FAQ

Katedra neurologie a psychiatrie
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
FNsPO Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava

  
cz   en


Charakteristika Katedry neurologie a psychiatrie

Katedra Neurologie a psychiatrie sestává ze dvou pracovišť, Neurologické kliniky a Psychiatrického oddělení. Výuka probíhá na obou těchto pracovištích v rámci výuky předmětů Neurologie a Psychiatrie.

Neurologická klinika

Výuka Neurologie probíhá na pracovišti Neurologické kliniky a to teoretická výuka v prostorách knihovny Neurologické kliniky (6. patro monobloku FN Ostrava) a praktická výuka probíhá na lůžkových odděleních Neurologické kliniky včetně JIP a Iktové JIP. Výuka se zaměřuje na vzdělávání studentů se zohledněním na specifika jednotlivých studijních oborů v oblasti diagnostiky, léčby, prevence a ošetřovatelské péče u neurologických onemocnění s důrazem na teoretické i praktické informace dle posledních up-to-date poznatků v oboru neurologie.

více informací

Psychiatrické oddělení

Pracoviště psychiatrie je součástí Katedry neurologie a psychiatrie LF OU a zaměřuje se na přípravu studentů v oblasti poskytování psychiatrické péče, specificky podle potřeb jednotlivých studijních oborů. Studenti jsou vzdělávání v oblasti diagnostiky, léčby, prevence a ošetřovatelské péče u duševních onemocnění. V rámci komplexní odborné přípravy probíhá část výuky studentů všeobecného lékařství rovněž v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Důraz je kladen na vyváženost teoretické i praktické výuky.

více informací


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt