10 Hradec Králové. Česká republika: Gaudeamus, 2014. s. 249-256. ISBN 978-80-7435-533-2.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradec Days of Social Work. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2014.
Kristiníková, J. a Kývalová, I. První zkušenosti s kurzy Správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem. In: V. multioborové neurochirurgicko-radiologicko-rehabilitační sympozium. Soláň. 2014.
Vyskotová, J., Krhutová, Z., Kristiníková, J., Kondziolková, J., Macháčková, K., Poštulková, M., Dobešová, P. a Zacharová, E. Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 43-51. ISBN 978-80-7464-660-7.
Svoboda, Z., Heckel, A., Gallo, J., Kristiníková, J. a Janura, M. Vliv rehabilitační intervence a hipoterapie na rozložení tlaků na kontaktu nohy s podložkou při chůzi u pacientů s chronickými degenerativními poruchami páteře. Rehabilitácia. 2014, roč. 51, s. 139-149. ISSN 0375-0922.
Krhutová, L. a Kristiníková, J. Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.. 2013.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetická fyzioterapie. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 1. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. s. 75-80. ISBN 978-80-7464-146-6.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. s. 165-170. ISBN 978-80-7464-354-5.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině. 2013.
Krhutová, Z. a Kristiníková, J. Rehabilitační propedeutika 1. 2013.
Kristiníková, J. Vyšetřovací metody v ortotice a protetice. 2013.
Kristiníková, J. Bandážování amputačního pahýlu z pohledu fyzioterapeuta. In: Odborná konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. 2012.
Kristiníková, J. EBP v rehabilitačních oborech - první zkušenosti s výukou. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 63-64. ISBN 978-80-7368-967-4.
Kristiníková, J. Evidence Based Practise v léčebné rehabilitaci. In: 2. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2012.
Kristiníková, J., Kývalová, I. a FILIP, M. Kurzy správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem jako prevence vertebrogenních potíží zdravotnického personálu. In: V. sympozium rehabilitační a lízeňské medicíny. Rehabilitační sanatorium Karviná. 2012.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetická fyzioterapie. 2012.
Poštulková, M. a Kristiníková, J. Protetická fyzioterapie u amputací dolní končetiny [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Sochorová, H. a Kristiníková, J. Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě. Lékařská fakulta, 2012. s. 19-21. ISBN 978-80-7464-182-4.
Kristiníková, J. a Sochorová, H. Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření. In: Týmová spoulpráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. 2012.
Kristiníková, J. Rehabilitační ošetřovatelství. In: 2. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2012.
Kristiníková, J. Test Amputee mobility Predictor jako nástroj objektivního hodnocení funkční kapacity pacientů po amputaci dolní končetiny. In: V. Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny. Rehabilitační sanatorium Karviná. 2012.
Poštulková, M., Kristiníková, J. a Sochorová, H. Výuka rehabilitačních oborů v modulech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 42-43. ISBN 978-80-7464-182-4.
Kristiníková, J. Evidence Base Practice v rehabilitačních oborech. 2011.
Kristiníková, J. Rehabilitace v geriatrii. 2011.
Krhutová, Z., Vyskotová, J. a Kristiníková, J. Techniky v kinezioterapii 2, 3. 2011.
Krhutová, Z., Vyskotová, J., Kristiníková, J. a Kondziolková, J. Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1. 2011.
Kristiníková, J. Rehabilitace v geriatrii (E-learningový text). 2009.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. WHOQOL: Assessment of Quality of Life in Patients After Lower Limb Amputation. Acta Medica Martiniana. 2009, roč. 9, s. 33-40. ISSN 1335-8421.
Kristiníková, J., Janura, M., Rosický, J. a Krawczyk, P. Conception of study Orthotist-prosthetist at University of Ostrava. In: Rehabilitacija/Rehabilitation. portorož, Slovinsko: Institute for rehabilitation, Republic of Slovenia, 2008. Institute for rehabilitation, Republic of Slovenia, 2008. s. 214-214. ISSN 1580-9315.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract. Rehabilitacia. 2008, roč. 7, s. 157-158. ISSN 1580-9315.
Kristiníková, J. The reduction of high plantar pressure on diabetic feet by special footwear walking on inclined plane. 2008.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation. Journal of health sciences management and public health. 2007, roč. 8, s. 187-195. ISSN 1512-0651.
Bužga, M., Lvončík, S. a Kristiníková, J. Zpětná integrace do pracovního procesu u pracovníků s postižením myoskeletálního systému (vysoká amputace dolních končetin) - naše zkušenosti s realitou. In: Sborník souhrnů. s. 109-110.
Kristiníková, J. Rehabilitace v ošetřovatelství. 2006.
Kristiníková, J. Velký míč a jeho význam jako alternativní sedací plochy v prevenci vadného držení těla u dětí mladšího školního věku. 2006.
Kristiníková, J. Alternativní sezení na velkém míči - závěry pilotního šetření. In: Antropologické dni. Smolenice. 2005.
Kristiníková, J. Instituto Politecnico de Portalegre, Escola Superior de Enfermagem. 2005.
Kristiníková, J. University Of Strahclyde, National Centre for Training in Prosthetics and Orthotics. 2005.
Kristiníková, J. Advanced Rehabilitation Therapy, Inc.. 2004.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Alternativní sed na body-ballu.. Česká antropologie. 2004, s. 103-105. ISSN 0862-5085.
Kristiníková, J. Fyzioterapie u léze nervus facialis. Ostrava: FN, 2004. FN, 2004. s. 57-57.
Kristiníková, J. Nemocnice Hasselholm - Kristianstad. 2004.
Kristiníková, J. Signification movement activities in old age in Czech Republic. In: Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied . Bratislava: Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2004. Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2004. s. 69-72. ISBN 80-227-2033 X.
Vyskotová, J. a Kristiníková, J. Výcvik manipulačních schopností gerontů v domovech důchodců.. Česká antropologie. 2004, s. 209-211. ISSN 0862-5085.
Kristiníková, J. Alternative session on the ball-results of three-years monitoring. In: International Anthropological Congress. Smolenice. 2003.
Kristiníková, J. Signification movement activities in old - age. In: International Anthropological Congress. Smolenice. 2003.
Dobešová, P., Kristiníková, J. a Kutáč, P. Velký gymnastický míč-jedna z možností prevence vadného držení těla. In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života: Soubor referátů z mezinárodní konference konané 12.-14.11. 2003 na Fakultě tělovýchovných studií MU v Brně 2003-12-11 Brno. Brno: Fakulta tělovýchovných studií MU v Brně, 2003. Fakulta tělovýchovných studií MU v Brně, 2003. s. 14-18. ISBN 80-210-3261-8.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie. PdF OU Ostrava. 2002, s. 108-111.
Dobešová, P. a Kristiníková, J. Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie. In: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie . Ostrava: PdFOU, 2002. PdFOU, 2002. s. 108-111.
Kristiníková, J. a Novobilská, M. Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP. In: II.ostravské sympozium ošetřovatelství : Trendy v ošetřovatelství Ostrava. Ostrava: ZSF OU, 2002. ZSF OU, 2002. s. 58-60. ISBN 80-7042-335-8.
Kristiníková, J. a Novobilská, M. Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP.. In: Trendy v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. s. 58-. ISBN 80-7042-335-8.
Dobešová, P., Kutáč, P. a Kristiníková, J. Zdravotně preventivní akrivity jako součást vzdělávání pedagogů na 1. st. ZŠ. 2002.
Kristiníková, J. Fyzioterapie u centrální mozkové příhody v posthospitalizačním stadiu. Sestra 7-8/2001. 2001, č. 6, s. 40-41. ISSN 1210-0404.
Kristiníková, J. Vliv životního stylu na vadné držení těla školních dětí z hlediska antropologického. 2001.
Dobešová, P. a Kristiníková, J. Využití velkého míče jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla. In: In Bull. Slov. antropol.Spoloč. . s. 88-92. ISBN 80-227-1656-1.
Kristiníková, J. Využití velkého míče v prevenci vadného držení těla. In: Interdisciplinárn konference s mezinárodní účastí, Kinantropologické dyn: Optimální působení tělesné zátěže a výživy . Hradec Králové: Hradec Králové, 2001. Hradec Králové, 2001. s. 290-293. ISBN 80-85109-47-6.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy. In: 1. Mezinárodní kongres slovenských antropologů. Zemplínská Šírava. 2001.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla. in Bulletin Slovenské antropologie. 2001, s. 88-93. ISSN 80-227-1656-1.
Kristiníková, J. Význam svalů dna pánevního. In: In Sborník přednášek . s. 44-45. ISBN 80-86225-14-3.
Kristiníková, J. Význam svalů pánevního dna. In: VII. Královehradecké ošetřovatelské dny: In Sborník VII. Královehradecké ošetřovatelské dny . s. 44-45. ISBN 80-86225-14-3.
Kristiníková, J. Life styl of school children. In: 3.Scientific international symposium - Health tourism for the 21 st century: In Sborník Opatia, Chorvatsko.
Kristiníková, J. Rehabilitační ošetřovatelství v rámci komplexní ošetřovatelské péče. In: II. Konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí: In Sborník Velká Bystřice. s. 55-58. ISBN 80-86257-21-5.
Kristiníková, J. Vliv pohybové aktivity u gerontů na jejich celkovou mobilitu a soběstačnost.. In: Mezinárodní konference "Ošetrovateľstvo v gerontologii": In Sborník 4. Martin. s. 94-102. ISBN 80-88866-12-X.
Kristiníková, J. Vliv životního stylu na posturální vady dětí ve věku 7-15 let z ergonomických a antropologických aspektů. In: Konference aplikované antropologie: In Sborník z doktorandská konference aplikované antropologie Zlín.
Kristiníková, J. Polohování hemiplegických pacientů - primární předpoklad kvalitní rehabilitace. In: "Komunitné ošetrovatelstvo": In Sborník 3. Mezinárodní konference Martin. s. 64-66. ISBN 80-88866-06-5.


ZkratkaNázev předmětu
2IPO2Ošetřovatelské postupy v int. péči 2
2IREHRehabilitace v intenzivní péči
KONHOKonzultační hodiny
ALTH2Alternativní terapie2
ALTH3Alternativní terapie3
ALTH4Alternativní terapie4
CVITPCvičební techniky v porodní asistenci
CVTPKCvičební techniky v porodní asistenci
EBPROEvidence Based Practice pro rehab. obory
FPROFyzioterapie v protetice a ortotice
GROKRehabilitace v geriatrii
GROPRehabilitace v geriatrii
IEBPREvidence Based Practice nella riabilitaz
IPPK2Individuální odborná praxe 2
ITKI4Tecniche in Kinesiterapia 4
KERGOErgoterapie
KINT3Kinezioterapie 3
KINT4Kinezioterapie 4
LRET1Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
PROFYProtetická fyzioterapie
REHIKRehabilitace v intenzivní péči
REHPARehabilitace v porodní asistenci
REPP2Rehabilitační propedeutika 2
RHOKSRehabilitace v ošetřovatelské péči
ROPVSRehabilitace v ošetřovatelské péči
SERGOErgoterapie
TKIN1Techniky v kinezioterapii 1
TKIN2Techniky v kinezioterapii 2
TKIN3Techniky v kinezioterapii 3
TKIN4Techniky v kinezioterapii 4
UBKOÚvod k Bobath konceptu
UKIN1Úvod do kinezioterapie 1
UKIN2Úvod do kinezioterapie 2
1LRE1Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
2PRFYProtetická fyzioterapie
2REP2Rehabilitační propedeutika 2
2UKI2Úvod do kinezioterapie 2
3ALT2Alternativní terapie2
3TKI1Techniky v kinezioterapii 1
4ALT3Alternativní terapie3
4EBPREvidence Based Practice pro rehab. obory
4TKI2Techniky v kinezioterapii 2
8KEVIEvidence-Based Practice v RHC a LTC
8KREZRehabilitace ve zdravotnictví
8PEVIEvidence-Based Practice v RHC a LTC
8PREZRehabilitace ve zdravotnictví
O3ROPRehabilitace v ošetřovatelské péči
1NGRORehabilitace v geriatrii


AutorNázev práceTypRok
Kretková ZuzanaKritická místa následné péče o klienty po cévní mozkové příhodědiplomová 2017 
Kubienová KateřinaKoordinace rehabilitace v domácí péči u osob s postižením centrální nervové soustavydiplomová 2017 
Lampart JanVliv intenzity kinezioterapie na úpravu motorických funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodědiplomová 2017 
Piňosová AlenaKoordinace rehabilitace u hospitalizovaných klientů po cévní mozkové příhodědiplomová 2017 
Struhalová AdélaSpoluúčast nadací při financování kompenzačních pomůcek pro děti s dětskou mozkovou obrnoudiplomová 2017 
Domašíková DominikaAnalýza vlastností a vybavení zdravotních kočárků pro hendikepované děti - pilotní studiediplomová 2015 
Petrová MarkétaHodnocení postury a posturální stability u pacientů po amputaci horní končetiny diplomová 2015 
Zelová EvaVyužití dlahování u syndromu karpálního tuneludiplomová 2015 
Smejkalová ZuzanaTělesné obtíže v těhotenství a možnosti jejich ovlivnění pohybovou aktivitoudiplomová 2011 
Lindovská ZuzanaMožnosti ergoterapie u totální endoprotézy ramenního kloububakalářská  
Slováková JanaMožnosti ergoterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšníbakalářská  
Balharová KateřinaFyzioterapie u dítěte s hydrocefalem a rozštěpem páteřebakalářská 2017 
Bílá MagdalénaSkupinová terapie u pacientů s respiračním onemocněnímbakalářská 2017 
Janoš JanChůze po amputaci dolních končetin s různými typy náhrad kolenních kloububakalářská 2017 
Jedlička MichalVyužití trakce ve fyzioterapiibakalářská 2017 
Gašperiková AndreaFyzioterapie u popáleninového traumatubakalářská 2016 
Tomigova NikolaVyužití terapie Gua Sha v léčebné rehabilitacibakalářská 2016 
Vacurová TerezaFyzioterapie u tenzních bolestí hlavy způsobených funkční poruchou krční páteře a depresemibakalářská 2016 
Burianová KateřinaVliv pohybové aktivity v těhotenství na průběh porodubakalářská 2015 
Hladká GabrielaNávrh kompenzačních cvičení pro jezdce na konibakalářská 2015 
Jordak LukášKomplexní fyzioterapie u vysoké amputace horní končetinybakalářská 2015 
Kiedroň MartinFyzioterapie a fitnessbakalářská 2015 
Málková AnnaZrcadlová terapie u amputace horní končetinybakalářská 2015 
Moravcová TerezaFyzioterapie poporodní parézy plexus brachialis v dospělém věku.bakalářská 2015 
Schreier PetrVyužití vzporových cvičení u pacientů s hernií disku v bederní oblasti a radikulopatiíbakalářská 2015 
Carbajo AnnaVliv ortopedických vložek na klenbu nohy u dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Hamalová JarmilaFyzioterapie u pacientek po operaci karcinomu prsubakalářská 2014 
Janošková IvetaFyzioterapie po plastice vazů v hlezenním kloububakalářská 2014 
Mikeska TomášVyužití edukačního materiálu u morbus Bechterevbakalářská 2014 
Nečas TomášFyzioterapie u metatarzalgiebakalářská 2014 
Štrosová ZuzanaKinezioterapie po reamputaci v oblasti dolní končetinybakalářská 2014 
Zuchnická TerezieErgoterapie u spinální muskulární atrofiebakalářská 2014 
Domašíková DominikaMožnosti fyzioterapie u dítěte s dětskou mozkovou obrnou, tracheostomií a perkutánní endoskopickou gastrostomiíbakalářská 2013 
Fichnová TerezaErgoterapie u dítěte s myoelektrickou protézou na horní končetiněbakalářská 2013 
Petrová MarkétaDornova metoda z pohledu fyzioterapiebakalářská 2013 
Franková TerezaÚprava pohybových stereotypů v domácím prostředí u osoby s Bechtěrevovou choroboubakalářská 2012 
Kobzinková PetraVliv manuální lymfodrenáže po operaci totální endoprotézy kolenního kloububakalářská 2012 
Komínková LenkaKvalita života u seniorů po amputaci dolní končetinybakalářská 2012 
Fojtů VeronikaMožnosti senzorické integrace v dětském domově ve Vilšanechbakalářská 2011 
Machů VojtěchKomplexní péče o pacienty se syndromem diabetické nohybakalářská 2011 
Rylová AdélaErgoterapie u revmatoidní artritidy se zaměřením na problematiku horní končetinybakalářská 2011 
Schubertová RenátaVyužití volnočasových aktivit pro rozvoj motorických dovedností u dětské mozkové obrnybakalářská 2011 
Šamanová IvaVyužití orofaciální stimulace v dětském domově ve Vilšanechbakalářská 2011 
Bernatíková KateřinaHodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou sklerózoubakalářská 2010 
Mahdalová ZuzanaSpolupráce fyzioterapeuta a osobního asistenta při komplexní péči o dítě s DMO ve školním zařízeníbakalářská 2010 
Mičková VendulaMožnosti ergoterapie u poruch příjmu potravybakalářská 2010 
Dolečková RenataKomplexní péče u kvadruspastické formy dětské mozkové obrny v dospělostibakalářská 2009 
Lörinc Lucie TerezaPohybové aktivity po fyziologickém porodu bez epiziotomie a porodních poraněníbakalářská 2009 
Šolcová JarmilaRevmatoidní artritida v dospělém věkubakalářská 2009 
Šváb JiříMožnosti fyzioterapie parézy brachiálního plexu plaváním u dětí staršího školního věkubakalářská 2009 
Caudrová AnnaDětská mozková obrna hypotonická forma - kazuistická studiebakalářská 2008 
Obrátilová ŽanetaDětská mozková obrna a řešení architektonických bariérbakalářská 2008 
Svitáková PetraKvadruparetická forma DMO - kazuistická studie se zaměřením na školní režimbakalářská 2008 
Treybalová RenátaPlavání jako jedna z pohybových možností u dětí s dětskou mozkovou obrnou ve starším školním věkubakalářská 2008 
Dvořáková JitkaBěžné denní činnosti - možnosti testování u seniorů.bakalářská 2007 
Hrouzová LenkaSledování svalové aktivity při chůzi s protézou u transfemorální amputacebakalářská 2007 
Jiříková LenkaKinezioterapie u pacientů po transtibiální amputacibakalářská 2006 
Škutová HanaMožnosti kinezioterapie u Morbus Charcot Marie Toothbakalářská 2006 
Tomíčková MartaLéčba funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšovébakalářská 2006 
Vondráková EvaKinezioterapie u transfemorální amputacebakalářská 2006 
Hudečková DarinaTerapie u parézy nervus facialis při parodectomii.bakalářská 2005 
Tomčík DavidMyofunkční terapie při frakturách mandibulybakalářská 2005 


Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro nelékařské zdravotní obory
Hlavní řešitelPhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub