OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Karolína Křenková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Karolína Křenková
místnost, podlaží, budova: ZZ 238, budova ZZ
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Lékařské fakulty
Výzkumné obezitologické centrum (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 4012
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Zavedení metodiky izolace RNA z CD14+ mononukleárních buněk a její reverzní transkripce a amplifikace metodou PCR
Hlavní řešitelIng. Karolína Křenková
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve.
Hlavní řešitelIng. Karolína Křenková
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub